אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות מקורות אנרגיה (שיפור נצילות הבעירה בדודי קיטור המוסקים בדלק), התשס"ד-2004

תקנות מקורות אנרגיה (שיפור נצילות הבעירה בדודי קיטור המוסקים בדלק), התשס"ד-2004

תקנות מקורות אנרגיה (שיפור נצילות הבעירה בדודי קיטור המוסקים בדלק), התשס"ד-2004 1
בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לחוק מקורות אנרגיה, התש"ן-1989, ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:
1. הגדרות
בתקנות אלה -
"בודק דוודים" - בודק דוודים מוסמך בהתאם לפקודת הבטיחות בעבודה [נוסח חדש], התש"ל-1970 (להלן - פקודת הבטיחות בעבודה);
"בוחן" - מי שעורך בדיקת נצילות הבעירה בדודי קיטור כמפורט בתקנה 5;
"דוד קיטור" - כהגדרתו בפקודת הבטיחות בעבודה;
"מפרט" - מפרט משרד התשתיות הלאומיות לבדיקת נצילות דודי קיטור המוסקים בדלק, המופקד לעיון הציבור באגף ניהול משאבי תשתית במשרד התשתיות הלאומיות;
"ספרת הפיח" - מספר מ-0 עד 9, התואם בסדר עולה, את תכולת המוצקים בגזי השריפה.
2. בדיקת נצילות הבעירה
(א) בעל דוד קיטור ידאג לעריכת בדיקת נצילות הבעירה של דוד קיטור (להלן - הבדיקה) בידי בוחן, אחת ל-12 חודשים לפחות.
(ב) הבוחן ימדוד את טמפרטורת גזי השריפה, טמפרטורת הסביבה, אחוז דו תחמוצת הפחמן וספרת הפיח; במקום שנתונים אלה נמדדים בידי מערכת בדיקה של גזי שריפה, ייעשה החישוב לפי נתוני המערכת.
(ג) נצילות הבעירה בדוד קיטור תחושב על פי סעיף 2 במפרט, עם התאמת המקדם שבנוסחה הכימית לסוג הדלק כלהלן:
(1) בדלק נוזלי - 0.575;
(2) בדלק מוצק - 0.65;
(3) בגז פחמימני מעובה - 0.478.
(ד) הבוחן ירשום את תוצאות הבדיקה ואת המלצותיו לשיפור נצילות הבעירה בדוד הקיטור לפי הטופס שבתוספת, וימסור העתק ממנו לממונה.
3. נצילות בעירה מינימלית
נצילות בעירה מינימלית של דוד קיטור -
(1) עם שני מהלכי גזים - 85 אחוזים או יותר;
(2) עם יותר משני מהלכי גזים - 89 אחוזים או יותר.
4. בדיקת נצילות חוזרת
(א) הראו תוצאות הבדיקה שנצילות הבעירה של דוד הקיטור קטנה מהקבוע בתקנה 3, ינקוט בעל דוד הקיטור אמצעים לשיפור נצילות הבעירה וידאג לעריכת בדיקה חוזרת לא יאוחר מ-3 חודשים מתאריך הבדיקה האחרונה.
(ב) לא יפעיל אדם דוד קיטור לאחר שנערכה בו בדיקה חוזרת, אלא אם כן נצילותו היא כמפורט בתקנה 3.
5. עריכת בדיקת נצילות
הבדיקה תיערך בידי בודק דוודים בעל ניסיון מוכח של 5 שנים לפחות בביצוע בדיקות כאמור או בהפעלת דוד קיטור ותחזוקתו, שהוכיח להנחת דעתו של הממונה בקיאות בהליכים של הבדיקה או בהפעלת דוד הקיטור ותחזוקתו.
6. ביטול
תקנות מקורות אנרגיה (בדיקת נצילות הבעירה בדוד קיטור), התשנ"ג-1993 - בטלות.
7. תחילה2
תחילתן של תקנות אלה שלושה חודשים מיום פרסומן.
תוספת
(תקנה 2(ד))
מדינת ישראל
משרד התשתיות הלאומיות
אגף ניהול משאבי תשתית
מס' סידורי
של התסקיר
תסקיר על בדיקת נצילות הבעירה בדוד קיטור
חלק א': תיאורים
1. פרטים על צרכן אנרגיה:
(א) שם מלא
(ב) המען שבו מותקן הדוד
(ג) מען המשרד
(ד) טלפון פקס' E-mail
2. תיאור דוד הקיטור
(א) הדגם (תיאור הדוד) שנת הייצור
(ב) היצרן
(ג) המס שנתן היצרן
(ד) מס הרישום במשרד התעשיה המסחר והתעסוקה
(ה) סימנו במפעל
(ו) שטח ההסקה מ"ר
(ז) סוג המבער
(ח) לחץ העבודה המותר המקורי של הדוד (בתום ייצור לפי הנחיות
היצרן) בר
3. נתונים תפעוליים
(א) ספיקת הדוד מעל C1000 טון קיטור/שעה
(ב) לחץ עבודה בפועל בר
(ג) שעות עבודה בשנה שעות
(ד) סוג הדלק
(ה) צריכת הדלק טון/שנה
4. פרטי הבדיקה האחרונה: (האם הוחלף הדוד ו/או המבער מאז הבדיקה האחרונה? כן/לא)
(א) שם הבודק
(ב) תאריך הבדיקה
(ג) נצילות הבעירה
(ד) מס' סידורי של התסקיר
(ה) שם הצרכן והמען שבו הותקן הדוד בעת הבדיקה האחרונה:

חלק ב': הבדיקה ותוצאותיה
5. (א) תאריך הבדיקה
(ב) טמפרטורת אוויר הסביבה (כניסה למבער)
(ג) טמפרטורת אוויר הסביבה (כניסה למבער)
(ד) אחוזי 2CO %
(ה) ספרת פיח לפי לוח בכרך
(ו) נצילות בעירה (נצילות הבעירה תחושב כמצוין במפרט) %
חלק ג': מסקנות והמלצות לשיפור נצילות הבעירה
6. מסקנות
(א נצילות בעירה רצויה: 85% (שני מהלכי גזים) 89% (יותר משני מהלכי גזים) (מחק את המיותר)
(ב) הפסדי אנרגיה בפועל (נצילות בעירה הרצויה פחות הנצילות שנמדדה בפועל) %
(ג) הפסדי אנרגיה בטון דלק לשנה:
7. המלצות לשיפור נצילות הבעירהחלק ד': פרטים על מבצע הבדיקה

8. (א) שם הבודק
(ב) כתובת
(ג) טלפון
(ד) פקס
תאריך הוצאת התסקיר חתימת הבודק
________________________________
1 ק"ת תשס"ד, 799.
2 התקנות פורסמו ביום 14.7.2004.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ