אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות מס הכנסה (ניכוי מתשלומים בעד עבודה חקלאית או תוצרת חקלאית), תשל"ט-1979

תקנות מס הכנסה (ניכוי מתשלומים בעד עבודה חקלאית או תוצרת חקלאית), תשל"ט-1979

תקנות מס הכנסה (ניכוי מתשלומים בעד עבודה חקלאית או תוצרת חקלאית), תשל"ט-1979 1
בתוקף סמכותי לפי סעיפים 164 ו-243 לפקודת מס הכנסה, אני מתקין תקנות אלה:
1. הגדרות
בתקנות אלה -
(1) "משלם", "חקלאי", "ראש קבוצה", "עבודה חקלאית", "תוצרת חקלאית", "תשלומים בעד עבודה חקלאית ותוצרת חקלאית" - כמשמעותם בצו מס הכנסה (קביעת תשלומים בעד עבודה חקלאית או תוצרת חקלאית כהכנסה), תשל"ט-1979;
(2) "מקבל" - מי שמקבל ממשלם תשלום בעד עבודה חקלאית או תוצרת חקלאית.
2. שיעורי ניכוי (תיקון: תשמ"ה)
(א) חקלאי המשלם בעד עבודה חקלאית ינכה מס בשיעור של 20%.
(ב) משלם בעד תוצרת חקלאית ינכה מתשלומיו מס בשיעור של 5%.
(ג) על אף האמור בתקנות משנה (א) ו-(ב) אם לא הוכיח המקבל להנחת דעתו של פקיד השומה כי ניהל לגבי הכנסתו פנקסים קבילים וכי הגיש את כל הדוחו"ת שחוייב בהגשתם בהתאם להוראות הפקודה, ואין בידו אישור בכתב מפקיד השומה כי ניהל פנקסים קבילים והגיש את הדוחו"ת האמורים ינוכה מס בשיעור הגדול ב-10% מהשיעורים שנקבעו בתקנות משנה (א) או (ב).
3. ניכויי מס משווה כסף
(א) היה התשלום האמור בתקנה 2 כולו או חלקו בשווה כסף יקבע המשלם לצורך הניכוי את סכום התשלום כפי שעלה לו.
(ב) פקיד השומה רשאי להגדיל או להקטין את הסכום האמור בתקנת משנה (א) והמשלם ינכה את המס לפי קביעת פקיד השומה.
4. תיאום ניכויי מס
פקיד השומה רשאי להורות למשלם, בכתב, כי ניכוי המס לפי תקנות אלה יוקטן, אם היה סבור, שעלול להתהוות עודף מניכוי המס לפי השיעורים האמורים.
5. תשלום והגשת דו"ח לפקיד השומה (תיקון: תשמ"א, תשמ"ה, תשמ"ט)
המשלם יגיש לפקיד השומה עד היום ה15- לכל חודש דין וחשבון בטופס 0852 שיכלול פרטים על התשלומים בעד עבודה חקלאית או תוצרת חקלאית ששילם להם ועל סכום המס שניכה לפי תקנות אלה בחודש הקודם, וישלם לו באותו מועד את סך כל המס שניכה.
6. רישום ומסירת הדוחו"ת (תיקון: תשמ"ז, תשס"ד2)
(א) המשלם ינהל, לגבי כל מקבל כרטיס תשלומים בעד עבודה חקלאית או תוצרת חקלאית, בטופס 0851 ויגישו לפקיד השומה, כשהוא מסוכם לכל פרטיו, בצרוף ריכוז הכרטיסים, טופס 0856, לא יאוחר מיום 31 במרס כל שנה, לגבי תשלומים בעד עבודה חקלאית או תוצרת חקלאית ששילם בשנת המס הקודמת, ולגבי המס שניכה מתשלומים אלה.
(ב) בהגשת הטפסים האמורים בתקנת משנה (א) באמצעות מערכת מיכון, כפי שיורה הנציב, חייב משלם -
(1) שחלה עליו חובה לנהל מערכת חשבונות לפי שיטת החשבונאות הכפולה, כפי שנקבעה בהוראות מס הכנסה (ניהול פנקסי חשבונות), התשל"ג-1973, או בהוראות מס הכנסה (ניהול פנקסי חשבונות על ידי מוסד), התשנ"ב-1992;
(2) המעסיק 10 עובדים או יותר;
(3) העורך את חישובי התשלומים בעד עבודה חקלאית או תוצרת חקלאית ואת הניכויים מהם באמצעות מערכת מיכון.
7. אישורים (תיקון: תשמ"ז)
משלם ששילם למקבל תשלומים בעד עבודה חקלאית או תוצרת חקלאית, יתן לו לא יאוחר מיום 20 במרס של כל שנה לגבי שנת המס הקודמת, אישור בטופס 0857 על התשלומים ששילם ועל המס שניכה מתשלומים אלה.
8. תשלומים כהכנסה
האמור בתקנות אלה אינו פוטר מקבל מלכלול בדין וחשבון על הכנסתו תשלומים שקיבל בעד עבודה חקלאית ותוצרת חקלאית.
9. טפסים
טפסים לצורך תקנות אלה ייקבעו בידי הנציב ואפשר יהיה להשיגם במשרדי פקיד השומה.
10. תחילה (תיקון: תש"ם)
תחילתן של תקנות אלה ביום י' בתשרי תש"ם (1 באוקטובר 1979).
______________________________
1 ק"ת תשל"ט, 1759; תש"ם, 16; תשמ"א, 168; תשמ"ה, 52, 378; תשמ"ז, 397; תשמ"ט, 220; תשס"ד, 728.
2 תקנה 2 לתקנות מס הכנסה (ניכוי מתשלומים בעד עבודה חקלאית או תוצרת חקלאית) (תיקון), התשס"ד-2004 (ק"ת תשס"ד, 729) קובעת לענין תיקון תקנה 6 כי היא תחול על הטפסים שיש להגישם לשנת המס 2004 ואילך.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ