אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות מס הכנסה (תיאומים בשל אינפלציה) (הוראת שעה) (הכנסה שסעיף 3 לחוק עידוד השכרת דירות חל עליה), התשמ"ז-1987

תקנות מס הכנסה (תיאומים בשל אינפלציה) (הוראת שעה) (הכנסה שסעיף 3 לחוק עידוד השכרת דירות חל עליה), התשמ"ז-1987

תקנות מס הכנסה (תיאומים בשל אינפלציה) (הוראת שעה) (הכנסה שסעיף 3 לחוק עידוד השכרת דירות חל עליה), התשמ"ז-1987 1
בתוקף סמכותי לפי סעיף 33(ב)(5) לחוק מס הכנסה (תיאומים בשל אינפלציה) (הוראת שעה), התשמ"ה-1985 (להלן - חוק התיאומים), ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני קובע לאמור:
1. הגדרות
בתקנות אלה -
"בנין להשכרה" - כהגדרתו בחוק מס הכנסה (עידוד להשכרת דירות) (הוראת שעה ותיקוני חוק), התשמ"א-1981 (להלן - חוק עידוד להשכרת דירות);
"הכנסה ממכירת בנין להשכרה" - הכנסה שהמס עליה מחושב לפי סעיף 3 לחוק עידוד להשכרת דירות.
2. תוספת להון
בעל בנין להשכרה שהוא נישום זכאי כהגדרתו בחוק המיסוי או שהוראות חלק ב' לחוק התיאומים חלות בקביעת הכנסתו ממכירת בנין להכשרה, לפי הענין, רשאי, לגבי שנת המס שבה דיווח לראשונה על הכנסתו ממכירת הבנין להשכרה ולגבי כל אחת משנות המס שקדמו לה, החל משנת המס 1984, לבקש כי יראו כהון עצמי או כפריט הון, לפי הענין, את הסכום הנמוך מבין אלה:
(1) סך כל ההכנסה ממכירת הבנין להשכרה שקיבל בכל אחד מחודשי שנת המס, מוכפל בשיעור עליית המדד מהחודש שלאחר החודש שבו נתקבלה ההכנסה עד תום שנת המס ומחולק בשיעור עליית המדד בשנת המס, בתוספת סך כל ההכנסה ממכירת הבנין להשכרה שקיבל החל משנת המס 1984 עד תום שנת המס הקודמת;
(2) סך כל הסכומים שהוציא בכל אחד מחודשי שנת המס בשל בניית חלק הבנין המיועד להשכרה, כשכל סכום מוכפל בשיעור עליית המדד מהחודש שבו נגרע מההון העצמי או הובא בחשבון כשינוי שלילי, לפי הענין, עד תום שנת המס, ומחולק בשיעור עליית המדד בשנת המס, בתוספת סך כל הסכומים שהוציא עד תום שנת המס הקודמת בשל בניית חלק הבנין המיועד להשכרה, ושהובאו בחשבון כנכס מוגן או כגריעה מההון העצמי או כנכס קבוע או כשינוי שלילי, הכל לפי הענין.
3. תנאי לתוספת להון
האמור בתקנה 2 יחול רק אם בשנת המס שבה דיווח בעל הבנין להשכרה לראשונה על הכנסתו ממכירת הבנין להשכרה, ייווסף להכנסתו סכום השווה לסכום שראו אותו כהון עצמי או כפריט הון לפי תקנה 2, בשנה הראשונה שבה ביקש כאמור בתקנה 2, בתוספת סכום ההפרש בכל אחת משנות המס שלאחר השנה הראשונה כאמור, כשכל אחד מהסכומים האמורים מוכפל בשיעור עליית המדד מתחילת שנת המס שאליה הוא מתיחס ועד תום שנת המס שבה מדווחת לראשונה ההכנסה ממכירת הבנין להשכרה; סכום שהוסף להכנסה לפי תקנה זו יראוהו כהכנסה שחל עליה סעיף 3 לחוק עידוד להשכרת דירות.
לענין זה, "סכום ההפרש" - ההפרש בין הסכום שראוהו כהון עצמי או כפריט הון לפי תקנה 2 בשנת מס פלונית, לבין הסכום שראוהו כהון עצמי או כפריט הון לפי תקנה 2 בשנה שקדמה לאותה שנת מס פלונית.
4. תחולה
תחולתן של תקנות אלה משנת המס 1984.
_________________________________
1 ק"ת תשמ"ז, 487.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ