אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות מס הכנסה (ניכוי משכר סופרים), תשכ"ד-1964

תקנות מס הכנסה (ניכוי משכר סופרים), תשכ"ד-1964

תקנות מס הכנסה (ניכוי משכר סופרים), תשכ"ד-1964 1
בתוקף סמכותי לפי סעיפים 164 ו - 243 לפקודת מס הכנסה אני מתקין תקנות אלה:
1. הגדרות (תיקון: תשס"ד2)
בתקנות אלה -
"שכר-סופרים", "מוציא-לאור" ו-"מקבל" - כמשמעותם בצו מס הכנסה (קביעת שכר סופרים כהכנסה), תשכ"ד-1963.
"השיעור המרבי" - שיעור המס הגבוה ביותר הקבוע בסעיף 121 לפקודה.
2. ניכוי מס (תיקון: תשל"ו, תשל"ח, תשל"ט, תש"ם, תשמ"א, תשמ"ד, תשמ"ה, תשמ"ז, תשנ"ז, תשס"ד2)
(א) מוציא לאור המשלם שכר סופרים למקבל, ינכה משכר זה מס בשיעור המרבי.
(ב)-(ג) (בוטלו) (תיקון: תשמ"ד)
2א. ניכוי מס משווה כסף (תיקון: תשכ"ז)
(א) היה התשלום האמור בתקנה 2, כולו או חלקו, בשווה כסף, יקבע המוציא לאור לצורך הניכוי את סכום התשלום כפי שעלה לו.
(ב) פקיד השומה רשאי להגדיל או להקטין את הסכום האמור בתקנת משנה (א) והמוציא-לאור ינכה את המס בהתאם לכך.
3. תיאום ניכוי מס (תיקון: תשכ"ז)
רשאי פקיד השומה להורות בכתב כי ניכוי המס לפי תקנות אלה יוקטן, אם היה סבור כי עלול להתהוות עודף מניכוי המס.
4. תשלום והגשת דו"ח לפקיד השומה (תיקון: תשמ"א, תשמ"ה, תשמ"ט)
מוציא לאור יגיש לפקיד השומה עד היום ה15- לכל חודש דין וחשבון בטופס 832 על שכר-הסופרים ששילם ועל סכום המס שניכה לפי תקנה 2 בחודש הקודם, וישלם לו באותו מועד את סך כל המס שניכה.
5. מסירת דו"חות נוספים (תיקון: תשל"ז, תשמ"ז, תשס"ד2)
(א) מוציא-לאור ירשום, לגבי כל מקבל, בטופס 831 את כל הפרטים המפורטים בו תוך שבוע מיום התשלום ויגישו לפקיד השומה, כשהוא מסוכם לכל פרטיו, לא יאוחר מיום 31 במרס של כל שנה, לגבי שכר הסופרים ששילם למקבלים בשנת-המס הקודמת; הטפסים האמורים יוגשו יחד עם הטופס 836 שבו ירוכזו סכומי הרישומים בטופס 831.
(ב) בהגשת הטפסים האמורים בתקנת משנה (א) באמצעות מערכת מיכון, כפי שיורה הנציב, חייב מוציא לאור -
(1) שחלה עליו חובה לנהל מערכת חשבונות לפי שיטת החשבונאות הכפולה, כפי שנקבע בהוראות מס הכנסה (ניהול פנקסי חשבונות), התשל"ג-1973, או בהוראות מס הכנסה (ניהול פנקסי חשבונות על ידי מוסד), השנ"ב-1992;
(2) המעסיק 10 עובדים או יותר;
(3) העורך את חישוב התשלומים של שכר סופרים ואת הניכויים מהם באמצעות מערכת מיכון.
6. אישורים (תיקון: תשל"ז, תשמ"ז)
מוציא-לאור ששילם שכר-סופרים יתן למקבל, לא יאוחר מיום 20 במרס של כל שנה לגבי שנת המס הקודמת, אישור בטופס 837 על שכר-הסופרים ששילם לו, ועל המס שניכה משכר-הסופרים.
7. שכר סופרים כהכנסה
האמור בתקנות אלה אינו פוטר מקבל מלכלול בדין-וחשבון על הכנסתו שכר סופרים שקיבל.
8. טפסים
טפסים לצורך תקנות אלה ייקבעו על ידי הנציב ואפשר יהיה להשיגם במשרדי פקידי השומה.
9. תחילה
תחילתן של תקנות אלה היא ביום י"ט בניסן תשכ"ד (1 באפריל 1964).
_________________________________
1 ק"ת תשכ"ד, 927; תשכ"ז, 2274, 2351; תשל"ג, 1142; תשל"ו, 706; תשל"ז, 2376; תשל"ח, 1689; תשל"ט, 1431, 1889; תש"ם, 2146; תשמ"א, 168, 1520; תשמ"ד, 60, 636; תשמ"ה, 51, 377; תשמ"ז, 396, 1242; תשמ"ט, 220; תשנ"ז, 388; תשס"ד, 724; תשס"ה, 54.
2 תקנה 4 לתקנות מס הכנסה (ניכוי משכר סופרים) (תיקון), התשס"ד-2004 (ק"ת תשס"ד, 725; תשס"ה, 54) קובע לענין תיקון תקנות 1, 2 ו-5 כי הם יחולו על הטפסים שיש להגישם לשנת המס 2004 ואילך.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ