אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות מס הכנסה (מיסוי בתנאי אינפלציה) (הון עצמי ונכסים מוגנים בקיבוץ), התשמ"ג-1983

תקנות מס הכנסה (מיסוי בתנאי אינפלציה) (הון עצמי ונכסים מוגנים בקיבוץ), התשמ"ג-1983

תקנות מס הכנסה (מיסוי בתנאי אינפלציה) (הון עצמי ונכסים מוגנים בקיבוץ), התשמ"ג-1983 1
בתוקף סמכותי לפי סעיף 32(ב)(1) וסעיף 2 לתוספת הראשונה לחוק מס הכנסה (מיסוי בתנאי אינפלציה), התשמ"ב-1982 (להלן - החוק), ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:
1. הגדרות
בתקנות אלה -
"תאגיד קיבוצי" - תאגיד שכל בעלי הזכויות בו הם קיבוצים, או קיבוצים ומושבים או תאגיד של קיבוצים ומושבים;
"ישוב ספר" - ישוב שהוא אחד מאלה:
(1) מצוי בתחום שבין גבולות מדינת ישראל עם מצרים, לבנון וסוריה לבין הקו העובר 10 ק"מ פנימה מהם;
(2) מצוי בתחום שבין נהר הירדן דרומית לכנרת או הגדה המערבית של ים המלח, לבין הקו העובר 10 ק"מ ממערב להם;
(3) ישוב "ערבה" שחלות עליו תקנות מס הכנסה (הנחות ממס על הכנסות של תושבי אילת וישובי הערבה), התשל"ו-1975.
2. הון עצמי בקיבוץ
(א) הון עצמי בקיבוץ הוא ההון העצמי כהגדרתו בסעיף 1(13) לחוק וכן הפריטים המפורטים בסעיף קטן (ב), בניכוי סכומים שהוחזרו לחברים ולא הופחתו מההון, הקרנות והעודפים ובניכוי הפסדים, והכל כפי שהם רשומים במאזן הקיבוץ לתום שנת המס הקודמת, אלא אם נאמר במפורש אחרת.
(ב) (1) פקדונות של חבר או של הורי חבר, בקיבוץ;
(2) בשנת המס 1982 - הלוואה ללא ריבית שנתקבלה מתאגיד קיבוצי ועמדה ללא תנועה במשך כל שנת המס, בתנאי שהקיבוץ הגיש בקשה לפקיד השומה, תוך 60 ימים מיום פרסומן של תקנות אלה, שההלוואה תיחשב במשך כל שנת המס האמורה כהון עצמי לגבי הקיבוץ;
(3) בשנות המס 1982 ו-1983 - שטרי הון שאינם נסחרים בבורסה שהנפיק הקיבוץ לתאגיד קיבוצי ושנתקיימו בהם כל אלה:
(1) הם אינם ניתנים לפרעון בשנה הראשונה להנפקתם;
(2) הריבית השנתית עליהם אינה עולה על 30 אחוזים;
(3) הם אינם ניתנים לפדיון מוקדם ותנאיהם אינם ניתנים לשינוי.
3. סייגים לקביעת ההון העצמי
הסייגים לקביעת ההון העצמי בקיבוץ הם כאמור בתוספת הראשונה לחוק, ובלבד שסכום שוויה של אספקת מחייה שחוייבה במס לפי סעיף 56 לפקודת מס הכנסה לא ייכלל בהון עצמי.
4. תוספת להון העצמי
התוספת להון העצמי בקיבוץ היא כאמור בסעיף 1(19) לחוק וכן הסכומים המפורטים בפסקאות (1) ו-(2) להלן שיחושבו גם הם על פי סעיף 1(19)(ה) לחוק:
(1) סכומים שהפקידו בקיבוץ, במהלך שנת המס, חבר קיבוץ או הורי חבר;
(2) סכומים שנתקבלו במהלך שנת המס ממימוש פקדונות בקופת גמל שאינה יעודה לפיצויים, ממימוש פקדונות על פי תכניות חסכון שהם מילוות מועדפים ומפדיון פוליסות לביטוח חיים.
5. גריעה מההון העצמי
הגריעה מההון העצמי בקיבוץ היא כאמור בסעיף 1(20) לחוק וכן הסכומים המפורטים בפסקאות (1) עד (3) להלן שיחושבו גם הם על פי סעיף 1(20)(ח) לחוק:
(1) סכומים שהוחזרו במהלך שנת המס לחבר הקיבוץ או להורי חבר;
(2) סכומים שהוצאו במהלך שנת המס לרכישת ציוד כאמור בתקנה 6(א) (3);
(3) סכומים שהוצאו במהלך שנת המס להשקעה בפקדונות בקופת גמל שאינה יעודה לפיצויים או להשקעה בפקדונות על פי תכניות חסכון שהם מילוות מועדפים, ותשלומים על חשבון רכישת פוליסות לביטוח חיים.
6. נכסים מוגנים
(א) הנכסים המוגנים בקיבוץ הם הנכסים המוגנים כאמור בתוספת השניה לחוק וכן הנכסים שבפסקאות (1) עד (6) להלן לרבות 50% משווים של הנכסים שבסעיף קטן (ב), ולמעט הנכסים שבסעיף קטן (ג), והכל כפי שהם רשומים במאזן בתום שנת המס הקודמת:
(1) פקדונות בקופת גמל שאינה יעודה לפיצויים ופוליסות לביטוח חיים;
(2) הלוואה שניתנה לתאגיד קיבוצי והוגשה לגביה בקשה שתיחשב כהון עצמי בידי מקבל ההלוואה;
(3) ציוד המשמש לצרכים הפרטיים של חברי הקיבוץ ובשל כך אין מתירים בשלו פחת, שלא נרשם כהוצאה שוטפת;
(4) חדר אוכל בקיבוץ שיש בו בית עם או בית תרבות או מפעל הנצחה בעל אופי של בית עם או בית תרבות;
(5) בריכת שחיה ומתקני ספורט המשמשים בייצור הכנסה;
(6) אמבולנס בישוב שאיננו ישוב ספר.
(ב) (1) תשתית למעט תשתית של מפעל שחוק עידוד התעשייה חל עליו:
השכרת קרקע ופיתוח קרקע;
כבישים, דרכים וגדרות;
רשת ביוב;
רשת חשמל;
מנחתים;
מערכות ניקוז;
רשת תקשורת;
גינות נוי ציבוריות;
(2) מבנים ציבוריים:
חדר אוכל בקיבוץ שאין בו בית עם או בית תרבות או מפעל הנצחה בעל אופי של בית עם או בית תרבות; בריכת שחיה ומיתקני ספורט שאינם משמשים בייצור הכנסה;
(3) מערכות בטחון בישוב שאיננו ישוב ספר:
מקלטים וחדרי בטחון.
(ג) (1) מבנים ציבוריים:
מוסדות חינוך חובה וחינוך חינם, בתי ספר וגני חובה; מוסדות עליית הנוער ואולפנים לעולים;
בית כנסת ומקווה;
ספריה;
בית עם או בית תרבות;
מפעלי הנצחה;
מרפאה וחדרי חולים;
(2) מערכות בטחון:
מקלטים בישובי ספר;
חדרי בטחון בישובי ספר;
תוספות לבניה שהן בניה בטחונית על פי הוראות רשות מוסמכת לענין זה;
גדרות בטחון;
תאורה בטחונית;
מיתקני אזעקה בטחונית;
מחסנים לנשק ולציוד בטחוני אחר;
אמבולנסים וכן רכב שעל פי הוראות הרשות המוסמכת הוא לטיפול בנפגעים-בישוב ספר;
_________________________________
1 ק"ת תשמ"ג, 1281.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ