אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות מס הכנסה (תיאומים בשל אינפלציה) (הוראת שעה) (הון ושינויים בהון לגבי מפעל קבע של חבר-בני-אדם תושב חוץ), תשמ"ו-1986 (תיקון: תשמ"ח)

תקנות מס הכנסה (תיאומים בשל אינפלציה) (הוראת שעה) (הון ושינויים בהון לגבי מפעל קבע של חבר-בני-אדם תושב חוץ), תשמ"ו-1986 (תיקון: תשמ"ח)

תקנות מס הכנסה (תיאומים בשל אינפלציה) (הוראת שעה) (הון ושינויים בהון לגבי מפעל קבע של חבר-בני-אדם תושב חוץ), תשמ"ו-1986 1 (תיקון: תשמ"ח)
בתוקף סמכותי לפי סעיף 33(ב)(3) לחוק מס הכנסה (תיאומים בשל אינפלציה) (הוראת שעה), התשמ"ה-1985 (להלן - החוק), ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:
1. הון של מפעל קבע
חבר-בני-אדם שהוא תושב חוץ שיש לו מפעל קבע בישראל והוכח להנחת דעתו של פקיד השומה שפנקסיו הם הבסיס היחיד לדיווח על הכנסותיו ממפעל הקבע האמור, יהא סכום ההון של המפעל - סך כל הפריטים המפורטים בפסקה (1) בניכוי הפריט המפורט בפסקה (2), והכל לפי הרשום במאזן של מפעל הקבע לתום שנת המס הקודמת כשהוא ערוך לפי עקרונות חשבונאיים, בתוספת או בניכוי הערך הממוצע של המשיכות כאמור בפסקה (3):
(1) (א) יתרת הון לזכות החבר, בניכוי יתרה הרשומה בפנקסים לחובת פקיד השומה, למעט מס ביתר שהופחת מההון כנכס קבוע;
(ב) קרנות הון, למעט קרנות שיערוך שמקורן בשיערוך נכס שאינו נכס קבוע ושהריווח ממכירתו הוא הכנסה לפי סעיף 2(1) לפקודת מס הכנסה;
(ג) מענקים שנתקבלו מהמוסדות הלאומיים או מהמדינה;
(2) יתרה לחובת החבר, בתוספת יתרה הרשומה בפנקסים לחובת פקיד השומה, למעט מס ביתר שהופחת מההון כנכס קבוע;
(3) ערך ממוצע של משיכות כשהוא לזכות או לחובה של החבר; לענין זה, "ערך ממוצע של משיכות" - סך כל היתרות הגבוהות ביותר לחובת החבר, בכל אחד מחדשי שנת המס ובאין יתרת חובה בחודש פלוני, תובא בחשבון באותו חודש יתרת הזכות הנמוכה ביותר של החבר וכן תשלומי מס על חשבון שנים קודמות הרשומים בספרי העסק, פרט למס יתר שהופחת מההון כנכס קבוע, והכל כשהוא מחולק במספר החדשים שבתקופת הדו"ח, למעט -
(א) תשלומי מס על חשבון המס לשנת המס;
(ב) פריטים המפורטים בפסקאות (1) (א) ו-(2);
(ג) סכומים שמקורם בשיערוך נכסים וכן רווחים או הפסדים המתייחסים לשנת המס, שנרשמו לזכות החבר או לחובתו.
2. תיאום ההון
לסכום ההון כאמור בתקנה 1 יווספו או ייגרעו ממנו, לפי הענין, סכומים כאמור בסעיף 3 בתוספת א' לחוק.
3. השינויים בהון
השינויים במהלך שנת המס בהון של מפעל שתקנה 1 חלה עליו יהיו כאמור בתוספת ג' לחוק.
4. תחולה
תחולתן של תקנות אלה משנת המס 1985.
_________________________________
1 ק"ת תשמ"ו, 1351; תשמ"ח, 1041.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ