אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | חקיקה | כתבי טענות | טפסים | TV | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות נכי מלחמה בנאצים (מבחנים לקביעת דרגות-נכות), תשט"ז-1956

תקנות נכי מלחמה בנאצים (מבחנים לקביעת דרגות-נכות), תשט"ז-1956

תקנות נכי מלחמה בנאצים (מבחנים לקביעת דרגות-נכות), תשט"ז-1956 1
בתוקף הסמכות לפי סעיפים 6 ו-27 לחוק נכי המלחמה בנאצים, תשי"ד-1954, שהועברה אלי, אני מתקין תקנות אלה:
1. הגדרות
בתקנות אלה -
"התוספת" - תוספת לתקנות הנכים (מבחנים לקביעת דרגות נכות), תשי"א-1951;
"פגימה" - כל אחת מן המחלות, הפגיעות או הליקויים המנויים בתוספת;
"פגימה מוסבת" - פגיעה הנובעת מחבלה או ממחלה שאירעו בזמן השירות עקב השירות;
"פגימה מוחמרת" - פגיעה הנובעת מחבלה שהיתה קיימת לפני השירות והוחמרה בתקופת השירות עקב השירות;
"פגימה מוכרת" - פגימה מוסבת או פגימה מוחמרת;
"פגימה מורכבת זוגית" - צירוף פגימות מוכרות בשתי הגפיים העליונות או התחתונות;
"מבחנים" - רשימת האפגימות שבתוספת ואחוזי הנכות שלצדה של כל אחת מהן;
"כושר שלם" - כושר גופני ושכלי שלם ב-100% של אדם שאין בו פגימה;
"כושר לקוי" - יתרת אחוז הכושר השלם של נכה לאחר שהופחתה ממנו דרגת-נכותו;
"שירות" - שירות מלחמתי.
2. דרגת נכות
דרגת-נכות של נכה שנפגם פגימה מוכרת אחת הם אחוזי הנכות שנקבעו לאותה פגימה במבחנים.
3. דרגת נכות מורכבת
דרגת-נכות של נכה שנפגם מספר פגימות מוכרות הוא הסכום הכולל של אחוזי הנכות שנקבעו במבחנים לאותן פגימות החלים על אוו נכה והוא יחושב באופן ובסדר המפורטים להלן:
(1) בעד המבחן שנקבעו לו אחוזי הנכות הגבוהים ביותר - אחוזי הנכות שנקבעו כאמור;
(2) בעד המבחן שנקבעו לו אחוזי הנכות השניים במעלה - מספר אחוזים מן הכושר הלקוי כמספר אחוזי הנכות שנקבעו לאותו המבחן;
(3) בעד המבחן שנקבעו לו אחוזי הנכות השלישיים במעלה - מספר אחוזים מן הכושר הלקוי האחרון כמספר אחוזי הנכות שנקבעו לאותו המבחן וכן הלאה.
4. פגימה מורכבת זוגית
(א) דרגת נכות של פגימה מורכבת זוגית תיקבע בהתאם להגבלה בתפקודי הגוף הנובעת מהפגימה המורכבת הזוגית, אם לא נקבע לפגימה זו מבחן מיוחד. דרגת הנכות האמורה לא תעלה על דרגה המהווה צירוף של דרגות-נכות שייקבעו לפגימה ימנית ולפגימה שמאלית אילו אותן פגימות היו פגימות בודדות לפי תקנה 2, ובלבד שבשום אופן אין לקבוע לפגימה מורכבת זוגית דרגת נכות העולה על 100%.
(ב) נפגם נכה מספר פגימות מוכרות וביניהן גם פגימה מורכבת זוגית, יראו את דרגת הנכות שנקבעה לפגימה המורכבת הזוגית לפי תקנת משנה (א) כדרגת נכות שנקבעה לפגימה בודדת לצורך תקנה 3.
5. פגימה מוחמרת
(א) דרגת נכות של נכה שנפגם פגימה מוחמרת הוא אותו מספר אחוזים מכושרו הלקוי בשעה שנכנס לשירות כמספר הכולל של אחוזי הנכות שנקבעו במבחנים לאותה פגימה.
(ב) דרגת נכות של נכה שנפגם מספר פגימות מוכרות שלא נקבעו להן במבחנים מספר כולל של אחוזי נכות, ויש ביניהן פגימה מוחמרת, הוא הסכום הכולל של אחוזי הנכות כמפורט להלן:
(1) אחוזי הנכות בעד כל פגימה שאינה פגימה מוחמרת יחושבו לפי תקנה 2 או 3, הכל לפי הענין;
(2) אחוזי הנכות בעד פגימה מוחמרת יחושבו לפי תקנת משנה (א);
(3) אחוזי הנכות בעד פגימות מוחמרות יחושבו לפי תקנה 3 תוך זיקה להוראות תקנת משנה (א).
6. דרגת נכות בקשיון ובשיתוק
(א) בקביעת דרגת נכות של נכה שנפגם פגימה מוכרת -
(1) בקשיון או בהגבלת תנועות של פרק גדול אחד, לא יתחשבו בנזק שנגרם לשרירים הפועלים על אותו פרק;
(2) בשיתוק עצב גדול אחד, לא יתחשבו בשיתוק סעיפי אותו עצב או בנזק שנגרם לשרירים המעוצבים על ידיו.
(ב) נכה שנפגם פגימה מוכרת בכמה קבוצות שרירים הפועלים על אותו קטע ולאחת הפגימות המוכרות שנקבעו לה במבחנים אחוזי נכות הגבוהים ביותר בהשוואה ליתר הפגימות האמורות היתה צורה שפורשה -
(1) כצורה קלה - תיקבע דרגת נכותו במספר אחוזי הנכות שנקבעו לפגימה שהוגדרה במבחנים כצורה בינונית;
(2) כצורה בינונית - תיקבע דרגת נכותו במספר אחוזי הנכות שנקבעו לפגימה שהוגדרה במבחנים כצורה ניכרת;
(3) כצורה ניכרת - תיקבע דרגת נכותו במספר אחוזי הנכות שנקבעו לפגימה שהוגדרה במבחנים כצורה קשה;
(4) כצורה קשה - תיקבע דרגת נכותו במספר אחוזי הנכות שנקבעו לאותה פגימה.
(ג) דרגת נכות של נכה שנפגם -
(1) בכמה פגימות מוכרות באותו פרק - לא תעלה על אחוזי הנכות שנקבעו לקשיון של אותו הפרק;
(2) בכמה פגימות באותה גפה - לא תעלה על אחוזי הנכות שנקבעו לקיטוע החלק הפגום של אותה גפה, פרט אם נקבעו לאחת מהפגימות האמורות במבחנים אחוזי נכות העולים על האחוזים שנקבעו לאותו הקיטוע;
(3) כמה פגימות מוכרות בעין אחת - לא תעלה על האחוזים שנקבעו לעיוורון של אותה עין.
(ד) דרגת נכות של נכה שנפגם כמה פגימות מוכרות בזרוע הימנית תחושב לפי תקנה 3, ובלבד שאחוזי הנכות של אותן הפגימות, פרט לפגימה שנקבעו לה אחוזי הנכות הגבוהים ביותר, יחושבו כאילו היו הפגימות בזרוע השמאלית.
7. התאמת מבחנים
(א) נפגם נכה בפגימה מוכרת שהנה פגימה שאינה נקובה בתוספת וכתוצאה ממנה לקה כושר פעולתו, בין גופנית ובין שכלית, במידה מסויימת ויש בתוספת פגימה שממנה נובע אך ורק ליקוי בכושר אותה פעולה באותה מידה או במידה הקרובה לה, תיקבע לגבי אותו נכה בשביל אותה פגימה דרגת נכות כדרגת נכות שנקבעה בתוספת לגבי אותה פגימה.
(ב) נפגם נכה בפגימה מוכרת וכתוצאה ממנה לקה כושר פעולתו, בין גופנית ובין שכלית, במידה מסויימת ואין למצוא בתוספת מבחן נקוב שיחול על הנכה הואיל ומצב אותה פגימה החל על נכה לא פורש לה מבחן מיוחד, אלא אם יש בתוספת מבחן לפגימה אחרת שממנה נובע ליקוי בכושר אותה פעולה באותה מידה או במידה הקרובה לה, תיקבע לגבי אותו נכה בשביל אותה פגימה דרגת נכות כדרגת נכות שנקבעה בתוספת לגבי אותו מבחן.
(ג) נפגם נכה בפגימה מוכרת ואין למצוא בתוספת מבחן שיחול על הנכה הואיל ומצב אותה פגימה החל על הנכה לא פורש לה מבחן מיוחד, וכן אין להתאים לגבי אותו נכה מבחן כאמור בתקנת משנה (ב), אולם המצב של הפגימה החל על הנכה הוא בין שני מצבים שתוארו במבחנים שפורשו בתוספת לגבי אותה פגימה שבהם נקבעו דרגות נכות שונות, תיקבע לגבי אותו נכה בשביל אותה פגימה דרגת נכות הקטנה בין שתיהן.
(ד) נפגם נכה בפגימה מוכרת, ואין למצוא בתוספת מבחן שיחול על הנכה הואיל ומצב אותה פגימה החל על הנכה לא פורש לה מבחן מיוחד, וכן אין להתאים לגבי אותו נכה מבחן כאמור בתקנת משנה (ב) אולם המצב של הפגימה החל על הנכה הוא פחות חמור ממצב שפורש בתוספת כמבחן מיוחד אשר לגביו נקבעה דרגת נכות הקטנה ביותר בהשוואה לדרגות הנכות שנקבעו לכל יתר המבחנים שפורשו בתוספת לגבי אותה פגימה, תיקבע לגבי אותו נכה בשביל אותה פגימה דרגת נכות של 0%.
(ה) נפגם נכה בפגימה מוכרת שהיא פגימה שאינה נקובה בתוספת ואין להתאים לה מבחן בתקנות משנה (א) עד (ד), תיקבע לגבי אותו נכה בשביל אותה פגימה דרגת נכות של 0%, אולם מותר לקבוע לפגימה האמורה דרגת נכות אחרת.
8. הוראות מעבר
נקבעה דרגת נכות לפני פרסום תקנות אלה ברשומות על פי תקנות נכי המלחמה בנאצים (מבחנים לקביעת דרגות נכות), תשט"ו-1954, רואים את דרגת הנכות שנקבעה כאמור כאילו נקבעה לפי תקנות אלה, אלא אם נקבעה לאחר מכן דרגת נכות מחדש.
8א. שמירת דרגת נכות לאחר בדיקה חדשה (תיקון: תש"ל)
נתגלתה בבדיקה חדשה בהתאם לסעיף 11ג לחוק כי לא חל שינוי במצב פגימתו של הנכה הנבדק וכי לפגימתו נקבעה בתוספת אחוזי נכות פחותים מאלה שנקבעו לו לפני פרסומן של תקנות הנכים (מבחנים לקביעת דרגת נכות), תש"ל-1969, רשאית הועדה הרפואית לקבוע לו דרגת-נכות כפי שהיתה לו בזמן הבדיקה הרפואית האחרונה.
8ב. תחילת שינוי (תיקון תשל"ו)
דרגת הנכות אשר נקבעה בבדיקה חדשה לפי סעיף 11 לחוק היא מיום הבקשה לעריכת הבדיקה, זולת אם קבעה הועדה הרפואית תאריך מאוחר יותר.
9. ביטול
תקנות נכי המלחמה בנאצים (מבחנים לקביעת דרגות נכות), תשט"ו-1954 - בטלות.
10. תחילה
תחילתה של תקנה 4 היא ביום ט"ו בחשון תשט"ו (11 בנובמבר 1954).
_________________________________
1 ק"ת תשט"ז, 1016; תש"ל, 1928; תשל"ו, 2184.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ