אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות מס הכנסה (הקלה ביחסי גודל בסוגי מיזוגים מסוימים), התשס"ג-2003

תקנות מס הכנסה (הקלה ביחסי גודל בסוגי מיזוגים מסוימים), התשס"ג-2003

תקנות מס הכנסה (הקלה ביחסי גודל בסוגי מיזוגים מסוימים), התשס"ג-2003 1
בתוקף סמכותי לפי סעיפים 103א1(א), 103ג(6)(ג) ו-103ז לפקודת מס הכנסה (להלן - הפקודה), ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:
1. הגדרות
בתקנות אלה -
"אמצעי שליטה" בחברה - כל אחד מאלה:
(1) הזכות להשתתף ברווחי החברה;
(2) הזכות לחלק ביתרת נכסי החברה לאחר סילוק חובותיה בעת פירוקה;
(3) הזכות להשתתף בהצבעה באסיפה הכללית של החברה;
(4) הזכות למנות דירקטור, מנהל כללי או ממלא תפקיד כאמור אף אם תוארו שונה;
"חברה עתירת מחקר ופיתוח" - חברה תושבת ישראל העוסקת במחקר או פיתוח, כהגדרתם בסעיף 4 בחוק לעידוד מחקר ופיתוח בתעשיה, התשמ"ד-1984;
"חברות אחיות" - שתי חברות או יותר שנתקיימו לגביהן שני אלה:
(1) בעלי הזכויות בכל אחת מהן זהים לבעלי הזכויות בכל אחת מהאחרות;
(2) חלקו של כל בעל זכויות בכל אחת מהן זהה לחלקו בכל אחת מהאחרות;
"קרוב" - כמשמעותו בסעיף 76(ד) לפקודה;
"שליטה" - החזקה באמצעי שליטה בחברה, בשיעור של מחצית או יותר, אלא אם כן שוכנע הנציב כי מתקיימת יכולת לכוון את פעילותה של חברה גם אם שיעור ההחזקה באמצעי שליטה נמוך ממחצית, ובלבד שלא יפחת מ-25%.
2. שווי שוק במועד המיזוג
על אף האמור בסעיף 103ג(6)(ב), יכול ששווי השוק במועד המיזוג של כל חברה המשתתפת במיזוג, לא יעלה על פי תשעה משווי השוק של חברה אחרת המשתתפת במיזוג (להלן - החברה האחרת), אם ניתן לכך אישור הנציב, ובלבד שהתקיים אחד מאלה:
(1) החברה האחרת היא חברה עתירת מחקר ופיתוח;
(2) השליטה בחברות המשתתפות במיזוג מצויה בידי אותו בעל שליטה או שאחת מהן שולטת באחרת;
(3) החברות המשתתפות במיזוג הן חברות אחיות;
(4) מניותיה של החברה הקולטת המשתתפת במיזוג רשומות למסחר בבורסה, ובלבד שלאחר המיזוג יוחזקו המניות המוקצות בידי נאמן, הכל כפי שיורה הנציב.
3. תחולה
תקנות אלה יחולו לגבי מיזוג שבוצע ביום ז' בטבת התשס"א (1 בינואר 2001) ואילך.
______________________________
1 ק"ת תשס"ג, 601.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ