אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות סדרי הדין הפלילי (חקירת סיבות מוות), תשי"ח-1958

תקנות סדרי הדין הפלילי (חקירת סיבות מוות), תשי"ח-1958

תקנות סדרי הדין הפלילי (חקירת סיבות מוות), תשי"ח-1958 1
בתוקף סמכותי לפי סעיף 40 לחוק לתיקון סדרי הדין הפלילי (חקירת פשעים וסיבות מוות), תשי"ח-1958 (להלן - החוק), סעיף 46 לחוק בתי המשפט, תשי"ז-1957, ובתוקף שאר הסמכויות הנתונות לי לפי כל דין, אני מתקין תקנות אלה:
1. בקשה לחקירה
בקשה לחקור בסיבת מוות לפי סעיף 19 לחוק תוגש לשופט חוקר בצרוף העתקים כמספר האנשים שהמבקש ביקש להמציאם להם.
2. נוסח הבקשה
בקשה כאמור בתקנה 1 תהא ערוכה לפי הנוסח שבתוספת הראשונה או בדומה לו ככל האפשר.
3. נוסח ההיתר
היתר לפי סעיף 20 לחוק יהא ערוך לפי הנוסח שבתוספת השניה.
4. נוסח הצו
צו לפי סעיף 26 לחוק יהא ערוך לפי הנוסח שבתוספת השלישית.
5. מתן פרטים נוספים
שופט חוקר רשאי לצוות שהמבקש יגיש, תוך תקופה שיקבע, פרטים נוספים על אלה שפורטו בבקשתו ושימציא מסמכים שברשותו הנוגעים לחקירה.
6. מועד החקירה
שופט חוקר יקבע מועד לחקירה שלא יהיה מאוחר מאשר 15 יום מיום הגשת הבקשה.
7. דחיית החקירה
שופט חוקר רשאי לדחות את מועד החקירה למועד אחר, אם הדחיה דרושה, לדעתו, למען הצדק.
8. החלטה בחקירה
מיד עם תום החקירה יתן השופט החוקר את החלטתו כאמור בסעיף 30 או 32 לחוק.
9. סדרי דין בערעור
סדרי דין בערעור לפי סעיף 27 לחוק יהיו כסדרי דין הנוהגים בית משפט מחוזי בערעורים פליליים ובשינויים המחוייבים לפי הענין.
10. בקשה לחקירה שנית
דין בקשה לחזור ולחקור כאמור בסעיף 34 לחוק כדין בקשה לחקירה המוגשת לפי סעיף 19 לחוק והוראות תקנות אלה יחולו עליה בשינויים המחוייבים לפי הענין.
11. שמירת תוקף
לא ייפסל שום הליך בחקירת סיבת מוות בשל כך בלבד שלא מילאו אחרי הוראה מהוראות תקנות אלה.

תוספת ראשונה
(תקנה 2)
בקשה לפי סעיף 19
אל: שופט חוקר
בית משפט השלום ב ________
אני
שמו, תארו ומענו של המבקש
החתום מטה מבקש בזה בהתאם לסעיף 19 לחוק חקירת סיבות-מוות, תשי"ח-1958, לערוך חקירה בסיבת מותו של
____________ בן/בת _____________ שנה,
שם הנפטר גיל
שנפטר ביום __________ ב _______________
תאריך הפטירה מקום הפטירה
אני ___________________ של הנפטר*.
_____________________ קירבה משפחתית
יש יסוד סביר לחשש שמסיבת-מותו של הנפטר אינה טבעית*, שמותו נגרם בעבירה*.
הנפטר מת בהיותו נתון במעצר*, במאסר*, בהיותו מאושפז בבית-חולים לחולי-נפש*, במוסד סגור לילדים מפגרים*.
אני מבקש לצוות על ניתוח הגוויה* מנימוקים אלה:
הפרטים המשמשים יסוד לבקשה הם ______________
______________
התאריך שם המבקש
*מחק את הטעון מחיקה.
תוספת שניה
(תקנה 3)
מס' התיק ______
שופט חוקר
בית משפט השלום ב ________
היתר לפי סעיף 20
הואיל וביום _______ הוגשה בקשה לפי סעיף 19 לחוק חקירת סיבות-מות, תשי"ח-1958, לחקור בסיבת-מותו של שם הנפטר ______ בן*/בת* גיל ____ שנה, שנפטר ביום: תאריך הפטירה _______ ב: מקום הפטירה __________
והואיל וקבעתי על סמך תעודת רופא כי אין צורך בבדיקת הגוויה או בניתוחה, כדי לברר את סיבת המוות*.
והואיל וביום _______ נותחה הגוויה בהתאם להחלטה מיום _______ וסיבת המוות נקבעה*, לפיכך הנני מתיר לקבור את הגוויה.
______________
תאריך שופט חוקר
* מחק את הטעון מחיקה.
תוספת שלישית
(תקנה 4)
שופט חוקר
בית משפט השלום ב ______
מס' התיק _______
צו לפי סעיף 20
הואיל וביום _______ הוגשה בקשה לפי סעיף 19 לחוק חקירת סיבות-מוות, תשי"ח-1958, לחקור בסיבת-מותו של: שם הנפטר _____ בן*/בת*: הגיל __ שנה, שנפטר ביום: תאריך הפטירה _____ ב: מקום הפטירה ______
והואיל והדבר דרוש לבירור סיבת המוות, לפיכך אני מצווה על בדיקת הגוויה*, על ניתוח הגוויה*, על ידי: שם הרופא המומחה _______, על דחיית הקבורה עד לאחר הבדיקה*, הניתוח*, על פתיחת הקבר והוצאת הגוויה לשם ביצוע הבדיקה*, הניתוח*
_______________
תאריך שופט חוקר

* מחק את הטעון מחיקה.

_________________________________
1 ק"ת תשי"ח, 1660.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ