אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות מועצת הפירות (דרכי מינוי חברי המועצה) תשל"ד-1974

תקנות מועצת הפירות (דרכי מינוי חברי המועצה) תשל"ד-1974

תקנות מועצת הפירות (דרכי מינוי חברי המועצה) תשל"ד1-1974
בתוקף סמכותנו לפי סעיפים 4, 5 ו-66 לחוק מועצת הפירות (ייצור ושיווק), תשל"ג-1973, ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, אנו מתקינים תקנות אלה:
1. נציגי הממשלה
נציגי הממשלה במועצה יהיו שלושה אלה:
(1) אחד לפי המלצת שר החקלאות;
(2) אחד לפי המלצת שר המסחר והתעשיה;
(3) אחד לפי המלצת שר האוצר.
2. פניה להגשת רשימת מועמדים
(א) השרים, או מי שהם הסמיכו לכך, יפנו לארגונים יציגים של מגדלים, של יצרני מוצרי פירות ושל סוחרי פירות להגיש להם רשימות מועמדים למועצה.
(ב) השרים, או מי שהם הסמיכו לכך, יקבעו מועד להגשת רשימת מועמדים שלא יפחת משבועיים לאחר הפניה כאמור.
(ג) הוראת תקנת משנה (ב) לא תחול על מינוי חברי המועצה לראשונה.
3. ארגון יציג
ארגון יציג לענין תקנות אלה הוא ארגון ארצי מרכזי, של מגדלים, של יצרני מוצרי פירות או של סוחרי פירות, אשר לדעת השרים הוא ארגון יציג, לפי הענין.
4. רשימת מועדים משותפת
השרים רשאים לראות ארגון יציג בארגונים שהסכימו ביניהם להגיש רשימת מועמדים משותפת, אם לדעת השרים יש לראות בהם, לפי משקלם בגידול פירות, בייצור מוצרי פירות או בסחר בפירות, לפי הענין, ארגון יציג.
5. הגשת רשימת מועמדים ללא פניה
ארגון הרואה עצמו כארגון יציג בגידול פירות, בייצור מוצרי פירות או בסחר פירות, רשאי להגיש לשרים רשימת מועמדים במועד שנקבע לכך אף אם לא קיבל פניה כאמור בתקנה 2.
6. מספר המועמדים ברשימה
ברשימת המועמדים המוגשת לשרים מאת ארגון יציג ייכלל לפחות מספר כפול של מועמדים ממספר חברי המועצה שנתמנו לפי המלצת הארגון במועצה היוצאת.
7. השלמת רשימות מועמדים
ארגון יציג רשאי להוסיף מועמדים ברשימה שהגיש, תוך תקופת הכהונה של חברי המועצה.
8. אופן מינוי נציגי ציבור
השרים ימנו את נציגי הציבור במועצה מתוך רשימות שהגישו ארגונים יציגים, בהתאם לחלק היחסי שיש לכל ארגון במחזור הכספי השנתי הכולל של גידול פירות, ייצור מוצרי פירות או סחר פירות, לפי הענין, ובהתחשב ככל האפשר במספר יחידות המשק שמייצג ארגון של מגדלים, מספר היצרנים שמייצג ארגון של יצרני מוצרי פירות ומספר הלקוחות שמייצג ארגון של משווקים.
9. אי הגשת רשימת מועמדים
לא הגיש ארגון יציג רשימת מועמדים במועד שנקבע לכך, או לא נכללו ברשימה מספר מועמדים כנדרש, רשאים השרים למנות כחברי המועצה אנשים המייצגים, לדעת השרים, את הציבור שהארגון האמור מייצגו.
10. מינוי נציגי צרכנים
השרים ימנו חבר אחד או שני חברים במועצה, המייצגים לדעת השרים את הצרכנים.
11. נציגי ההסתדרות הציונית העולמית
קבעו השרים שאחד מנציגי הציבור יהיה נציג ההסתדרות הציונית העולמית - הסוכנות היהודית לארץ-ישראל, ימנו השרים חבר המועצה לפי המלצת הסוכנות היהודית לארץ-ישראל כאמור.
12. ביטול מינוי נציג ציבור
השרים רשאים לבטל את מינויו של נציג ציבור כחבר המועצה אם נתקיימה אחת מאלה:
(1) הוא נתמנה מתוך רשימות מועמדים שהגיש ארגון יציג והארגון ביקש מהשרים לבטל את מינויו;
(2) הוא נעדר, ללא סיבה מספקת, מארבע ישיבות רצופות של המועצה והמועצה המליצה בפני השרים על ביטול המינוי;
(3) הוא פשט את הרגל או מונה כונס לנכסיו מטעם בית המשפט;
(4) הוא הורשע בפסק דין סופי על עבירה שיש עמה קלון או על עבירה לפי חוק זה.
13. מינוי במקום חבר שתוקף מינויו פקע
נציג ציבור שנפטר, התפטר או שמינויו בוטל, ימנו השרים חבר אחר תחתיו, מתוך רשימת המועמדים שמתוכה נתמנה החבר שבמקומו הוא בא, והוא יכהן עד תום תקופת הכהונה של החבר שבמקומו נתמנה.
14. ביטול מינוי נציג הממשלה
השרים רשאים לבטל את מינויו של נציג הממשלה בהמלצת השר שלפי המלצתו הוא נתמנה.
15. הודעה על הרכב המועצה
הודעה על הרכב המועצה תפורסם ברשומות.
______________________________
1 ק"ת תשל"ד, 1361.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ