אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה - מעצרים) (היוועדות חזותית) (הוראת שעה), התשס"ז-2007

תקנות סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה - מעצרים) (היוועדות חזותית) (הוראת שעה), התשס"ז-2007

תקנות סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה - מעצרים) (היוועדות חזותית) (הוראת שעה), התשס"ז-2007 1
בתוקף סמכותי לפי סעיף 65א(ו) לחוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה - מעצרים), התשנ"ו-1996 (להלן - החוק), בהסכמת שר המשפטים ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:
1. הסכמת עצור
הסכמת עצור, כאמור בסעיף 65א(ב)(4) לחוק, תינתן לפי הטופס שבתוספת הראשונה.
1א.פרסום מקום ובית משפט לביצוע היוועדות חזותית (תיקוןו:תשס"ח)
קבע מנהל בתי המשפט מקום ובית משפט לביצוע היוועדות חזותית לפי סעיף 65א(ג) ו-(ג1) לחוק, תפורסם על כך הודעה ברשומות, זולת לגבי מקום ובית משפט שנקבעו לפני תחילת תוקפן של תקנות אלה.
2. תיעוד מועד ההבאה
המועד שהובא בו העצור למקום כאמור בסעיף 65א(ג) לחוק, יתועד בכתב, בידי סוהר.
3. המתחם בבית המעצר
(א) מקום כמשמעו בסעיף 65א(ג) לחוק, יהיה בהתאם למפרט שבתוספת השניה ויכלול, חדר המתנה וחדר היוועדות חזותית לפחות, כמפורט בתקנה זו.
(ב) שטחו של חדר ההמתנה לא יפחת מ-18 מטרים רבועים והוא יכלול לכל הפחות -
(1) מסך מרכזי המאפשר לעצור הממתין לדיון בעניינו לצפות בדיוני מעצרים בבית המשפט, המתנהלים באמצעות היוועדות חזותית, כל עוד לא הורה אחרת בית משפט מוסמך לעניין פומביות הדיון;
(2) מקומות ישיבה;
(3) שתי עמדות המאפשרות שיחה חסויה, בין העצור לעורך דינו טרם הדיון
המשפטי ולאחריו, באמצעות היוועדות חזותית;
(4) שני תאי שירותים, אחד מהם לפחות נגיש לאנשים בעלי מוגבלות בתנועה.
(ג) שטח חדר ההיוועדות החזותית לא יפחת מתשעה מטרים רבועים, במהלך הדיון ישהה בו פקיד בית המשפט והוא יכלול, לכל הפחות -
(1) סמל ודגל המדינה;
(2) דוכן ועליו מכשיר טלפון המאפשר לעצור קיום שיחה חסויה בינו לבין עורך
דינו במהלך הדיון בעניינו;
(3) מסך שמידותיו לא יפחתו מארבעים ושניים אינץ, שבאמצעותו יוכל העצור
לצפות בהליך הדיוני בבית המשפט;
(4) מכשור, הכולל בין השאר שלוש מצלמות, המאפשר למשתתפי הדיון באולם בית המשפט לראות ולשמוע בזמן אמת את העצור ואת הנעשה בחדר ההיוועדות החזותית במהלך הדיון;
(5) מצלמה המאפשרת צילום תקריב של מסמכים.
(ד) לבקשת עצור או עורך דינו, יכול בית המשפט להורות לנוכחים האחרים בחדר ההיוועדות החזותית, כולם או חלקם, לצאת ממנו אם מצא כי אין די בהוראות תקנה 3(ג)(2) להבטחת שיחה חסויה בין העצור לעורך דינו במהלך הדיון בעניינו, ובתנאי שיתאפשר כל העת קשר עין בין הסוהר לעצור.
4. אולם הדיונים בבית המשפט
אולם בית המשפט שיתקיים בו דיון כאמור בסעיף 65א(ב) לחוק באמצעות היוועדות חזותית, יהיה בהתאם למפרט שבתוספת השלישית ויכלול, בין השאר -
(1) מכשור, הכולל, בין השאר, שלוש מצלמות, המאפשר לעצור בחדר ההיוועדות החזותית לראות ולשמוע בזמן אמת את ההליך הדיוני בבית המשפט בעניינו;
(2) מצלמה המאפשרת צילום תקריב של מסמכים;
(3) מסך צפייה מרכזי שמידותיו לא יפחתו מארבעים ושניים אינץ;
(4) מסכי צפייה אישיים לשופט, לתובע ולסנגור, שמידותיהם לא יפחתו משבעה עשר אינץ;
(5) מכשיר טלפון המאפשר קיום שיחה חסויה בין העצור לעורך דינו במהלך הדיון בעניינו.
5. מתחם בית המשפט
סמוך לאולם בית המשפט האמור בתקנה 5, יוצבו שתי עמדות המאפשרות שיחה חסויה, בין עורך הדין לעצור טרם הדיון המשפטי ולאחריו, באמצעות היוועדות חזותית; הכניסה לעמדות תהיה בפיקוח ותותנה בהזדהות ובהצגת תעודת עורך דין.
6. תחילה ותוקף (תיקון:תשס"ח, תש"ע)
תוקפן של תקנות אלה מיום פרסומן של תקנות סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה-מעצרים) (היוועדות חזותית) (הוראת שעה) (תיקון), התשס"ט-2009.
תוספת ראשונה
(תקנה 1)
הסכמת עצור, לקיים דיון באמצעות היוועדות חזותית לפי סעיף 65א לחוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה - מעצרים), התשנ"ו-1996 (להלן - החוק)
חלק א'
אני הח"מ
שם פרטי שם משפחה מס' ת"ז תאריך לידה (יום חודש ושנה)
לאחר שהובהר לי, על ידי עורך דין, כי זכותי שהדיון לעניין הארכת מעצרי/שחרורי בערובה יתקיים באולם בית המשפט בנוכחותי הפיזית, ולאחר שהוסבר לי כי עומדת לי האפשרות לקיים את הדיון בדרך חלופית, באמצעות היוועדות חזותית,
( אני מסכים כי הדיון הקבוע ליום .......... לפני בית משפט השלום ב-............, לעניין הארכת מעצרי/שחרורי בערובה בתיק פ.א /פל"א ......................... יחידה/ תחנה ....................... ייערך באמצעות היוועדות חזותית בהתאם להוראות החוק.
אני איוצג על ידי עורך דין במהלך הדיון האמור.
אני מאשר כי טרם מתן הסכמתי זו, ניתנה לי הזדמנות סבירה להיפגש פנים אל פנים עם עורך דיני ולהיוועץ בו לעניין קיום הדיון באמצעות היוועדות חזותית,
( מימשתי אפשרות זו במועד ..................................
( לא מימשתי אפשרות זו, מסיבות אלה .............................................
ידוע לי כי אין במתן הסכמתי זו משום התחייבות כלפיי לקיים את הדיון האמור באמצעות היוועדות חזותית.
( אינני מסכים לעריכת הדיון באמצעות היוועדות חזותית
_______ ______ _______
חתימה תאריך שעה
אישור
הסכמת העצור לעיל נחתמה בפני:
עורך דין
שם פרט שם משפחה מס' זהות מס' רישיון עו"ד תאריך שעה
____________
* אם העצור אינו יודע קרוא או כתוב, או שהוא אדם עם מוגבלות המקשה עליו לאשר בכתב בחתימתו את מתן הסכמתו, יאשר עורך הדין את ההסכמה בעל פה שנתן העצור.
תוספת שניה - שלישית 2
___________________________________________________
1 ק"ת תשס"ז, 1059; תשס"ח, 1200, תש"ע, 50.
2. נוסח התוספות אינו מובא.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ