אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל) (הוראות שעה לענין הגבלת סכומי ההפקדות בקופת גמל לתגמולים), התש"ס-2000

תקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל) (הוראות שעה לענין הגבלת סכומי ההפקדות בקופת גמל לתגמולים), התש"ס-2000

תקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל) (הוראות שעה לענין הגבלת סכומי ההפקדות בקופת גמל לתגמולים), התש"ס-2000 1
(תיקון: תשס"א)
בתוקף סמכותי לפי סעיפים 47 ו-243 לפקודת מס הכנסה (להלן - הפקודה), אני מתקין תקנות אלה:
1. הגדרות
(א) בתקנות אלה, "התקנות העיקריות" - תקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל), התשכ"ד-1964.
(ב) כל מונח אחר בתקנות אלה יתפרש כמשמעותו בתקנות העיקריות או בפקודה, לפי הענין.
2. הפקדות עמית-עצמאי (תיקון: תשס"א)
אישור כקופת גמל לפי תקנה 6 לתקנות העיקריות, לקופה המקבלת תשלומים מאת עמית-עצמאי, יחול רק על סכומים כמפורט להלן, שתקבל ממנו קופה שהיא -
קופת גמל לתגמולים - בסכום כולל שלא יעלה על 20,000 שקלים חדשים, בין ששולם לקופת גמל אחת ובין ליותר מאחת.
3. הפקדות עמית - קיבוץ ועמית - מושב שיתופי (תיקון: תשס"א)
(א) אישור כקופת גמל לפי תקנה 6 לתקנות העיקריות, לקופה המקבלת תשלומים מאת עמית-קיבוץ או עמית-מושב שיתופי יחול רק על הסכומים כמפורט להלן שתקבל ממנו קופה שהיא -
קופת גמל לתגמולים - בסכום כולל שלא יעלה על 20,000 שקלים חדשים בשל כל חבר הקיבוץ או המושב השיתופי, בין ששולם לקופת גמל אחת ובין ליותר מאחת.
(ב) בתקנה זו, "הכנסה קובעת" ו"חבר קיבוץ" - כהגדרתם בסעיף 58א(ג) לפקודה.
4. תחולה (תיקון: תשס"א)
תקנות אלה יחולו על הפקדות בקופת גמל בשל שנת 2000, שנעשו החל ביום ג' באייר התש"ס (8 במאי 2000) ועד תום שנת 2000, ובשל שנת 2001 שנעשו החל ביום ו' בטבת התשס"א (1 בינואר 2001) עד יום י"ב באלול התשס"א (31 באוגוסט 2001), לכל אחת משתי התקופות בנפרד.
_________________________________
1 (א) ק"ת תש"ס, 557; תשס"א, 200, 764.
(ב) הערת הסבר מטעם משרד האוצר לתקנות:
במסגרת המלצות הועדה הציבורית לרפורמה במס, שהוגשו לשר האוצר ביום כ"ט בניסן התש"ס (4 במאי 2000), מוצע להעניק לרוב הנכסים הפיננסיים שנוצרו עד היום (תכניות חיסכון, קופות גמל, איגרות חוב, פיקדונות ועוד), הגנה מפני השינוי בשיעורי המס שיחולו, באופן שהנכסים שנוצרו או הסכומים שהושקעו בהם, כפי שיפורט להלן, ימשיכו ליהנות מהפטור ממס שהיה קבוע להם בעת שנוצרו.
כדי למנוע ניצול לרעה של התקופה שמיום פרסום ההמלצות ועד היישום בחקיקה של ההמלצות (להלן - תקופת הביניים), על ידי העברת כספים מסיבית לנכסים והשקעות שיקבלו את ההגנה כאמור, מוצע לקבוע כי נכסים חדשים שייווצרו בתקופה הקרובה לא ייהנו מההגנה האמורה. מוצע כי נכסים שייווצרו בתקופת הביניים ימשיכו ליהנות מהפטורים ממס על ההכנסות שיצטברו ויתקבלו בתקופה זו, אך ההכנסות שייצברו ויתקבלו, החל במועד שייושמו ההמלצות בחקיקה, יחויבו במס בשיעורים שייקבעו לענין זה. לפי התקנות המוצעות, הסדרי המס הקיימים ימשיכו לחול על ההכנסות מהנכסים ומההשקעות כאמור שיצטברו או יתקבלו עד תום שנת 2000, מתוך כוונה כי עד מועד זה ייושמו ההמלצות בחקיקה. ואולם אם עד מועד זה טרם ייושמו ההמלצות בחקיקה, יש כוונה להאריך את תקופת הביניים שבה יחול הסדר המס הקיים עד המועד שבו ייושמו המלצות אלו.
בהתאם לתקנות שלהלן, יוחל ההסדר האמור על תכניות חיסכון חדשות שייפתחו בתקופת הביניים, על איגרות חוב שיונפקו בתקופה זו ועל פיקדונות שקליים שיופקדו בבנקים בתקופה זו. נוסף על כך, יוגבלו סכומי ההפקדות לקופות הגמל לתגמולים ולקרנות ההשתלמות בתקופת הביניים, כך שהגנת המס שתינתן לקופות ולקרנות אלה תחול על כל הסכומים שנצברו בהם עד היום, בתוספת הסכומים המוגבלים כאמור שייתוספו להם בתקופת הביניים.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ