אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | חקיקה | כתבי טענות | טפסים | TV | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות מס רכוש וקרן פיצויים (תשלום פיצויים) (נזק מלחמה ונזק עקיף) (הוראת שעה) (מס' 2), התשס"ח-2008

תקנות מס רכוש וקרן פיצויים (תשלום פיצויים) (נזק מלחמה ונזק עקיף) (הוראת שעה) (מס' 2), התשס"ח-2008

תקנות מס רכוש וקרן פיצויים (תשלום פיצויים) (נזק מלחמה ונזק עקיף) (הוראת שעה) (מס' 2), התשס"ח-2008 1
בתוקף סמכותי לפי סעיפים 35, 36(א) ו-65 לחוק מס רכוש וקרן פיצויים, התשכ"א-1961 (להלן - החוק), ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:
1. תיקון תקנה 1
בתקנה 1 לתקנות מס רכוש וקרן פיצויים (תשלום פיצויים) (נזק מלחמה ונזק עקיף) (הוראת שעה) (מס' 2), התשס"ח-2008 (להלן - התקנות העיקריות) -
(1) ברישה, במקום "עד יום ד' בטבת התשס"ט (31 בדצמבר 2008 )" יבוא "עד יום י"ד בטבת התש"ע (31 בדצמבר 2009)";
(2) בפסקה ( 1)(א) -
(א) בהגדרה "אזור הכרזה", במקום "עד יום ד' בטבת התשס"ט (31 בדצמבר 2008)" יבוא "עד יום י"ד בטבת התש"ע (31 בדצמבר 2009)";
(ב) בהגדרה "תקופת הבסיס", אחרי פסקה (2) יבוא:
"(3) לגבי המקטע החמישי או השישי - התקופה המתחילה ביום כ"ג בטבת התשס"ח (1 בינואר 2008) והמסתיימת ביום ד' בטבת התשס"ט (31
בדצמבר 2008)";
(ג) בהגדרה "תקופת הפיצוי", אחרי פסקה (4) יבוא:
"(5) התקופה שמיום ה' בטבת התשס"ט (1 בינואר 2009) עד יום ח' בתמוז התשס"ט (30 ביוני 2009) (להלן - המקטע החמישי);
(6) התקופה שמיום ט' בתמוז התשס"ט (1 ביולי 2009) עד יום י"ד בטבת התש"ע (31 בדצמבר 2009) (להלן - המקטע השישי)";
(ד) בהגדרה "שווי של נזק עקיף" -
(1) בפסקה (ב) -
(א) בהגדרה "הפרש המחזורים", אחרי פסקה (2) יבוא:
"(3) לגבי ניזוק שתבע פיצוי לפי פסקה זו בשל המקטע החמישי או השישי - ההפרש החיובי שבין הממוצע החודשי של מחזור עסקאותיו של הניזוק בתקופת הבסיס לבין הממוצע החודשי של מחזור עסקאותיו במקטע המסוים בהגדרה "תקופת הפיצוי" שבשלו נתבע הפיצוי, הכל כפי שדווח לרשות המסים בישראל, ובלבד שלמחזור עסקאותיו של הניזוק בתקופת הבסיס ייווסף הפיצוי ששולם לפי תקנות אלה בשל נזק במקטע השני, במקטע השלישי ובמקטע הרביעי;";
(ב) בהגדרה "הפרשי פיצוי", האמור בה יסומן (1) ואחריו יבוא:
"(2) לגבי ניזוק שתבע פיצוי לפי פסקה זו במקטע החמישי ובמקטע השישי, ויש לו נזק בכל אחד מהמקטעים האמורים - ההפרש החיובי שבין סכום מסלול המחזורים של כל המקטעים האמורים אילולא היו מוגבלים בסכום התקרה, לבין סכום מסלול המחזורים במקטעים כאמור, ובלבד שסך כל הפיצוי בשל כל המקטעים האמורים לא יעלה על 3,000,000 שקלים חדשים;";
(ג) בהגדרה "סכום התקרה", אחרי פסקה (2) יבוא:
"(3) לגבי המקטע החמישי או השישי 1,500,000 - שקלים חדשים בעבור כל מקטע כאמור;";
(2) בפסקה (ג) -
(א) בהגדרה "הפרשי פיצוי", האמור בה יסומן (1) ואחריו יבוא:
"(2) לגבי ניזוק שתבע פיצוי לפי פסקה זו במקטע החמישי ובמקטע השישי, ויש לו נזק בכל אחד מהמקטעים האמורים - ההפרש החיובי שבין סכום מסלול ההוצאות בכל המקטעים האמורים אילולא היו מוגבלים בסכום התקרה, לבין סכום מסלול ההוצאות במקטעים כאמור, ובלבד שסך כל הפיצוי בשל כל המקטעים האמורים לא יעלה על הנמוך מבין 3,000,000 שקלים חדשים או מחזור עסקאותיו של הניזוק בתקופת הבסיס כמשמעותה בפסקה (3) בהגדרה "תקופת הבסיס";"
(ב) בהגדרה "סכום התקרה", אחרי פסקה (2) יבוא:
"(3) לגבי כל אחד מהמקטעים החמישי והשישי - הנמוך מבין שני אלה:
(א) 1,500,000 שקלים חדשים;
(ב) הממוצע החודשי של מחזור עסקאותיו של הניזוק בתקופת הבסיס, מוכפל ב-6;";
(3) בפסקה (2), בתקנת משנה (ב) המובאת בה, במקום "והרביעי" יבוא "הרביעי, החמישי והשישי".
2. תיקון תקנה 2
בתקנה 2 לתקנות העיקריות -
(1) בתקנת משנה (ג) -
(א) בפסקאות (6), (9) ו-(11), במקום "או 2008 " יבוא " 2008 או 2009 ";
(ב) בפסקת משנה (15), בסופה יבוא "לגבי מי שתובע פיצוי בשל המקטע החמישי או השישי - הוא הודיע לרשות המסים על פתיחת עסקו לאחר יום כ"ג בטבת התשס"ח (1 בינואר 2008)";
(2) בתקנת משנה (ה) -
(א) ברישה, במקום "בסעיפים קטנים" יבוא "בתקנות משנה";
(ב) בפסקה (1), אחרי "המקטעים האמורים" יבוא "למעט בשל המקטע החמישי והשישי,";
(ג) בפסקה (2), אחרי "המקטעים האמורים" יבוא "למעט בשל המקטע החמישי והשישי," ולאחריה יבוא:
"(3) ניזוק שבחר לתבוע פיצוי בשל המקטע החמישי בהגדרה "תקופת פיצוי" לפי מסלול המחזורים - לא יהא זכאי לתבוע פיצוי בשל המקטע השישי לפי מסלול הנזק הממשי או מסלול ההוצאות;
(4) ניזוק שבחר לתבוע פיצוי בשל המקטע החמישי בהגדרה "תקופת פיצוי" לפי מסלול ההוצאות - לא יהא זכאי לתבוע פיצוי בשל המקטע השישי לפי מסלול הנזק הממשי או מסלול המחזורים;".
_________________________
1 ק"ת תשס"ט, 379.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ