אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות מעונות יום שיקומיים (קביעת הסכום שבו תישא קופת חולים) התשס"ח-2007

תקנות מעונות יום שיקומיים (קביעת הסכום שבו תישא קופת חולים) התשס"ח-2007

תקנות מעונות יום שיקומיים (קביעת הסכום שבו תישא קופת חולים) התשס"ח-2007 1
בתוקף סמכותנו לפי סעיף 12(ב) לחוק מעונות יום שיקומיים, התש"ס-2000, ובהתייעצות עם קופות החולים, אנו מתקינים תקנות אלה:
1. הגדרות
בתקנות אלה, "סכום המימון של הקופה" - עלות הטיפולים הקבועים בסל השירותים לפעוט עם מוגבלות, אשר קופת חולים מחויבת לתתם לפי חוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד-1994 (להלן - חוק ביטוח בריאות).
2. סכום השתתפות הקופה
(א) סכום המימון של הקופה בעבור כל פעוט עם מוגבלות הרשום באותה קופה והשוהה במעון יום שיקומי רשוי, יהיה 1,080 שקלים חדשים לחודש, נכון ליום 1 לינואר 2004 .
(ב) הסכום הנקוב בתקנת משנה (א) יעודכן ב-1 ביולי של כל שנה, בשיעור השינוי של מדד יוקר הבריאות, כמשמעו בחוק ביטוח בריאות, כפי שפרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לגבי אותה שנה, לעומת המדד שפרסמה לגבי השנה הקודמת.
3. הסדרי התשלום
(א) קופת חולים תשלם את סכום המימון של הקופה בעד שהותו של פעוט במעון, מיום שקיבלה הודעה מהמעון על השמתו במעון בפועל, עד שמלאו לפעוט שלוש שנים, ואם מלאו לו שלוש שנים במהלך שנת לימודים - עד סיום אותה שנת לימודים (להלן - תקופת המימון).
(ב) קופת חולים תשלם את סכום המימון של הקופה, במשך כל תקופת המימון, ישירות למעון היום השיקומי שבו שוהה פעוט הרשום בה, עד ל-15 בכל חודש, ביחס לחודש שקדם לו.
(ג) מעון ידווח לקופת החולים שבה רשום פעוט עם מוגבלות על הוצאת פעוט מהמעון ועל כל שינוי אחר שחל בהשמתו בפועל של פעוט באותו מעון, לרבות שינוי זמני, בתוך עשרה ימים מיום השינוי; קופת חולים תהא רשאית לקזז מסכום המימון של הקופה סכומים ששילמה בעד פעוט אשר המעון לא דיווח או לא דיווח במועד, על שינוי לגביו, ואולם לא תעשה קופת חולים קיזוז כאמור אלא אם כן נתנה למעון הודעה על כך, 15 ימים מראש לפחות; לעניין זה יראו פעוט שלא שהה במעון במשך 30 ימי עבודה רצופים כאילו הוצא מהמעון בידי האחראי עליו, זולת אם מסר האחראי עליו הודעה אחרת למעון או לקופת החולים.
(ד) קופת חולים לא תתנה את תשלום סכום המימון של הקופה בקבלת התחייבות מראש מצדה, בהתקשרות עם המעון, בהצגה מראש של חשבון לתשלום או בכל תנאי אחר, למעט קיומו של רשיון בר-תוקף למעון.
4. הפסקת מימון
קופת חולים לא תהא חייבת לשלם את סכום המימון של הקופה ביחס לפעוט עם מוגבלות שחדל לשהות במעון יום שיקומי, גם אם לא קיבלה הודעה מהמעון על שינוי כאמור בתקנה 3(ג), בהתקיים אחד מאלה:
(1) האחראי על הפעוט הודיע, בכתב, לקופת החולים על הוצאתו מהמעון - מיום הוצאתו מהמעון בפועל;
(2) פעוט שנפטר - מהיום שלאחר פטירתו.
5. תחילה
תחילתן של תקנות אלה ביום כ"ד באלול התשס"ב (1 בספטמבר 2002).
__________________________________
1 ק"ת תשס"ח, 48.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ