אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות מידע גנטי (תעריף מרבי לבדיקה גנטית לקשרי משפחה), התש"ע-2010

תקנות מידע גנטי (תעריף מרבי לבדיקה גנטית לקשרי משפחה), התש"ע-2010

תקנות מידע גנטי (תעריף מרבי לבדיקה גנטית לקשרי משפחה), התש"ע-2010 1
בתוקף סמכותי לפי סעיף 44(א) לחוק מידע גנטי, התשס"א-2000 (להלן - החוק), בהסכמת שר המשפטים ובאישור ועדת המדע והטכנולוגיה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:
1. הגדרות
בתקנות אלה -
"בית המשפט" - בית משפט לענייני משפחה ובית דין דתי כהגדרתו בסעיף 2 לחוק;
"חוות דעת מומחה" - כמשמעה בסעיפים 20 ו 24(א) לפקודת הראיות [נוסח חדש], התשל"א-1971;
"תעריפון משרד הבריאות" - רשימת תעריפי האשפוז והשירותים האמבולטוריים, שמפרסם משרד הבריאות מזמן לזמן באתר האינטרנט שלו, המשקפת את התעריפים המעודכנים כפי שנקבעו בצווים לפי סעיף 12 לחוק פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים, התשנ"ו-1996.
2. תשלום מרבי לבדיקה גנטית לקשרי משפחה
(א) התעריף המרבי לעריכת בדיקה גנטית לקשרי משפחה לפי פרק ה'1 לחוק (להלן - בדיקה גנטית לקשרי משפחה) של נבדק אחד יהיה המחיר הנקוב בתעריפון משרד הבריאות לקביעת אבהות, והוא כולל זיהוי הנבדק, נטילת דגימה, עריכת הבדיקה, פענוח התוצאות ומשלוח תשובה בכתב לבית המשפט בדרך של חוות דעת מומחה.
(ב) התעריף המרבי בעד עריכת בדיקה גנטית לקשרי משפחה בע ו ב ר יהיה כאמור בתקנת משנה (א), וכן ישולם למוסד הרפואי שבו ניטלה הדגימה המחיר הנקוב בתעריפון משרד הבריאות בעבור אבחון טרום לידתי באמצעות בדיקת מי שפיר, לאישה בגיל 35 עד 37, כולל בדיקות מעבדה, לקיחת נוזל ואולטרה סאונד, או באמצעות בדיקת סיסי שליה, לפי העניין; היתה האישה הנושאת את העובר זכאית לביצוע אבחון טרום לידתי באמצעות בדיקת מי שפיר או בדיקת סיסי שליה במימון ציבורי - לא יגבה המוסד הרפואי תשלום מהנבדקת בעד נטילת הדגימה והעברת חלק ממנה לבדיקה גנטית לקשרי משפחה.
3. תשלום מרבי לבדיקה גנטית לקשרי משפחה
התעריף המרבי בעד עריכת בדיקה גנטית לקשרי משפחה במקרה שבו אחד הנבדקים הוא אדם שנפטר ובעד פענוח התוצאות ומשלוח תשובה בכתב לבית המשפט בדרך של חוות דעת מומחה, יהיה הסך של שני אלה:
(1) המחיר הנקוב בתעריפון משרד הבריאות להפקת DNA מרקמות שונות במכון לרפואה משפטית, בהתאם לסוג הרקמה שממנה ניטלה הדגימה ובמכפלת מספר הדגימות שהופקו ונבדקו;
(2) המחיר הנקוב בתעריפון משרד הבריאות לחוות דעת רפואית משפטית.
4. תשלום מרבי לחוות דעת מומחה נפרדת או נוספת
התעריף המרבי בעד חוות דעת מומחה ביחס לבדיקה גנטית לקשרי משפחה שנערכה בנפרד מביצוע הבדיקה, או חוות דעת מומחה נוספת, יהיה המחיר הנקוב בתעריפון משרד הבריאות לחוות דעת רפואית משפטית.
5. קבוצת התעריף
התעריף לנבדק יהיה לפי קבוצת התעריף המתאימה לו בתעריפון משרד הבריאות וזאת בהתאם לזהות הגורם המשלם בעד הבדיקה ולמעמד הנבדק בישראל בעת נטילת הדגימה; היה אחד הנבדקים אזרח ישראל, ייקבע התעריף לכל הנבדקים לפי אותו צו, לפי התעריף החל על אותו נבדק אזרח ישראל.
6. התניית ביצוע הבדיקה בתשלום
מעבדה לבדיקות גנטיות או מכון גנטי וכן המכון לרפואה משפטית, רשאים להתנות את ביצוע הבדיקה בקבלת תשלום מראש.
7. תחילה2
תחילתן של תקנות אלה 30 ימים מיום פרסומן.
____________________________________
1 ק"ת תש"ע, 626.
2 התקנות פורסמו ביום 13.1.2010
________________________________________________________________
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ