אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות מניעת זיהום מי הים בשמן (ערובה לתשלום קנס והוצאות ניקוי), התשנ"ז-1997

תקנות מניעת זיהום מי הים בשמן (ערובה לתשלום קנס והוצאות ניקוי), התשנ"ז-1997

תקנות מניעת זיהום מי הים בשמן (ערובה לתשלום קנס והוצאות ניקוי), התשנ"ז-1997 1
בתוקף סמכותי לפי סעיף 28 לפקודת מניעת זיהום מי ים בשמן (נוסח חדש), התש"ם-1980 (להלן - הפקודה), אני מתקין תקנות אלה:
1. ערובה לתשלום קנס
סכום הערובה לפי סעיף 28 לפקודה לגבי עבירה לפי סעיף 18 לפקודה יהיה עד גובה הקנס המרבי הקבוע בסעיף 18, בתוספת הסכום בהודעת החיוב בהוצאות בהתאם לסעיף 30 לפקודה (להלן - הוצאות הניקוי).
2. הודעה למתן ערובה
ההודעה למתן ערובה תינתן על ידי מנהל הנמל ותהיה על פי הטופס שבתוספת לתקנות אלה.
3. צורת הערובה
(א) הערובה תינתן לידי מנהל הנמל על ידי מי שנמסרה לו הזמנה למשפט על פי סעיף 24 לפקודה או על ידי מי שפתחו נגדו בהליכים משפטיים על פי הפקודה, ונמסרה לו הודעה למתן ערובה.
(ב) הערובה תהיה במזומנים, בערבות בנקאית או בכל צורה אחרת שתאושר בידי מנהל הנמל.
4. תקופת הערובה
(א) ניתנה ברירת קנס, תהיה תקופת הערובה עד תשלום הקנס והוצאות הניקוי בפועל על פי סעיף 26 לפקודה.
(ב) לא ניתנה ברירת קנס, או לא שילם הנאשם את הקנס והוצאות הניקוי לפי ברירה שניתנה לו, תהיה תקופת הערובה עד למתן פסק דין וביצועו המלא.
5. תנאי הערובה ודרכי גבייתה
לא שולמו הקנס והוצאות הניקוי עד תום תקופת הערובה, יחלט מנהל הנמל את הערובה ויקיים מתוכה את גזר הדין בשמו של הנאשם ובמקומו.
6. ביטול הערובה
שולמו הקנס והוצאות הניקוי תוך תקופת הערובה, בטלה הערובה.
7. תחילה
תחילתן של תקנות אלה שלושים ימים מיום פרסומן.
8. ביטול
תקנות שפיכתם של שמנים לתוך מי הים (ערובה לתשלום קנס והוצאות ניקוי), התשל"ז-1977 - בטלות.
תוספת
(תקנה 2)
לכבוד

א.נ.
הנדון: שם כלי השיט
1. בתוקף סמכותי לפי סעיף 28 לפקודת מניעת זיהום מי ים בשמן (נוסח חדש), התש"ם-1980, הריני להודיעך כי לא ארשה לכלי השיט לצאת מתחום הנמל כל עוד לא נמסרה לידי ערובה לתשלום הקנס והוצאות ניקוי במקרה של הרשעה בעבירה של זיהום הים בשמן, שבה מואשם בעל/קברניט כלי השיט הנ"ל.
2. לפי הוראות תקנות מניעת זיהום מי הים בשמן (ערובה לתשלום קנס והוצאות ניקוי), התשנ"ז-1997, יש למסור לידי ערובה בסך ש"ח (במילים שקלים חדשים) במזומן/בערבות בנקאית.
3. בהתאם לתקנות האמורות, תהיה תקופת הערבות עד לתשלום הקנס בפועל בהליך של ברירת קנס או עד לתאריך גזר הדין וביצועו המלא.
4. אם לא ישולם הקנס עד תום תקופת הערובה ויינתן גזר דין נגד כלי השיט, אחלט את הערובה ואקיים מתוכה את גזר הדין.
מנהל הנמל

חותמת מנהל הנמל
_________________________________
1 ק"ת תשנ"ז, 982.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ