אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות ניירות ערך (אגרת טיפול בהקצאת ניירות ערך בחברה רשומה שהוצעו שלא לציבור), התשנ"ט-1998

תקנות ניירות ערך (אגרת טיפול בהקצאת ניירות ערך בחברה רשומה שהוצעו שלא לציבור), התשנ"ט-1998

תקנות ניירות ערך (אגרת טיפול בהקצאת ניירות ערך בחברה רשומה שהוצעו שלא לציבור), התשנ"ט-1998 1
בתוקף סמכותי לפי סעיפים 55א ו-56 (א) לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968, בהתייעצות עם הרשות ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:
1. הגדרות (תיקון: תשס"ב)
בתקנות אלה -
"מדד" - מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;
"חברה רשומה" - חברה שניירות ערך שלה רשומים למסחר בבורסה;
"הרשות" - רשות ניירות ערך;
"שער הבסיס" - השער שקבעה הבורסה לנייר הערך בתחילת יום המסחר;
"דוח ההצעה" - כמשמעותו בתקנה 3(א)(1) לתקנות ניירות ערך (הצעה פרטית של ניירות ערך בחברה רשומה), התש"ס-2000 (להלן - תקנות הצעה פרטית);
"דוח הצעה מקדמי" - כמשמעותו בתקנה 19 לתקנות הצעה פרטית.
2. אגרת טיפול (תיקון: תשנ"ט, תש"ס, תשס"א, תשס"ב, תשס"ג, תשס"ד, תשס"ה, תשס"ו, תשס"ז, תשס"ח, תשס"ט, תש"ע)
(א) ביום הגשת דוח ההצעה או ביום הגשת דוח ההצעה המקדמי, לפי הענין, תשלם חברה רשומה לרשות אגרת טיפול בסך 3,910 שקלים חדשים (להלן - אגרת הטיפול), בתוספת 3 מאיות של אחוז משווי ניירות הערך המוצעים.
(ב) לענין תקנת משנה (א), יחושב שווי ניירות הערך כך:
(1) מניות - לפי מספר המניות כפול שער הבסיס ביום המסחר שקדם ליום הגשת דוח ההצעה או ביום הגשת דוח ההצעה המקדמי, לפי הענין;
(2) ניירות ערך הניתנים להמרה או למימוש במניות, לרבות זכויות לאלה - כמות המניות המרבית המתקבלת בעת המימוש או ההמרה, מוכפלת בשער הבסיס של המניה ביום המסחר שקדם ליום הגשת דוח ההצעה או דוח ההצעה המקדמי, לפי הענין.
(ג) שולמה אגרה בגין דוח ההצעה המקדמי, לא תשולם אגרה בגין דוח ההצעה שהוגש בעקבותיו.
3. הצמדה (תיקון: תשס"ו)
(א) אגרת הטיפול תשתנה ב-1 בינואר של כל שנה (להלן - יום השינוי) לפי שיעור השינוי של המדד החדש לעומת המדד היסודי;
לענין זה -
"המדד החדש" - המדד שפורסם לאחרונה לפני יום השינוי;
"המדד היסודי" - המדד שפורסם לאחרונה לפני יום השינוי הקודם, ולגבי שינוי אגרת הטיפול ב-1 בינואר 1999 - המדד שפורסם בחודש יולי 1998.
(ב) סכום שהשתנה כאמור בתקנת משנה (א), יעוגל לסכום הקרוב שהוא מכפלה של 5 שקלים חדשים.
(ג) יושב ראש רשות ניירות ערך יפרסם בהודעה ברשומות את אגרת הטיפול כפי שהשתנה עקב שינוי המדד כאמור.
4. ביטול ההקצאה
ביטלה החברה הרשומה, בהודעה בכתב לרשות ובדו"ח מיידי נוסף, את הקצאת ניירות הערך על פי ההצעה הפרטית, בתוך שבעה ימים ממועד הגשת הדו"ח המיידי על הקצאת ניירות הערך, תוחזר לה מלוא האגרה ששילמה.
5. החזר אגרה
מקום שעל הרשות להחזיר לחברה רשומה סכום ששילמה על חשבון אגרת הטיפול יוחזר לה הסכום האמור בתוספת הפרשי הצמדה בשיעור שינוי המדד שפורסם לאחרונה לפני קבלת האגרה לעומת המדד שפורסם לאחרונה לפני ההחזרה.
_________________________________
1 ק"ת תשנ"ט, 126, 204, 222, 1021; תש"ס, 213, 686; תשס"א, 897; תשס"ב, 22, 271, 905; תשס"ג, 355, 810; תשס"ד, 122, 753; תשס"ה, 244, 766; תשס"ו, 21, 304; תשס"ז, 413; תשס"ח, 273; תשס"ט, 276; תש"ע, 383.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ