אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות מקורות אנרגיה (בדיקת נצילות אנרגטית במיתקני שאיבה), התשס"ד-2004

תקנות מקורות אנרגיה (בדיקת נצילות אנרגטית במיתקני שאיבה), התשס"ד-2004

תקנות מקורות אנרגיה (בדיקת נצילות אנרגטית במיתקני שאיבה), התשס"ד-2004 1
בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לחוק מקורות אנרגיה, התש"ן-1989, ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:
1. הגדרות
בתקנות אלה -
"בוחן" - מי שעורך בדיקת נצילות של מיתקן שאיבה, כמפורט בתקנה 6;
"בוסטר" - מיתקן שמגביר לחץ מים;
"התקן" - תקן ישראלי ת"י 30 חלק 2 - "משאבות צנטריפוגליות: משאבות טורבינה אנכיות - משאבות ציריות ומשאבות טבולות - בדיקות באתר", המופקד לעיון הציבור במכון התקנים הישראלי;
"מהנדס" - מהנדס הרשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים המתנהל לפי חוק המהנדסים והאדריכלים, התשי"ח-1958;
"מיתקן שאיבה" - מכלול המורכב ממנוע חשמלי ומשאבת מים אשר צריכת החשמל שלו 150,000 קוט"ש בשנה או יותר;
"מיתקן שאיבה עילי" - מיתקן שאיבה שנמצא על פני הקרקע;
"נצילות" - הנצילות האנרגטית של מיתקן שאיבה (overall efficiency) כהגדרתה בתקן.
2. נצילות מזערית של מיתקני שאיבה
הנצילות המזערית של מיתקן שאיבה היא -
(1) במיתקן שאיבה עילי ובבוסטר - 65 אחוזים או יותר;
(2) במיתקן שאיבה מבארות - 55 אחוזים או יותר.
3. בדיקת נצילות
(א) בעל מיתקן שאיבה, ידאג לעריכת בדיקת נצילות מיתקן שאיבה (להלן - הבדיקה), אחת ל-30 חודשים או לאחר 7,500 שעות עבודה, לפי המאוחר.
(ב) הבדיקה וחישוב נצילות מיתקן השאיבה יבוצעו בידי בוחן ולפי התקן.
(ג) תוצאות הבדיקה וכן ההמלצות לשיפור נצילות השאיבה של מיתקני השאיבה, כאמור בתקנה 6(ב), יירשמו לפי הטופס שבתוספת, אשר ייחתם בידי המהנדס האמור בתקנה 6(ב) ואשר העתק ממנו יימסר לממונה באחריות המהנדס.
4. בדיקת נצילות חוזרת
(א) הראו תוצאות הבדיקה שנצילות מיתקן שאיבה קטנה מהקבוע בתקנה 2, ינקוט בעל המיתקן אמצעים לשיפור הנצילות במיתקן זה וידווח על אמצעים אלה לממונה; הממונה יהיה רשאי לדרוש, לא יאוחר מ-6 חודשים מתאריך הבדיקה האחרונה, כי תיערך בדיקה חוזרת במיתקן האמור.
(ב) לא יפעיל אדם מיתקן שאיבה, לאחר שנערכה בו בדיקה חוזרת, אלא אם כן נצילותו היא כמפורט בתקנה 2.
5. מספור מיתקני שאיבה
(א) בעל מיתקן שאיבה יסמן כל מיתקן שאיבה שברשותו במספר סידורי וידווח על כך לממונה.
(ב) הותקן מיתקן שאיבה חדש, שהספקו 50 קילוואט ומעלה, ידווח בעל מיתקן השאיבה על כך לממונה, בתוך שלושה חודשים מיום התקנתו.
6. עריכת בדיקות נצילות
(א) הבדיקה תיערך על ידי מי שמוסמך לערוך בדיקה כאמור על פי כל חיקוק, בעל ניסיון מוכח של 3 שנים לפחות בביצוע בדיקה כאמור או הפעלה או החזקה של מיתקני שאיבה בהספק של 50 קילוואט לפחות שהוכיח למנהל את כל אלה:
(1) ברשותו אמצעים לעריכת הבדיקה;
(2) בקיאות בהליכים של בדיקה, או הפעלה ותחזוקה של מיתקן שאיבה.
(ב) תוצאות הבדיקה יאושרו בידי מהנדס, אשר גם ייתן המלצות, לפי הצורך, לשיפור הנצילות של מיתקן השאיבה.
7. תחילה2
תחילתן של תקנות אלה שישה חודשים מיום פרסומן.
8. הוראות מעבר
מיתקני שאיבה אשר במועד תחילת תקנות אלה היו חייבים בבדיקה, ייבדקו בתוך 90 ימים מיום תחילתן של תקנות אלה; על אף האמור, במקרים שבהם יותר מ-5 מיתקני שאיבה השייכים לבעל מיתקני שאיבה בודד החייבים בדיקה כאמור, יהיה הוא רשאי להגיש לממונה תכנית לביצוע הבדיקות ולבצען כפי שיאשר הממונה.
תוספת
(תקנה 3(ג))
מס' סידורי
של התסקיר
תסקיר על בדיקת נצילות אנרגטית במיתקן שאיבה
חלק א': תיאורים
1. פרטים על צרכן אנרגיה שברשותו מיתקן שאיבה
(א) שם מלא של צרכן אנרגיה
(ב) מען המקום שבו מותק המיתקן
(ג) מען המשרד
(ד) טלפון פקס E-mail
2. תיאור מיתקן שאיבה (נתוני יצרן)
(א) משאבה (ב) מנוע
(1) מספר המשאבה (1) מספר המנוע
(2) היצרן (2) היצרן
(3) הדגם (3) הדגם
(4) שנת ייצור (4) שנת ייצור
(5) קוטר יניקה (מ"מ) (5) הספק נומינלי (קו"ט)
(6) קוטר סניקה (מ"מ) (6) מתח, וולט
(7) ספיקה (מ"ק/שעה) (7) מהירות (סל"ד)
(8) העומד הכולל (מטר) (8) נצילות (באחוזים)
(Pump total head (m))

3. פרטים על הבדיקה האחרונה*
(א) שם הבודק (ב) תאריך הבדיקה
(ג) ספיקה (מ"ק/שעה)
(ד) העומד הכולל (מטר)
(ה) הספק (קו"ט)
(ו) מהירות (סל"ד)
(ז) נצילות השאיבה (אחוזים)
__________
* בוצעה החלפת מנוע או החלפת משאבה מאז הבדיקה האחרונה: כן/לא
חלק ב': הבדיקה ותוצאותיה
4. פרטי הבדיקה ותוצאותיה
(א) תאריך הבדיקה
(ב) ספיקה (מ"ק/שעה)
(ג) העומד הכולל (מטר)
(ד) הספק (קו"ט)
(ה) מהירות (סל"ד)
(ו) נצילות השאיבה (אחוזים)
חלק ג': מסקנות והמלצות לשיפור הנצילות
5. מסקנות
(א) צריכת חשמל סגולית (קוט"ש/מ"ק)
(ב) הנצילות הרצויה (אחוזים)
(הנצילות הרצויה היא הנצילות המרבית לפי נתוני יצרן המשאבה).
(ג) הפסדי אנרגיה (אחוזים)
(הפסדי אנרגיה הם ההפרש בין הנצילות הרצויה לבין הנצילות בפועל).
(ד) הפסדי אנרגיה (קוט"ש לשנה)
6. המלצות לשיפור נצילות השאיבהחלק ד': פרטים על מבצע בדיקה
7. שם הבודק כתובת
טלפון פקס
תאריך הוצאת התסקיר חתימת הבודק
______________________________
1 ק"ת תשס"ד, 796.
2 התקנות פורסמו ביום 14.7.2004.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ