אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות מס ערך מוסף (תכנון מס החייב בדיווח) התשס"ז-2006 (תיקון תש"ע)

תקנות מס ערך מוסף (תכנון מס החייב בדיווח) התשס"ז-2006 (תיקון תש"ע)

תקנות מס ערך מוסף (תכנון מס החייב בדיווח) התשס"ז-2006 1 (תיקון תש"ע)
בתוקף סמכותי לפי סעיפים 67(ה) ו-145 (א) לחוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975 (להלן - החוק), ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:
1. הגדרות
בתקנות אלה -
"זכות במקרקעין", "מנהל" ו"מכירה" - כהגדרתן בסעיף 1 לחוק מיסוי מקרקעין (שבח, מכירה ורכישה), התשכ"ג-1963 (להלן - חוק מיסוי מקרקעין).
2. פעולות שהן תכנון מס החייב בדיווח
הפעולות המפורטות להלן הן תכנון מס החייב בדיווח:
(1) התקשרות עם בעל זכות במקרקעין למכירת זכות במקרקעין לקבוצת רוכשים המתארגנת כקבוצה לרכישת הזכות ולבניה על המקרקעין באמצעות גורם מארגן; בפסקה זו, "גורם מארגן" - בין אם הוא פועל לארגון הקבוצה רק לצורך רכישת הזכות במקרקעין ובין אם הוא פועל לארגונה גם לצורך רכישת שירותי בניה על המקרקעין;
(2) החזקה, במישרין או בעקיפין, של מלכ"ר או מוסד כספי, באחד או יותר מסוג כלשהו של אמצעי השליטה בעוסק, בשיעור של 75% לפחות; לענין זה, היה העוסק מוחזק על ידי יותר ממלכ"ר אחד או מוסד כספי אחד, ימנה שיעור ההחזקה של כל אחד מן המחזיקים האמורים במאוחד.
3. אופן הדיווח והיקפו
(א) פעולה כאמור בתקנה 2(1) תפורט בדוח התקופתי שלפי סעיף 67 לחוק, לרבות הצדדים לפעולה, במישרין או בעקיפין, סכומים ששולמו בשלה בכסף או בשווה כסף ולמי שולמו, על ידי בעל הזכות במקרקעין ועל ידי הגורם המארגן.
(ב) פעולה כאמור בתקנה 2(2) תפורט רק בדוח התקופתי הראשון שלפי סעיף 67 לחוק, שבמועד הגשתו התקיימו התנאים הנקובים בתקנה האמורה - על ידי המחזיק ועל ידי העוסק, ודיווח כאמור יעמוד בתוקפו כל עוד שיעור ההחזקה האמור בתקנה 2(2) לא השתנה.
4. אי תחוולה
(א) על אף האמור בתקנה 2, פעולה כמפורט בתקנה האמורה שניתנה לגביה החלטת מיסוי או החלטת מיסוי בהסכם לפי הוראות פרק שני - ב לחלק ט לפקודה או לפי הוראות אחרות הקבועות בדיני המס בענין בקשה למתן החלטת מיסוי על ידי מנהל רשות המסים בישראל, לא יראו בה תכנון מס החייב בדיווח; בתקנת משנה זו, "החלטת מיסוי", "החלטת מיסוי בהסכם" ו"דיני המס" - כהגדרתם בסעיף 158ב לפקודה.
(ב) נוסף על האמור בתקנת משנה (א), לא יראו בפעולה המפורטת בתקנה 2(1) תכנון מס החייב בדיווח, אם דווחה למנהל כמכירת זכות במקרקעין, לפי הוראות חוק מיסוי מקרקעין, על ידי בעל הזכות במקרקעין לגורם המארגן ועל ידי הגורם המארגן לקבוצת הרוכשים.
5. תחולה והוראת מעבר (תיקון: תש"ע)
(א) (בוטל)
(ב) על אף האמור בתקנה 3, הדיווח בדוח התקופתי יכול שלא יהיה בדוח התקופתי הראשון שיש חובה להגישו לאחר הפעולה, אם מנהל רשות המסים בישראל דחה את מועד הדיווח, אך לא יאוחר מ-120 ימים לאחר המועד שבו היה צריך להגיש את הדוח התקופתי כאמור.
_________________________________
1 ק"ת תשס"ז, 394; תש"ע, 403.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ