אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות מס הכנסה (דו"חות ודו"חות נוספים על ידי חבר בני-אדם), התשכ"ד-1963

תקנות מס הכנסה (דו"חות ודו"חות נוספים על ידי חבר בני-אדם), התשכ"ד-1963

תקנות מס הכנסה (דו"חות ודו"חות נוספים על ידי חבר בני-אדם), התשכ"ד-1963 1
בתוקף סמכותי לפי סעיפים 131 (ג), 131א ו-243 לפקודת מס הכנסה, אני מתקין תקנות אלה ומצווה לאמור:
1. הגדרות (תיקון: תשמ"ז)
בתקנות אלה, "שנת מס" - לרבות תקופת שומה מיוחדת.
2. דו"ח נוסף של חבר בני אדם (תיקון: תשמ"ז)
חבר בני-אדם יצרף לדו"ח לפי סעיף 131 לפקודה:
(1) מאזן ליום האחרון של שנת המס ודו"ח רווח והפסד לשנת המס בצירוף דין-וחשבון של רואה חשבון כמפורט בסעיף 109 לפקודת החברות או דו"ח של פקיד ברית הפיקוח כמפורט בסעיף 20 לפקודת האגודות השיתופיות, אם מגיש הדין וחשבון הוא אגודה שיתופית המסונפת לברית-הפיקוח;
(2) חשבון התאמה של הריווח או ההפסד לפי דו"ח רווח והפסד כאמור בפיסקה (1), להכנסה או להפסד שהוצהרו בדין וחשבון כאמור בתקנה 1, כשחשבון התאמה זה מאושר על ידי רואה חשבון או פקיד ברית פיקוח - הכל לפי הענין - בנוסח שנקבע בתוספת השניה.
3. דו"חות נוספים של חברה (תיקון: תשל"ט, תש"ם)
חברה תצרף לדו"ח שהיא מגישה כאמור בתקנה 1 דו"חות נוספים כדלהלן:
(1) דו"ח שיפורטו בו הסכומים שהוצאו לגבי כל אחד מסוגי ההוצאות הבאות:
(א) נסיעות העובדים ממקום המגורים למקום העבודה ובחזרה;
(ב) נסיעות ואש"ל של העובדים בארץ;
(ג) החזקת כלי רכב של העובדים;
(ד) החזקת כלי רכב של החברה לשימוש העובדים;
(ה) נסיעות לחוץ לארץ של העובדים;
(ו) כיבודים;
(ז) מתנות.
(2) דו"ח שיפורטו בו הסכומים הבאים לתאריך המאזן:
(א) יתרות ההלוואות שניתנו לתקופה העולה על שנה ויתרות ההלוואות שנתקבלו לתקופה העולה על שנה - אם החברה איננה מוסד כספי כמשמעותו בחוק בנק ישראל, תשי"ד-1954;
(ב) סכום הזכאים ויתרות זכות, כשהוא ממויין לפי סוגיהם;
(ג) סכום החייבים ויתרות החובה, כשהוא ממויין לפי סוגיהם;
(ד) סכומי ההוצאות מראש וההוצאות הנידחות, ההכנסות מראש וההכנסות הנידחות, ההוצאות שנצברו וההכנסות שנצברו.
(3) דו"ח פירוט על המנהלים בטופס שנקבע בתוספת השלישית.
(4) דו"ח שיפורטו בו בנפרד כל אחד מהסכומים שלהלן ששילמה החברה ליחיד בעל שליטה בה כמשמעותו בסעיף 32(9) לפקודה: משכורת חדשית רגילה, הכנסת עבודה אחרת, החזר הוצאות, מענקים, דמי ניהול, הפרשי הצמדה, ריבית או תשלומים אחרים שנתבעו על ידי החברה כהוצאה.
4. ביטול
תקנות מס הכנסה (אישור דינים וחשבונות והתאמתם), תשכ"א-1961 - בטלות.
תוספת ראשונה (בוטלה)
(תיקון: תשמ"ד)
תוספת שניה - שלישית2
_________________________________
1 ק"ת תשכ"ד, 138; תשכ"ה, 2075, תשל"ט, 1478; תש"ם, 90, תשמ"ד, 756; תשמ"ז, 318.
2 הנוסח אינו מובא.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ