אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות מס הכנסה (ניכוי מעמלת-ביטוח), תשכ"ד-1964

תקנות מס הכנסה (ניכוי מעמלת-ביטוח), תשכ"ד-1964

תקנות מס הכנסה (ניכוי מעמלת-ביטוח), תשכ"ד-1964 1
בתוקף סמכותי לפי הסעיפים 164 ו-243 לפקודת מס הכנסה, אני מתקין תקנות אלה:
1. הגדרות
בתקנות אלה -
"עמלת-ביטוח" ו-"מבטח" - כמשמעותם בצו מס הכנסה (קביעת עמלת-ביטוח כהכנסה), תשכ"ד-1963 (להלן - הצו);
"מקבל" - כמשמעותו בצו, למעט אדם כמפורט בתוספת.
2. ניכוי מס ((תיקון: תשל"ו, תשל"ח, תשל"ט, תש"ם, תשמ"א, תשמ"ד, תשמ"ה, תשמ"ז)
(א) מבטח המשלם עמלת ביטוח למקבל, ינכה מעמלה זו מס בשיעור של 40%.
(ב) (בוטלה) (תיקון: תשמ"ד)
(ג) (בוטלה) (תיקון: תשמ"ד)
2א. ניכוי מס משווה כסף (תיקון: תשכ"ז)
(א) היה התשלום האמור בתקנה 2, כולו או חלקו, בשווה כסף, יקבע המבטח לצורך הניכוי את סכום התשלום כפי שעלה לו.
(ב) פקיד השומה רשאי להגדיל או להקטין את הסכום האמור בתקנת משנה (א) והמבטח ינכה את המס בהתאם לכך.
3. תיאום ניכוי המס (תיקון: תשכ"ז)
רשאי פקיד השומה להורות בכתב כי ניכוי המס לפי תקנות אלה יוקטן, אם היה סבור כי עלול להתהוות עודף מניכוי המס.
4. תשלום והגשת דו"ח לפקיד השומה (תיקון: תשמ"א, תשמ"ה, תשמ"ט)
מבטח יגיש לפקיד השומה עד היום ה15- לכל חודש דין-וחשבון בטופס 842 על עמלות הביטוח ששילם ועל סכום המס שניכה לפי תקנה 2 בחודש הקודם וישלם לו באותו מועד את סך כל המס שניכה.
5. מסירת דו"חות (תיקון: תשל"ז, תשמ"ז, תשס"ד2)
(א) מבטח ירשום לגבי כל מקבל, לרבות אדם כמפורט בתוספת, בטופס 841, את כל הפרטים המפורטים בו תוך שבוע מיום התשלום ויגישו לפקיד השומה, כשהוא מסוכם לכל פרטיו, לא יאוחר מיום 31 במרס של כל שנה, לגבי עמלת הביטוח ששילם להם בשנת המס הקודמת; הטפסים האמורים יוגשו יחד עם הטופס 846 שבו ירוכזו סכומי הרישום בטופס 841.
(ב) מבטח יגיש את הטפסים האמורים בתקנת משנה (א) לפקיד השומה באמצעות מערכת מיכון, כפי שהורה הנציב.
6. אישורים (תיקון: תשל"ז, תשמ"ז)
מבטח ששילם עמלת-ביטוח יתן למקבל, לא יאוחר מיום 20 במרס של כל שנה לגבי שנת המס הקודמת, אישור בטופס 847 על עמלת-הביטוח ששילם לו, ועל המס שניכה מעמלת-הביטוח.
7. עמלת-ביטוח כהכנסה
האמור בתקנות אלה אינו פוטר מקבל מלכלול בדין-וחשבון על הכנסתו עמלת ביטוח שקיבל.
8. טפסים
טפסים לצורך תקנות אלה ייקבעו על ידי הנציב, ואפשר יהיה להשיגם במשרדי פקיד השומה.
9. תחילה
תחילתן של תקנות אלה היא ביום י"ט בניסן תשכ"ד (1 באפריל 1964).
תוספת
1. (תיקון: תשכ"ז)
אדם שהגיש בקשה לפקיד השומה בדבר פטור מניכוי מעמלת ביטוח שהוא מקבל בשנת-מס מסויימת והוא ניהל ספרי-חשבון על פי הוראות הנציב החלות עליו, והדו"חות שהגיש על פי סעיפים 133-131 לפקודה והמבוססים על אותם הספרים אושרו על ידי פקיד השומה לפי סעיף 145(א)(1) לפקודה, במשך שלוש שנות-מס רצופות שקדמו לשנת-המס שלגביה הגיש בקשה כאמור, והבקשה אושרה לענין זה על ידי פקיד השומה.
2. (תיקון: תשכ"ז)
אדם כאמור בסעיף 1 שהשומה נערכת לו שלא לפי סעיף 145(א)(1), אולם השומות ב-3 השנים האמורות נערכו לו על בסיס הספרים, שלדעת פקיד השומה נוהלו כהלכה, ובקשתו אושרה לענין זה על ידי פקיד השומה.
3. (תיקון: תשכ"ז)
כל אדם שאושר לענין זה על ידי פקיד השומה.
_________________________________
1 ק"ת תשכ"ד, 926; תשכ"ז, 2274, 3034; תשל"ג, 1141; תשל"ו, 707; תשל"ז, 2376; תשל"ח, 1688; תשל"ט, 1431, 1889; תש"ם, 2146; תשמ"א, 168, 1520; תשמ"ד, 637; תשמ"ה, 51, 377; תשמ"ז, 396, 1242; תשמ"ט, 220; תשס"ד, 725.
2 תקנה 2 לתקנות מס הכנסה (ניכוי מעמלות ביטוח) (תיקון), התשס"ד-2004 (ק"ת תשס"ד, 725) קובע לענין תיקון תקנה 5 כי היא תחול על הטפסים שיש להגישם לשנת המס 2004 ואילך.
______________________________________________________________________
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ