אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים של תאגיד חוץ), התשס"א-2000

תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים של תאגיד חוץ), התשס"א-2000

תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים של תאגיד חוץ), התשס"א-2000 1
בתוקף סמכותי לפי סעיפים 35לא ו-56 (א) לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 (להלן - החוק), לפי הצעת הרשות ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:
1. הגדרות (תיקון: תשס"ה, תשס"ו)
בתקנות אלה -
"בורסה בחו"ל" - בורסה בחו"ל המנויה בתוספת השניה לחוק וכן הרשימה המשנית בנאסד"ק ובורסת לונדון שבתוספת השלישית לחוק;
"בורסת לונדון" - כמשמעותה בתוספת השלישית לחוק;
"חצי שנה" - תקופה של שישה חודשים המסתיימת ביום האחרון של החודש השישי של שנת החשבון של התאגיד.
"רבעון" - תקופה של שלושה חודשים המסתיימת ביום האחרון של החודש השלישי (הרבעון הראשון), השישי (הרבעון השני), התשיעי (הרבעון השלישי), השנים עשר (הרבעון הרביעי) של שנת החשבון של התאגיד;
"תאגיד" - תאגיד חוץ.
2. הוראות כלליות (תיקון: תשס"ג)
(א) דוחות והודעות על פי סעיף 35לא לחוק ייערכו בהתאם לתקנות אלה, והם יוגשו לרשות ולבורסה בהתאם להוראות תקנות ניירות ערך (חתימה ודיווח אלקטרוני), התשס"ג-2003.
(ב) חייב התאגיד להגיש על פי תקנות אלה דוח שהגיש או פרסם למשקיעים בניירות הערך שלו הרשומים למסחר בבורסה בחו"ל, יגיש עותק חתום במקור של הדוח אשר הוגש או פורסם בחו"ל כאמור.
(ג) מסמכים שפרסם או הגיש התאגיד במקורם בשפה האנגלית ניתן להגיש בשפת המקור.
(ד) הדוחות וההודעות ייחתמו בידי התאגיד.
3. דוח תקופתי, דוח חצי שנתי ודוח ביניים (תיקון: תשס"ה)
(א) התאגיד יגיש מסמך דיווח הכולל את שם התאגיד ואת הפרטים האמורים בתקנה 8 לתקנות ניירות ערך (פרטי מסמך רישום, מבנהו וצורתו), התשס"א-2000, ואת הדוח לתקופה של שנה שבהגשתו או בפרסומו הוא חייב על פי הדין הזר (להלן - הדוח התקופתי) או את הדוח לתקופה של חצי שנה שבהגשתו או בפרסומו הוא חייב על פי הדין הזר
(להלן - דוח חצי שנתי), או את הדוח לתקופה של רבעון אשר בפרסומו או בהגשתו הוא חייב על פי הדין הזר (להלן - דוח ביניים), לפי הענין.
(ב) מסמך הדיווח האמור בתקנת משנה (א) יוגש עד למועד הקבוע להגשתו או לפרסומו של הדוח התקופתי, הדוח החצי שנתי או דוח הביניים, לפי הענין, על פי הדין הזר.
(ג) הוגש או פורסם הדוח התקופתי, הדוח החצי שנתי או דוח הביניים בחו"ל ביום שבו מתקיים מסחר בבורסה - יוגש באותו זמן גם על פי תקנות אלה, ואם הוגש או פורסם ביום שבו לא התקיים מסחר כאמור - יוגש עד לשעת תחילת המסחר בבורסה ביום המסחר הראשון שלאחר הגשתו או פרסומו בחו"ל.
(ד) דוחות כספיים הכלולים בדיווחי תאגיד שניירות ערך שלו רשומים למסחר בבורסת לונדון ייערכו על פי תקני חשבונאות בין-לאומיים או כללי חשבונאות מקובלים בארה"ב או כללי החשבונאות כהגדרתם בתקנות ניירות ערך (עריכת דוחות כספיים שנתיים), התשנ"ג-1993.
4. דוחות מיידיים (תיקון: תשס"ג)
(א) התאגיד יגיש דיווח במועדים הקבועים בתקנת משנה (ב) על כל ענין שהוא חייב לדווח עליו מיידית על פי הדין הזר ועל כל ענין שהוא מפרסם
או מדווח עליו מיידית למחזיקי ניירות הערך שלו הרשומים למסחר בבורסה בחו"ל.
(ב) דיווח או הודעה לפי תקנה זו יוגשו במועדים הקבועים בתקנה 30 לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל-1970.
5. דוח או הודעה אחרים
התאגיד יגיש כל דוח או הודעה או מסמך אחר אשר הוא חייב בהגשתו או בפרסומו על פי הדין הזר או שהגיש או פרסם למשקיעים בניירות הערך שלו הרשומים למסחר בבורסה בחו"ל, וכן כל מידע אחר שקיבל התאגיד מהמחזיקים בו לגבי החזקותיהם בתאגיד ואשר פורסם או שחובה לפרסמו על פי הדין הזר למשקיעים בניירות הערך שלו הרשומים למסחר בבורסה בחו"ל, ויחולו הוראות תקנה 3(ב) ו-(ג) בשינויים המחויבים.
_________________________________
1 ק"ת תשס"א, 52; תשס"ג, 676; תשס"ה, 753; תשס"ו, 579.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ