אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות ניירות ערך (תקופה להגשת הזמנות לניירות ערך המוצעים בתשקיף), התשס"ו-2005

תקנות ניירות ערך (תקופה להגשת הזמנות לניירות ערך המוצעים בתשקיף), התשס"ו-2005

תקנות ניירות ערך (תקופה להגשת הזמנות לניירות ערך המוצעים בתשקיף), התשס"ו-2005 1
בתוקף סמכותי לפי סעיף 24(ב) לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 (להלן - החוק), לפי הצעת הרשות ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:
1. התקופה להגשת הזמנות בהצעה לציבור (תיקון: תשס"ח)
התקופה להגשת הזמנות כמשמעותן בסעיף 24(א) לחוק, תתחיל לא לפני עבור חמישה ימי עסקים מיום פרסומו של התשקיף, ותסתיים לא יאוחר מ-45 ימים מיום פרסומו לעניין זה, בהצעה לציבור בדרך של רישום למסחר בלבד יראו את מועד הרישום למסחר בבורסה על פי תשקיף בתחילת התקופה להגשת הזמנות.
2. התקופה להגשת הזמנות בהצעה לציבור של ניירות ערך מסחריים
על אף האמור בתקנה 1, כשניירות הערך המוצעים בתשקיף הם ניירות ערך מסחריים של תאגיד מדווח, תתחיל התקופה להגשת הזמנות לא לפני עבור שני ימי עסקים מיום פרסומו של התשקיף.
2א. התקופה להגשת הזמנות במקרה של פרסום טיוטה (תיקון: תשס"ז)
(א) על אף האמור בתקנות 1 ו-2, פורסמה בציבור טיוטת תשקיף, ניתן לקבוע את תחילת התקופה להגשת הזמנות, בהתאם לקבוע בתקנת משנה (ב), בהתקיים כל אלה:
(1) בטיוטה האחרונה שפורסמה נכללים כל הפרטים הנדרשים לצורך מתן היתר לפרסום תשקיף;
(2) בתשקיף שינויים זניחים בלבד לעומת הטיוטה האחרונה שפורסמה או שינויים שניתן לכלול אותם בהודעה משלימה;
(3) התשקיף פורסם לא לפני עבור מנין הימים המנויים בתקנה 1 או 2, לפי הענין, ממועד פרסומה של הטיוטה האחרונה.
(ב) התקופה להגשת הזמנות תתחיל לא לפני תום חמש שעות מסחר ממועד פרסום התשקיף; בתקנות אלה; "שעת מסחר" - כהגדרתה בתקנות ניירות ערך (הצעת מדף של ניירות ערך), התשס"ו-2005; בהצעה לא אחידה כמשמעותה בתקנות ניירות ערך (אופן הצעת ניירות ערך לציבור), התשס"ז-2007, שבה כל הרוכשים הם משקיעים מוסדיים כהגדרתם באותן תקנות (להלן - הצעה לא אחידה או משקיעים מוסדיים, לפי הענין) - התקופה להגשת הזמנות תתחיל לא לפני מועד פרסום התשקיף.
2ב. התקופה להגשת הזמנות במקרה של פרסום הודעה משלימה (תיקון: תשס"ז)
נוסף על האמור בתקנות 1 ו-2, פורסמה הודעה משלימה, תתחיל התקופה להגשת הזמנות -
(1) לא לפני עבור חמש שעות מסחר ממועד פרסום ההודעה המשלימה;
(2) בהצעה לא אחידה שבה כל הרוכשים הם משקיעים מוסדיים - לא לפני מועד פרסום ההודעה המשלימה."
3. התקופה להגשת הזמנות בהצעה לציבור על פי דוח הצעת מדף (תיקון: תשס"ז, תשס"ח)
על אף האמור בתקנות 1 ו-2, בהצעה לציבור על פי דוח הצעת מדף כמשמעותו בסעיף 23א(ו) לחוק, תתחיל התקופה להגשת הזמנות לא לפני תום חמש שעות מסחר ממועד פרסום הדוח ובלבד שדוח הצעת המדף הראשונה פורסם לא לפני תום חמישה ימי עסקים מיום פרסומו של תשקיף המדף; לעניין זה, "דוח הצעת מדף ראשונה" - לא כולל דוח הצעת זכויות, ובלבד שיום הקצאת הזכויות יהיה לא לפני תום חמישה ימי עסקים מיום פרסומו של תשקיף המדף.
4. תחילה
(א) תחילתה של תקנה 1 - 30 ימים מיום פרסומן של תקנות אלה.
(ב) תחילתן של תקנות 2 ו-3 - 30 ימים מיום פרסומן של תקנות אלה או 30 ימים מיום פרסומן של תקנות ניירות ערך (פרטי התשקיף, מבנהו וצורתו) (תיקון), התשס"ו-2005, לפי המאוחר.
______________________________
1 ק"ת תשס"ו, 26; תשס"ז, 677; תשס"ח, 999.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ