אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות מס הכנסה (פחת מואץ לנכס שנרכש בתקופה הקובעת), התשס"ג-2002

תקנות מס הכנסה (פחת מואץ לנכס שנרכש בתקופה הקובעת), התשס"ג-2002

תקנות מס הכנסה (פחת מואץ לנכס שנרכש בתקופה הקובעת), התשס"ג-2002 1
בתוקף סמכותי לפי סעיפים 21 ו-243 לפקודת מס הכנסה (להלן - הפקודה), וסעיף 3(א) לחוק מס הכנסה (תיאומים בשל אינפלציה), התשמ"ה-1985 (להלן - החוק), ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:
1. הגדרות
בתקנות אלה -
"היום הקובע" - יום כ"א בחשון התשס"ב (7 בנובמבר 2001);
"התקופה הקובעת" - התקופה שמהיום הקובע עד יום ו' בטבת התשס"ד (31 בדצמבר 2003);
"זכות במקרקעין" - כהגדרתה בחוק מיסוי מקרקעין;
"חוקי העידוד" - חוק לעידוד השקעות הון, התשי"ט-1959, וחוק לעידוד השקעות הון בחקלאות, התשמ"א-1980;
"תקנות הפחת" - כל אחת מאלה:
(1) תקנות מס הכנסה (פחת), 1941;
(2) תקנות מס הכנסה (תיאומים בשל אינפלציה) (שיעורי פחת), התשמ"ו-1986;
(3) תקנות מס הכנסה (שיעור פחת לדירה מושכרת למגורים), התשמ"ט-1989.
2. פחת מואץ בתקופה הקובעת
על אף האמור בחוקי העידוד ובתקנות הפחת, יהיו שיעורי הפחת לבנין אשר נרכש בתקופה הקובעת ובעליו זכאי בשלו לניכוי בעד פחת, כלהלן:
(1) לגבי בנין שנרכש בתקופה שמן היום הקובע עד תום שנת המס 2002 - 150% משיעור הפחת שהוא זכאי לו לפי חוקי העידוד או לפי תקנות הפחת, לפי הגבוה ביניהם;
(2) לגבי בנין שנרכש בשנת המס 2003 - 125% משיעור הפחת שהוא זכאי לו לפי חוקי העידוד או תקנות הפחת, לפי הגבוה ביניהם.
3. סייג לתחולה
האמור בתקנות אלה לא יחול על בנין שקיבל הרוכש באחת מאלה:
(1) רכישה מקרוב; לענין זה, "קרוב" - כהגדרתו בסעיף 19(4) לחוק מיסוי מקרקעין;
(2) רכישה בלא תמורה;
(3) רכישה לפי סעיפים 70 או 71 לחוק מיסוי מקרקעין או לפי חלק ה'2 לפקודה;
(4) רכישה לפי סעיף 85 לפקודה;
(5) רכישה במסגרת חילוף זכויות במקרקעין לפי פרק חמישי 3 לחוק מיסוי מקרקעין.
4. בחירת הדין החל
אדם הזכאי לפחת לפי תקנות אלה וכן להפחתה או לניכוי לפי סעיף 11 לפקודה (להלן - פחת לפי דין אחר), זכאי לפחת לפי תקנות אלה או לפחת לפי הדין האחר, לפי בחירתו, ובלבד שלא יהיה זכאי לפחת בשיעור העולה על 100%.
5. תחילה
תחילתן של תקנות אלה ביום כ"א בחשון התשס"ב (7 בנובמבר 2001).
_________________________________
1 ק"ת תשס"ג, 242.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ