אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות ניירות ערך (הצעת מדף של ניירות ערך), התשס"ו-2005

תקנות ניירות ערך (הצעת מדף של ניירות ערך), התשס"ו-2005

תקנות ניירות ערך (הצעת מדף של ניירות ערך), התשס"ו-2005 1
בתוקף סמכותי לפי סעיף 23א(ז)(2) לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 (להלן - החוק), לפי הצעת הרשות ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:
1. הגדרות
בתקנות אלה -
"דוח מיידי" - כמשמעותו בסעיף 36 לחוק;
"דוח הצעת מדף" - כמשמעותו בסעיף 23א(ו) לחוק;
"התקופה להגשת הזמנות" - כמשמעותה בסעיף 24 לחוק;
"שעת מסחר" - שעה שבה מתקיים בפועל מסחר בבורסה.
2. הודעה על הצעת מדף
תאגיד המבקש להציע לציבור ניירות ערך על פי תשקיף מדף, אשר במועד פרסומו לא נקבעה בו התקופה להגשת הזמנות לגביהם, יגיש לרשות דוח הצעת מדף כאמור בתקנה 3.
3. פרסום והגשה
דוח הצעת מדף יוגש לא יאוחר מחמש שעות מסחר לפני תחילת התקופה להגשת הזמנות, ויראו אותו, ממועד הגשתו כאילו פורסם.
4. דוח הצעת מדף (תיקון: תשס"ט)
בדוח הצעת מדף יובאו כל שינוי או חידוש מהותיים אשר אירעו בכל ענין שיש לתארו בתשקיף המדף, ויכול המציע לכלול אותם על דרך של הפניה; כמו כן יכלול גם את הפרטים שלהלן ככל שהם נוגעים להצעה:
(1) ניירות הערך המוצעים והשיעור באחוזים שהם יהוו מזכויות ההצבעה ומן ההון המונפק והנפרע לאחר ההנפקה וכן בדילול מלא;
(2) כמות ניירות הערך המוצעים;
(3) הריבית ותנאי ההצמדה שיישאו ניירות הערך המוצעים;
(4) מועדי המימוש או ההמרה של ניירות הערך המוצעים;
(5) מחיר ניירות הערך ותנאי התשלום;
(6) התקופה להגשת הזמנות.
5. תחילה
תחילתן של תקנות אלה 30 ימים מיום פרסומן או 30 ימים מיום פרסומן של תקנות ניירות ערך (פרטי התשקיף, מבנהו וצורתו) (תיקון), התשס"ו-2005, לפי המאוחר.
______________________________
1 ק"ת תשס"ו, 27; תשס"ט, 516.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ