אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות מס הכנסה (פטור ממס על פקדון במטבע ישראלי בתאגיד בנקאי), התשמ"ג-1983

תקנות מס הכנסה (פטור ממס על פקדון במטבע ישראלי בתאגיד בנקאי), התשמ"ג-1983

תקנות מס הכנסה (פטור ממס על פקדון במטבע ישראלי בתאגיד בנקאי), התשמ"ג-1983 1
בתוקף סמכותי לפי סעיף 15א לפקודת מס הכנסה, ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:
1. הגדרות (תיקון: תשמ"ד)
בתקנות אלה -
"תאגיד בנקאי" - כמשמעותו בחוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א-1981;
"פקדון" - פקדון במטבע ישראלי בתאגיד בנקאי, כשהפקדון אינו צמוד במלואו או בחלקו, והוא על פי תכנית שאישר לענין זה נגיד בנק ישראל או מי שהוא הסמיך, והכוללת את שיעור הריבית.2
2. פטור ממס על ריבית (תיקון: תשמ"ד, תשמ"ה3, תשנ"ב, תש"ס4)
(א) יחיד וקרן להשקעות משותפות בנאמנות, כמשמעותה בחוק להשקעות משותפות בנאמנות, התשכ"א-1961, פטורים ממס על אותו חלק מהכנסתם מריבית בשל פקדון, שעד לשיעור של 300%.
(ב) הוראות תקנת משנה (א) לא יחולו לגבי -
(1) פקדון שנרשם בספרי העסק;
(2) הכנסה מריבית שהיא הכנסה לפי סעיף 2(1) לפקודה;
(3) פיקדון שהופקד בתאגיד בנקאי אחרי יום ב' באייר התש"ס (7 במאי 2000).
3. תחולה
תקנות אלה יחולו על פקדונות שהופקדו החל ביום י"ח בניסן התשמ"ג (1 באפריל 1983).
_________________________________
1 ק"ת תשמ"ג, 1068; תשמ"ד, 1585, 1233, 740, 370; תשמ"ה, 1874, 346; תשנ"ב, 1290; תש"ס, 557; תשס"א, 214, 764, 1067; תשס"ב, 962.
2 פורסמה הודעה בי"פ תשמ"ד, 144 על אישור פקדונות במטבע ישראלי בתאגיד בנקאי.
3 תקנה 2 לתקנות מס הכנסה (פטור ממס על פקדון במטבע ישראלי בתאגיד בנקאי) (תיקון מס' 2), התשמ"ה-1985 (ק"ת תשמ"ה, 1874) קובעת כי תחולת התיקון לגבי פקדונות שהופקדו החל בשנת המס 1985 או בתקופת השומה המיוחדת המתייחסת אליה, לפי הענין.
4 תקנה 2 לתקנות מס הכנסה (פטור ממס על פיקדון במטבע ישראלי בתאגיד בנקאי) (תיקון), התש"ס-2000 (ק"ת תש"ס, 558; תשס"א, 214, 764, 1067; תשס"ב, 962) קובעת:
"2. הוראת מעבר
על אף האמור בתקנה 2(ב)(3) לתקנות העיקריות, על ההכנסה מריבית, שנצברה עד יום כ"ו בטבת התשס"ג (31 בדצמבר 2002) או מועד אחר שייקבע לפי חוק, לפי המוקדם על פיקדון בתאגיד בנקאי כאמור, שהופקד החל ביום ג' באייר התש"ס (8 במאי 2000), יחולו הוראות תקנה 2(א) לתקנות העיקריות, כפוף לאמור בפסקאות (1) ו-(2) לתקנה 2(ב)."
הערת הסבר מטעם משרד האוצר לתקנות:
במסגרת המלצות הועדה הציבורית לרפורמה במס, שהוגשו לשר האוצר ביום כ"ט בניסן התש"ס (4 במאי 2000), מוצע להעניק לרוב הנכסים הפיננסיים שנוצרו עד היום (תכניות חיסכון, קופות גמל, איגרות חוב, פיקדונות ועוד), הגנה מפני השינוי בשיעורי המס שיחולו, באופן שהנכסים שנוצרו או הסכומים שהושקעו בהם, כפי שיפורט להלן, ימשיכו ליהנות מהפטור ממס שהיה קבוע להם בעת שנוצרו.
כדי למנוע ניצול לרעה של התקופה שמיום פרסום ההמלצות ועד היישום בחקיקה של ההמלצות (להלן - תקופת הביניים), על ידי העברת כספים מסיבית לנכסים והשקעות שיקבלו את ההגנה כאמור, מוצע לקבוע כי נכסים חדשים שייווצרו בתקופה הקרובה לא ייהנו מההגנה האמורה. מוצע כי נכסים שייווצרו בתקופת הביניים ימשיכו ליהנות מהפטורים ממס על ההכנסות שיצטברו ויתקבלו בתקופה זו, אך ההכנסות שייצברו ויתקבלו, החל במועד שייושמו ההמלצות בחקיקה, יחויבו במס בשיעורים שייקבעו לענין זה. לפי התקנות המוצעות, הסדרי המס הקיימים ימשיכו לחול על ההכנסות מהנכסים ומההשקעות כאמור שיצטברו או יתקבלו עד תום שנת 2000, מתוך כוונה כי עד מועד זה ייושמו ההמלצות בחקיקה. ואולם אם עד מועד זה טרם ייושמו ההמלצות בחקיקה, יש כוונה להאריך את תקופת הביניים שבה יחול הסדר המס הקיים עד המועד שבו ייושמו המלצות אלו.
בהתאם לתקנות שלהלן, יוחל ההסדר האמור על תכניות חיסכון חדשות שייפתחו בתקופת הביניים, על איגרות חוב שיונפקו בתקופה זו ועל פיקדונות שקליים שיופקדו בבנקים בתקופה זו. נוסף על כך, יוגבלו סכומי ההפקדות לקופות הגמל לתגמולים ולקרנות ההשתלמות בתקופת הביניים, כך שהגנת המס שתינתן לקופות ולקרנות אלה תחול על כל הסכומים שנצברו בהם עד היום, בתוספת הסכומים המוגבלים כאמור שייתוספו להם בתקופת הביניים.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ