אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה - חיפוש בגוף ונטילת אמצעי זיהוי) (הסכמה לעריכת חיפוש בגוף אדם שאינו חשוד ולהשוואה של נתוני זיהוי), התשס"ז-2007

תקנות סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה - חיפוש בגוף ונטילת אמצעי זיהוי) (הסכמה לעריכת חיפוש בגוף אדם שאינו חשוד ולהשוואה של נתוני זיהוי), התשס"ז-2007

תקנות סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה - חיפוש בגוף ונטילת אמצעי זיהוי) (הסכמה לעריכת חיפוש בגוף אדם שאינו חשוד ולהשוואה של נתוני זיהוי), התשס"ז-2007 1
בתוקף סמכותי לפי סעיפים 14א ו-15 (א) חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה - חיפוש בגוף ונטילת אמצעי זיהוי), התשנ"ו-1996 (להלן - החוק), בהסכמת השר לביטחון הפנים ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:
1. הסכמה לחיפוש ולהשוואה
הסכמתו של אדם שאינו חשוד לעריכת חיפוש בגופו לפי סעיף 14 לחוק, וכן הסכמתו לעריכת השוואה של נתוני זיהוי לפי סעיף 14א(א) לחוק, יינתנו על גבי הטופס שבתוספת.
תוספת
(תקנה 1)
יחידה: ..
תאריך: .
פ"א: .
פל"א:
מס' דגימה (לשימוש המעבדה)


טופס למתן הסכמה לעריכת חיפוש בגוף אדם שאינו חשוד
והסכמה להשוואה של נתוני זיהוי
לפי סעיפים 14 ו-14א לחוק
פרטי האדם שאינו חשוד:
מס' זהות/דרכון/אחר
שם פרטי
שם משפחה
שם האב
מען
תאריך לידה
מין

ז/נ


פרטי השוטר:
מס' אישי/ת"ז

דרגה
שם פרטי

שם משפחה

תפקיד
מקום השירות

בתאריך: .. בשעה: .. במקום הנטילה: .
הודעתי לנ"ל כי אני מבקש לערך בגופו חיפוש בדרך של ... ..
סוג פעולת החיפוש
במסגרת חקירה בתיק שפרטיו לעיל.
הבהרתי לו בלשון המובנת לו כי החיפוש הוא (סמן X במשבצת המתאימה):
( לשם תפיסת ראיה הנדרשת לצורך חקירת העבירה, שיש יסוד סביר להניח שנמצאת בגופו.
( לשם בדיקת קשר אפשרי שלו לעבירה הנחקרת
כן הסברתי לו בלשון המובנת לו כי זכותו שלא להסכים לעריכת החיפוש וכי השימוש שייעשה במה שנתפס בחיפוש יהיה לשם חקירת עבירה ואו לשם הפקת נתוני זיהוי, אשר יושוו לנתוני זיהוי במסגרת חקירת התיק הנ"ל או לנתוני זיהוי בתיקי חקירה משטרתיים אחרים, בהתאם להסכמתו המפורשת.

חתימת השוטר
הסכמת האדם שאינו חשוד לעריכת החיפוש ולהשוואת נתוני זיהוי לנתוני זיהוי המצויים במאגר
לאחר שהובהרה לי מטרת החיפוש והובהרה לי זכותי שלא להסכים לעריכתו, אני מביע/ה בזאת הסכמתי כי ייערך חיפוש בגופי* לצורך חקירה בתיק שפרטיו לעיל.
_________
* כאמור בסעיף 14(ג) לחוק - חיפוש פנימי בדרך של בדיקה גיניקולוגית, לשם בדיקת קשר אפשרי של אדם לעבירה הנחקרת, לא ייערך אלא בהיתר של בית משפט.
כמו כן, אני מסכים כי תיערך השוואה בין נתוני הזיהוי שיופקו מהחיפוש שנעשה בגופי לבין נתוני הזיהוי המצויים במאגר נתוני הזיהוי המנוהל במשטרה, כמפורט להלן:
(אנא סמני X במשבצת/ות המתאימה/ות)
( לצורך חקירה בתיק שפרטיו לעיל.
( לצורך חקירת עבירה בתיקים המשטרתיים המפורטים להלן:
פ"א .. פל"א היחידה ..
פ"א .. פל"א היחידה ..
פ"א .. פל"א היחידה ..
פ"א .. פל"א היחידה ..
( לצורך חקירת כלל תיקי החקירה המשטרתיים, בהתאם לשיקול דעתה של המשטרה**.
הובהר כי בהשוואה זו עשוייה להימצא התאמה בין נתוני הזיהוי שהופקו מהחיפוש שנעשה בגופי לבין נתוני הזיהוי המצויים במאגר נתוני הזיהוי המנוהל על ידי המשטרה.
. ..
תאריך חתימת האדם שאינו חשוד
הסכמת אדם אחר לעריכת החיפוש ולהשוואה של נתוני הזיהוי באדם שאינו חשוד שהוא קטין או אדם עם מוגבלות שכלית
אני החתום מטה .. אפוטרופסו של האדם שאינו חשוד/ממונה על החקירה בתיק זה***, ת"ז .. נותן את הסכמתי/אישורי לעריכת החיפוש ולהשוואת נתוני הזיהוי כפי שפורט לעיל לגבי האדם שאינו חשוד הנ"ל, שהוא קטין או אדם עם מוגבלות שכלית, זאת, בהתאם לסעיף 14ג לחוק סדרי הדין הפלילי (סמכויות אכיפה - חיפוש בגוף ונטילת אמצעי זיהוי), התשנ"ו-1996.
. ..
תאריך חתימת האפוטרופוס/ממונה על החקירה
_______
** במקרה שבו האדם שאינו חשוד הוא קטין או אדם עם מוגבלות שכלית ולא נדרשה הסכמת אפוטרופסו, בנסיבות האמורות בסעיף 14ג לחוק, ניתן לערוך השוואה רק לצורך חקירת התיק המשטרתי שבמסגרתו ניטלה הדגימה, אלא אם כן אישר זאת קצין נוער מחוזי במשטרת ישראל מנימוקים מיוחדים שיירשמו.
*** לאחר שנועצתי עם פקיד סעד/חוקר ילדים/חוקר נוער, בהתאם להוראות החוק.
___________________________________
1 ק"ת תשס"ז, 1056.
____________________________________________________________
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ