אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות נציב תלונות הציבור על שופטים, התשס"ד-2003

תקנות נציב תלונות הציבור על שופטים, התשס"ד-2003

תקנות נציב תלונות הציבור על שופטים, התשס"ד-2003 1
בתוקף סמכותי לפי סעיפים 28 ו-30 לחוק נציב תלונות הציבור על שופטים, התשס"ב-2002 (להלן - החוק), ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:
1. הגדרות
בתקנות אלה -
"הנציב" - נציב תלונות הציבור על שופטים, לרבות מי שהוא הסמיכו;
"תלונה" - כמשמעה בסעיפים 14(א) ו-19 לחוק;
שאר המונחים שבתקנות אלה תהא משמעותם כמשמעות הנודעת להם בחוק, אם אין כוונה אחרת משתמעת.
2. דרך פרסום הודעה
נוסף על דרך הפרסום הקבועה בסעיף 5(ב) לחוק, ייעשה פרסום הודעה על מינוי הנציב, על הדרך לפנות אליו ועל עיקרי סמכויותיו בשני עיתונים יומיים בעברית, בעיתון אחד בערבית ובאתר האינטרנט של משרד המשפטים.
3. הגשת תלונה לנציב
(א) תלונה תוגש בכתב, בשני עותקים, לפי הטופס שבתוספת, כשהיא מודפסת או בכתב יד אם אין מתלונן יכול להגישה בדפוס, ותישלח לנציב במעטפה סגורה.
(ב) התלונה תיחתם ביד המתלונן ואם הוגשה בשמו - ביד מי שהוסמך להגיש את התלונה בשם המתלונן (להלן - מגיש התלונה), ותצורף לה הסמכתו החתומה.
(ג) הנציב לא יפתח בבירור תלונה שהוגשה בעילום שם.
4. תוכן התלונה
התלונה תכיל -
(1) את פרטי המתלונן, את שמו של השופט שעליו מלין המתלונן, ואם אין בידו לנקוב בשמו, יציין כל פרט אחר המסייע לזיהויו;
(2) תיאור מפורט של המעשה שעליו היא נסבה, המועד שהתרחש בו וכל פרט אחר שנוגע לה, ויצורף לה כל מסמך שיש בו כדי לסייע לבירורה היעיל; במקרה של תלונה על כמה אירועים, יצוין כל אירוע ואירוע בנפרד.
5. תלונה חוזרת
הגיש אדם תלונה בקשר לאירוע שלגביו הגיש אותו אדם תלונה בעבר, יציין זאת במפורש ויפרט את פרטי התלונה הקודמת ואת הנימוקים להגשתה מחדש.
6. המצאת מסמכים
(א) המצאת מסמכים למתלונן, למגיש התלונה, לנילון ולכל אדם אחר, וזימונם לדיון ככל שיידרש, תיעשה בדואר, בפקס, בטלפון או בכל דרך אחרת שהנציב יראה לנכון, לפי המקרה.
(ב) המצאת תלונה של אדם המוחזק במשמורת והמצאת מסמכים מאת הנציב לאדם במשמורת, תיעשה באמצעות מנהל בית הסוהר, מפקד בית המעצר או מפקד מיתקן הכליאה, לפי הענין.
תוספת
(תקנה 3(א))
תלונה*
פרטי המתלונן**
שם משפחה:
שם פרטי:
מס' זהות:
כתובת:
מען להמצאת מסמכים:
מס' טלפון בעבודה:
מס' טלפון בבית:
מס' טלפון נייד:
מס' פקס:
פרטי מגיש התלונה***
שם:
כתובת:
_________
* בכל מקום שבו ננקט לשון זכר, גם נקבה במשמע.
** ימולאו פרטי האדם הנפגע מהתנהגות שופט, אף אם התלונה הוגשה על ידי אדם שהוא הסמך לכך.
מען להמצאת מסמכים:
מס' טלפון:
מס' פקס:
פרטי השופט הנילון
שם משפחה:
שם פרטי:
תפקיד ובית משפט:
פרטים כלליים [ימולא ככל הידוע]
1. מס' התיק:
2. (א) האם המתלונן היה מיוצג? כן/לא (מחק את המיותר)
(ב) אם כן, שם עורך הדין: כתובתו:
מס' הטלפון שלו:
3. (א) האם הדיון בתיק הסתיים? כן/לא [מחק את המיותר]
(ב) אם לא, באיזה שלב מצוי הדיון?
(ג) האם ניתן בתיק פסק דין? כן/לא [מחק את המיותר]
4. (א) האם הגיש המתלונן בעבר תלונה בקשר לאירוע נושא תלונה זו? כן/לא [מחק את המיותר]
(ב) אם כן, יש לפרט את פרטי התלונה הקודמת ולציין את הנימוקים להגשתה מחדש:פרטי האירוע
תאריך:
שעה:
מקום:
תיאור האירוע****:חתימת המתלונן:
חתימת מגיש התלונה***:
________
*** ימולא רק אם מגיש התלונה אינו המתלונן.
**** אם יש יותר מאירוע אחד, יתואר כל אירוע בנפרד.
________________________________
1 ק"ת תשס"ד, 16.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ