אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות מס הכנסה (ניכוי מתשלומים בעד עיבוד יהלומים או בעד מסחר ביהלומים), התשנ"ג-1992

תקנות מס הכנסה (ניכוי מתשלומים בעד עיבוד יהלומים או בעד מסחר ביהלומים), התשנ"ג-1992

תקנות מס הכנסה (ניכוי מתשלומים בעד עיבוד יהלומים או בעד מסחר ביהלומים), התשנ"ג-1992 1
בתוקף סמכותי לפי סעיפים 164 ו-243 לפקודת מס הכנסה, אני מתקין תקנות אלה:
1. הגדרות
בתקנות אלה -
"עיבוד יהלומים", "מסחר ביהלומים", "תשלומים", "תשלומים בעד עיבוד יהלומים", "תשלומים בעד מסחר ביהלומים", "משלם" ו"מקבל" - כמשמעותם בצו מס הכנסה (קביעת תשלומים בעד עיבוד יהלומים ובעד מסחר ביהלומים כהכנסה), התשנ"ג-1992.
2. ניכוי מס מתשלומים בעד עיבוד יהלומים
(א) משלם המשלם למקבל תשלומים בעד עיבוד יהלומים, ינכה מתשלומים אלה מס בשיעור 20%.
(ב) מקבל שהוכיח, להנחת דעתו של פקיד השומה, כי מהתשלומים שהוא מקבל בעד עיבוד יהלומים הוא משלם למקבלים אחרים תשלומים בעד עיבוד יהלומים, ומסר עליהם דו"ח כנדרש לפי תקנות אלה, יאשר לו פקיד השומה בכתב, כי המס שינוכה מהתשלומים האמורים שהוא מקבל, יהא, על אף האמור בתקנת משנה (א), בשיעורים אלה:
(1) אם שילם תשלומים בעד עיבוד יהלומים למקבל אחד לפחות ולא יותר מאשר לארבעה מקבלים - 15%;
(2) אם שילם תשלומים בעד עיבוד יהלומים לחמישה מקבלים או יותר - 10%.
3. ניכוי מס מתשלומים בעד מסחר ביהלומים
משלם המשלם תשלומים בעד מסחר ביהלומים, ינכה מתשלומים אלה מס בשיעור 20%.
4. שיעור הניכוי כשהפנקסים אינם קבילים
לא הוכיח המקבל להנחת דעתו של פקיד השומה, כי ניהל לגבי הכנסתו פנקסים קבילים והגיש את כל הדו"חות שחוייב בהם בהתאם להוראות הפקודה, ואין בידו אישור בכתב מפקיד השומה, כי ניהל פנקסים קבילים, והגיש את הדו"חות האמורים, ינוכה מתשלומים אלה מס בשיעור של 10% נוספים על השיעורים שנקבעו בתקנות 2 ו-3.
5. ניכוי משווה כסף
(א) היה התשלום האמור בתקנות 2 או 3 כולו או חלקו בשווה כסף, יקבע המשלם לצורך הניכוי את סכום התשלום כפי שעלה לו.
(ב) פקיד השומה רשאי להגדיל או להקטין את הסכום האמור בתקנת משנה (א), והמשלם ינכה את המס לפי קביעת פקיד השומה.
6. תיאום ניכוי המס
פקיד השומה רשאי להורות למשלם, בכתב, כי ניכוי המס לפי תקנות אלה יוקטן, אם היה סבור שעלול להתהוות עודף מניכוי המס לפי השיעורים האמורים.
7. תשלום והגשת דו"ח לפקיד השומה
משלם יגיש לפקיד השומה עד היום ה15- בכל חודש דין וחשבון בטופס 0852 שיכלול פרטים על מקבלי התשלום, על התשלומים בעד עיבוד יהלומים והתשלומים בעד מסחר ביהלומים ששילם בחודש הקודם, ועל סכום המס שניכה לפי תקנות אלה בחודש הקודם, וישלם לו באותו מועד את סך כל המס שניכה.
8. רישום ומסירת דו"חות (תיקון: תשס"ד2)
(א) משלם ינהל, לגבי כל מקבל, כרטיס תשלומים בעד עיבוד יהלומים, או כרטיס תשלומים בעד מסחר ביהלומים, לפי הענין בטופס 0851, ויגישו לפקיד השומה, כשהוא מסוכם לכל פרטיו, בצירוף ריכוז הכרטיסים בטופס 0856, לא יאוחר מיום 31 במרס של כל שנה, לגבי התשלומים בעד עיבוד יהלומים והתשלומים בעד מסחר ביהלומים ששילם בשנת המס הקודמת, ולגבי המס שנוכה מתשלומים אלה.
(ב) בהגשת הטפסים האמורים בתקנת משנה (א) באמצעות מערכת מיכון, כפי שיורה הנציב, חייב משלם -
(1) שחלה עליו חובה לנהל מערכת חשבונות לפי שיטת החשבונאות הכפולה, כפי שנקבע בהוראות מס הכנסה (ניהול פנקסי חשבונות), התשל"ג-1973, או בהוראות מס הכנסה (ניהול פנקסי חשבונות על ידי מוסד), התשנ"ב-1992;
(2) המעסיק 10 עובדים או יותר;
(3) העורך את חישובי התשלומים בעד עיבוד יהלומים או בעד מסחר ביהלומים ואת הניכויים מהם באמצעות מערכת מיכון.
9. אישור
משלם ששילם למקבל תשלומים בעד עיבוד יהלומים או בעד מסחר ביהלומים, יתן למקבל, לא יאוחר מיום 20 במרס של כל שנה לגבי שנת המס הקודמת, אישור בטופס 0857 על התשלומים ששילם ועל המס שניכה מתשלומים אלה.
10. חובת המקבל
האמור בתקנות אלה אינו פוטר מקבל מלכלול בדין וחשבון על הכנסתו תשלומים בעד עיבוד יהלומים ותשלומים בעד מסחר ביהלומים שקיבל.
11. טפסים
טפסים לצורך תקנות אלה ייקבעו בידי הנציב.
12. ביטול
תקנות מס הכנסה (ניכוי במקור מתשלומים בעד עיבוד יהלומים), התשל"ט-1979 - בטלות.
______________________________
1 ק"ת תשנ"ג, 70; תשס"ד, 725.
2 תקנה 2 לתקנות מס הכנסה (ניכוי מתשלומים בעד עיבוד יהלומים או בעד מסחר ביהלומים), התשנ"ג-1992 (תיקון), התשס"ד-2004 (ק"ת תשס"ד, 726) קובע לענין תיקון תקנה 8 כי היא תחול על הטפסים שיש להגישם לשנת המס 2004 ואילך.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ