אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות מס הכנסה (תיאומים בשל אינפלציה) (הוראות לענין מוכר שחלו עליו הוראות החוק), התשס"ג-2003

תקנות מס הכנסה (תיאומים בשל אינפלציה) (הוראות לענין מוכר שחלו עליו הוראות החוק), התשס"ג-2003

תקנות מס הכנסה (תיאומים בשל אינפלציה) (הוראות לענין מוכר שחלו עליו הוראות החוק), התשס"ג-2003 1
בתוקף סמכותי לפי סעיף 6(יא) לחוק מס הכנסה (תיאומים בשל אינפלציה), התשמ"ה-1985 (להלן - חוק תיאומים בשל אינפלציה), ולפי סעיפים 105יד(א)(1) לפקודת מס הכנסה (להלן - הפקודה), ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:
1. הגדרות
בתקנות אלה -
"חלק רווח ההון הריאלי עד למועד היציאה" - רווח ההון הריאלי כשהוא מוכפל ביחס שבין התקופה שמיום הרכישה ועד למועד היציאה ומחולק בתקופה שמיום הרכישה עד ליום המכירה;
"יתרת רווח ההון הריאלי" - ההפרש שבין רווח ההון הריאלי לבין רווח ההון הריאלי עד למועד היציאה;
"מוכר" - מוכר של נייר ערך שחלו עליו הוראות חוק תיאומים בשל אינפלציה או הוראות לפי סעיף 130א לפקודה, באחת משנות המס שמיום רכישתו של נייר הערך עד תום שנת המס שקדמה ליום מכירתו;
"מועד היציאה" - תום שנת המס האחרונה שלגביה חלו על המוכר הוראות חוק מס הכנסה תיאומים בשל אינפלציה, או הוראות לפי סעיף 130א לפקודה.
2. שיעור מס לענין מי שחלו עליו הוראות חוק התיאומים
(א) על אף האמור בכל דין, במכירת נייר ערך על ידי מוכר יחולו שיעורי מס אלה:
(1) על חלק רווח ההון הריאלי עד למועד היציאה - מס בשיעור הקבוע בסעיף 121 או 126 לפקודה, לפי הענין, ועל יתרת רווח ההון הריאלי - מס בשיעור הקבוע בסעיפים 91(א), (ב) ו-(ב-1), 105יב עד 105יג, או 105טז עד 105יח לפקודה, או פטור ממס אם זכאי לו המוכר, לפי הענין;
(2) פחתה התמורה במכירת נייר הערך מממוצע ערכו של נייר הערך בתום כל אחד משלושת ימי המסחר בבורסה שקדמו למועד היציאה (בתקנות אלה ממוצע ערכו), כשהוא מתואם עד ליום המכירה של נייר הערך, יחויב רווח ההון הריאלי במס בשיעור הקבוע בסעיף 121 או 126, לפי הענין.
(ב) נמכר נייר ערך בחסר, בתקופה שחלו על המוכר הוראות חוק תיאומים בשל אינפלציה, ונייר הערך נרכש על ידי המוכר לאחר מועד היציאה, יחולו על המכירה בחסר, שיעורי המס לפי סעיף 121 או 126 לפקודה, לפי הענין.
3. קביעת מחיר מקורי
במכירת נייר ערך על ידי מוכר יראו כמחיר המקורי את המחיר המקורי שהיה נקבע אילו המשיכו לחול על נייר הערך הוראות חוק תיאומים בשל אינפלציה.
4. קביעת יום הרכישה
במכירת נייר ערך על ידי מוכר, יראו כיום הרכישה של נייר הערך, את יום הרכישה שהיה נקבע אילו המשיכו לחול על נייר הערך הוראות חוק תיאומים בשל אינפלציה.
5. תחילה ותחולה
תחילתן של תקנות אלה ביום כ"ז בטבת התשס"ג (1 בינואר 2003) והן יחולו על מוכר שחדלו לחול עליו הוראות חוק תיאומים בשל אינפלציה בשנת המס 2003 ואילך.
_________________________________
1 ק"ת תשס"ג, 693.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ