אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות משק החשמל (דרכים להוכחת זכאות לתשלום מופחת), התשס"ז-2007

תקנות משק החשמל (דרכים להוכחת זכאות לתשלום מופחת), התשס"ז-2007

תקנות משק החשמל (דרכים להוכחת זכאות לתשלום מופחת), התשס"ז-2007 1
בתוקף סמכותי לפי סעיפים 31א(ג) ו-63 לחוק משק החשמל, התשנ"ו-1996 (להלן - החוק), ובהתייעצות עם שר הרווחה והשירותים החברתיים, אני מתקין תקנות אלה:
1. הגדרות
בתקנות אלה -
"אמות המידה" - אמות המידה שקובעת הרשות לפי סעיף 33 לחוק;
"המוסד" - המוסד לביטוח לאומי;
"זכאי" - צרכן שנתקיימו בו תנאי הזכאות לתשלום מופחת לפי סעיף 31א(א) לחוק;
"חוק הבטחת הכנסה" - חוק הבטחת הכנסה, התשמ,א-1980;
"מועד תחילת הזכאות לתשלום המופחת" - המועד שבו לפי קביעת המוסד, נתקיימו בזכאי תנאי סעיף 2(א)( 4) לחוק הבטחת הכנסה;
"תיקון מס' 6 לחוק" - חוק משק החשמל (תיקון מס' 6), התשס"ז-2007 .
2. הוכחת זכאות (תיקון: תשס"ח)
(א) הזכאות לתשלום מופחת תינתן לזכאי בהסתמך על המידע שמעביר המוסד לספק השירות החיוני כאמור בתקנה 4(א).
(ב) על הצרכן לבדוק את התאמת הפרטים שמסר המוסד לאלה המופיעים אצל ספק שירות חיוני באופן שיתאפשר איתורו וזיהויו המוחלט אצל ספק שירות חיוני.
(ג) התקיימו בזכאי תנאי הזכאות ממועד תחילתו של תיקון מס' 6 לחוק, ואולם טרם הגיעו פרטיו מהמוסד לידי ספק שירות חיוני, יזוכה הזכאי רטרואקטיבית בתעריף המופחת ממועד תחילת הזכאות לתשלום המופחת, בהתאם לאמור באמות המידה.
(ד) זכאי שבמועד העברת המידע כאמור בתקנה 4 איננו רשום כצרכן אצל ספק שירות חיוני, יוכל ליהנות מהזכאות לתשלום מופחת לאחר שיפנה לספק שירות חיוני ויירשם אצלו כצרכן רשום בעבור בית מגוריו ואולם זכאי המתגורר במקום צרכנות של מי שרשום כצרכן אצל ספק שירות חיוני, יוכל להינות מהזכאות לתשלום מופחת ובלבד שמותקן מונה לרישום צריכת החשמל הביתית של אותו זכאי; בתקנת משנה זאת, "מקום צרכנות" - מקרקעין הרשומים בפנקסי ספק שירות חיוני על שם צרכן פלוני.
3. הודעה לזכאים
(א) המוסד יודיע לזכאי על זכאותו לתשלום מופחת וכי מימוש זכאותו כאמור מותנה בהעברת מידע בענינו לפי תקנות אלה לספק שירות חיוני; בהודעה כאמור יציין המוסד כי על זכאי שמסרב להעברת המידע לגביו, להודיע על כך למוסד בתוך 30 ימים וכי אם לא יעשה כן, יועבר המידע לספק שירות חיוני.
(ב) ספק שירות חיוני יפרסם, מזמן לזמן, בעלון המידע המצורף לחשבון החשמל או במסגרת חשבון החשמל, וכן בכלי התקשורת, מידע כללי בדבר הזכאות לתשלום מופחת לפי החוק.
4. העברת מידע לספק שירות חיוני
(א) המוסד יעביר בכל חודש לספק שירות חיוני קובץ מידע ממוחשב המכיל את שמות הזכאים, מספרי זהות, כתובת מגורים, ותאריך הזכאות לגמלה לפי סעיף 2(א)( 4) לחוק הבטחת הכנסה, שחל ביום תחילתו של תיקון מס' 6 לחוק או לאחריו.
(ב) הודיע זכאי למוסד על סירובו להעברת מידע כאמור בתקנה 3(א), בחלוף 30 הימים, יעביר המוסד לספק שירות חיוני מידע על הסירוב להעברת המידע, וספק שירות חיוני יבטל את זכאותו ממועד קבלת המידע כאמור.
5. שמירת המידע
ספק שירות חיוני ינקוט את כל האמצעים הדרושים לאבטחת המידע שהוא מקבל מהמוסד ולשמירת סודיות המידע בהתאם לסעיפים 16, 17 ו-17א לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 .
___________________________________
1 ק"ת תשס"ז, 1000; תשס"ח, 1130.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ