אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות מס הכנסה (שיעורי מס מיוחדים לענין מי שהחזיק בנייר ערך זר לפני יום רישומו למסחר בבורסה מחוץ לישראל), התשס"ד-2004

תקנות מס הכנסה (שיעורי מס מיוחדים לענין מי שהחזיק בנייר ערך זר לפני יום רישומו למסחר בבורסה מחוץ לישראל), התשס"ד-2004

תקנות מס הכנסה (שיעורי מס מיוחדים לענין מי שהחזיק בנייר ערך זר לפני יום רישומו למסחר בבורסה מחוץ לישראל), התשס"ד-2004 1
בתוקף סמכותי לפי סעיפים 105יג, 105יד(1), 243 ו-244א לפקודת מס הכנסה (להלן - הפקודה), ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:
1. פרשנות
(א) בתקנות אלה -
"המועד הקובע" - כהגדרתו בסעיף 88 לפקודה;
"יתרת רווח ההון" - ההפרש שבין רווח ההון הריאלי לבין רווח ההון עד למועד הרישום; ואולם לענין נייר ערך של חברה תושבת ישראל שנרשם למסחר בבורסה מחוץ לישראל ביום כ"ה בתשרי התשנ"ט (15 באוקטובר 1998) או אחריו - ההפרש שבין רווח ההון הריאלי לבין רווח ההון עד למועד הרישום או עד המועד הקובע, לפי המאוחר מביניהם;
"נייר ערך זר" - כמשמעותו בתקנות מס הכנסה (קביעת ניירות ערך זרים והוראת שעה), התשס"ג-2002;
"נייר ערך של חברה תושבת ישראל" - נייר ערך של חברה תושבת ישראל אשר התקיימו בו כל אלה:
(1) יום רכישתו חל לפני המועד הקובע;
(2) לפני המועד הקובע היה נייר ערך זר לפי סעיף 16ה לפקודה;
(3) הוא הוחזק בידי המוכר לפני רישומו למסחר בבורסה מחוץ לישראל ולפני שהוצע לציבור;
"רווח ההון עד למועד הרישום" - רווח ההון הריאלי כשהוא מוכפל ביחס שבין התקופה שמיום הרכישה של נייר הערך ועד ליום רישומו למסחר בבורסה מחוץ לישראל, לבין התקופה שמיום הרכישה של נייר הערך ועד ליום מכירתו;
"רווח ההון עד המועד הקובע" - רווח ההון הריאלי כשהוא מוכפל ביחס שבין התקופה שמיום הרכישה של נייר הערך ועד למועד הקובע, לבין התקופה שמיום הרכישה ועד למועד מכירתו.
(ב) לכל מונח אחר בתקנות אלה תהיה המשמעות הנודעת לו בחלק ה3 לפקודה, אם לא נאמר במפורש אחרת.
2. נייר ערך זר שיום רכישתו לפני המועד הקובע
(א) במכירת נייר ערך זר שנרשם למסחר בבורסה מחוץ לישראל בתקופה שבין יום כ"ה בתשרי התשנ"ט (15 באוקטובר 1998) לבין המועד הקובע ולא נרשם למסחר בבורסה בישראל, בידי יחיד שהחזיק בו לפני רישומו למסחר בבורסה כאמור, ולפני שהוצע לציבור, יחויב רווח ההון הריאלי במס בשיעורים אלה:
(1) על רווח ההון עד למועד הרישום - בשיעור הקבוע בסעיף 121 לפקודה;
(2) על יתרת רווח ההון - בשיעורים הקבועים בסעיף 105יג(ד) לפקודה.
(ב) במכירת נייר ערך זר כאמור בתקנת משנה (א) אשר נרשם למסחר בבורסה מחוץ לישראל במועד הקובע או לאחריו, ולא נרשם למסחר בבורסה בישראל, יחויב רווח ההון הריאלי במס בשיעורים אלה:
(1) על חלק רווח ההון עד למועד הרישום - בשיעורים הקבועים בסעיף 91(א), (ב) או (ב-1) לפקודה, לפי הענין, בשינויים המחויבים;
(2) על יתרת רווח ההון בשיעורים הקבועים בסעיף 105יג(ד) לפקודה.
3. נייר ערך של חברה תושבת ישראל
במכירת נייר ערך של חברה תושבת ישראל יחויב רווח ההון הריאלי בשיעורי המס המפורטים להלן:
(1) בידי מוכר שהוא חבר בני אדם שהוראות סעיף 6 לחוק תיאומים בשל אינפלציה או שהוראות לפי סעיף 130א לפקודה אינן חלות בקביעת הכנסתו, על רווח ההון עד המועד הקובע - בשיעור הקבוע בסעיף 126 לפקודה, ועל יתרת רווח ההון - בשיעור הקבוע בסעיף91(א) או 105יב, לפי הענין;
(2) בידי מוכר יחיד, על חלק רווח ההון עד המועד הקובע - בשיעור של 35% ועל יתרת רווח ההון - בשיעור הקבוע בסעיף91(ב) לפקודה; ואולם לענין נייר ערך שנרשם למסחר בבורסה מחוץ לישראל ביום כ"ה בתשרי התשנ"ט (15 באוקטובר 1998) או לאחריו, על רווח ההון עד למועד הרישום - בשיעור הקבוע בסעיף 121 לפקודה, על חלק רווח ההון עד המועד הקובע - בשיעור של 35%, ועל יתרת רווח ההון - בשיעור הקבוע בסעיף 91(ב) או 105יב לפקודה, לפי הענין.
4. תחילה
תחילתן של תקנות אלה ביום ז' בטבת התשס"ד (1 בינואר 2004).

_________________________________
1 ק"ת תשס"ד, 952.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ