אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות מס-קניה (רישומים ומסמכים), תשכ"ט-1969

תקנות מס-קניה (רישומים ומסמכים), תשכ"ט-1969

תקנות מס-קניה (רישומים ומסמכים), תשכ"ט-1969 1
בתוקף סמכותי לפי סעיף 31 לחוק מס-קניה (סחורות ושירותים), תשי"ב-1952, ולפי כל דין אחר, אני מתקין תקנות אלה:
1. רישומים
(א) רישום בפנקס, בכרטסת, בדו"ח, בטופס שנקבע או ברשומה כיוצא באלה, המתנהלים על פי חיקוק (להלן - ספר), ייעשה על יסוד מסמכים נאותים.
(ב) ספר ינוהל לפי סדר כרונולוגי.
(ג) אין לפסוח על שורה או עמוד בספר, במסמך או בתעודה שיש להוציאם על פי חיקוק (בתקנות אלה - תעודה חקוקה), אלא אם הועבר קו על פני השורה או העמוד.
2. העתק
תעודה חקוקה תיערך במקור והעתק אחד לפחות אם אין לגביה הוראה אחרת.
3. ניהול פנקסים ושמירתם
(א) דפי-ספר או דפי-פנקס של תעודה חקוקה יסומנו, לפני השימוש בהם, במספרים סידוריים שוטפים.
(ב) ספרים, לרבות העתקיהם ותעודות חקוקות והעתקיהן, ומסמכים נאותים כאמור בתקנה 1(א) (להלן - ספרים מוחזקים), יוחזקו בכל עת במקום העסק זולת אם הורה המנהל אחרת.
(ג) ספרים מוחזקים ינוהלו לפי סדר כרונולוגי.
(ד) לאחר תום שנת-המאזן האחרונה שאליה מתייחסים הספרים המוחזקים הם יישמרו במקום העסק, גם אם בוטלו, לתקופה שצויינה בתוספת בטור ב' לצד החיקוק שלפיהם הם מתנהלים.
4. בקורת פנקסים
ספרים מוחזקים יוצגו בפני פקיד אגף המכס והבלו לביקורת, בכל עת סבירה, ויורשה לו לרשום בהם הערות או לעשות מהם העתקים.
5. איסורים
(א) לא יקרע אדם דף מדפי ספר ולא יחליף דף כאמור.
(ב) בספר מוחזק לא ימחוק אדם ולא ישנה רישום אלא לשם תיקון טעות בלבד ובדרך של העברת קו על גבי הרישום המבוטל, כך שיהא ניתן להכירו, או בכתיבת הרישום הנכון בצידו; אין בהוראה זו כדי למנוע תיקון טעות על ידי רישום פעולה נגדית (סטורנו).
(ג) בספר מוחזק אין לעשות ברישומים מחיקות, טשטוש או גירוד, ואין להעלים את הספר או רישום כלשהו בו באמצעים אחרים.
(ד) קיימת סיבה סבירה להעתקתו מחדש של ספר, יש לשמור על המקור.
(ה) מתנהל בידי אותו אדם ספר של תעודה חקוקה, במקור והעתק, יחולו הוראות תקנה זו על המקור או על ההעתק הנשארים כרגיל דרך קבע בספר.
5א. המנהל רשאי, בתנאים שיורה, לשחרר אדם או סוג מסויים של בני-אדם מחובת מילוי הוראות תקנות 1, 2 ו-3, כולן או מקצתן.
6. תחולה
הוראות תקנות אלה, בשינויים המחוייבים, יחולו על ספרים מוחזקים המתנהלים או מוצאים על פי הוראות אחת מן התקנות המפורטות בתוספת.
תוספת
(תקנות 3(ד) ו-6)
טור א' טור ב'
1. תקנות המכס, תשכ"ו-1965 5 שנים
2. תקנות המכס (הישבון ביצוא) תשכ"ז-1966 5 שנים
3. צו המכס (הטפסים הדרושים לביצוע הפקודה), תשכ"ט-1968 5 שנים
4. תקנות מס-קניה (סחורות), תשי"ג-1953 5 שנים
5. תקנות מס-קניה (שירותים), תשכ"ה-1965 5 שנים
6. תקנות המשקאות המשכרים 3 שנים
7. תקנות האלכוהול (צרכים רפואיים), 1937 3 שנים
8. תקנות האלכוהול (הוצאתו לשם שימוש בייצור פקטין), 1940 3 שנים
9. תקנות המשקאות המשכרים (קביעת תנאי העברת כוהל),
תשי"ג-1953 3 שנים
10. תקנות המשקאות המשכרים (סימון בקבוקים), תשכ"ו-1966 3 שנים
11. תקנות המלט, תשכ"ו-1966 3 שנים
12. תקנות הכהילים המפוגלים (פטור), תשכ"א-1961 3 שנים
13. תקנות הכהילים המפוגלים 3 שנים
14. תקנות מס נסיעות חוץ, תשי"ב-1952 3 שנים
15. תקנות הבלו על סוכר, תשי"ח-1957 3 שנים
16. תקנות בול בטחון (צריכת חשמל), תשי"ח-1958 3 שנים
17. תקנות בול בטחון (אוטובוסים), תשכ"ה-1964 3 שנים
18. תקנות הטבק, תשכ"ח-1967 3 שנים
19. תקנות הבלו על דלק, תש"ך-1960 3 שנים
20. תקנות סוכני המכס, תשכ"ה-1965 3 שנים
_________________________________
1 ק"ת תשכ"ט, 1414; תשל"א, 116.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ