אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | חקיקה | כתבי טענות | טפסים | TV | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות מועצת בתי העלמין היהודיים בירושלים, תשכ"ז-1967

תקנות מועצת בתי העלמין היהודיים בירושלים, תשכ"ז-1967

תקנות מועצת בתי העלמין היהודיים בירושלים, תשכ"ז-1967 1
על פי בקשת עירית ירושלים להקים בה מועצת בתי עלמין יהודיים, ובתוקף סמכותי לפי סעיף 8 לחוק תקציבי השירותים הדתיים היהודיים, תש"ט-1949, אני מתקין תקנות אלה:
1. הגדרות (תיקון: תשנ"א)
בתקנות אלה -
"השר" - שר הדתות;
"בתי עלמין" - בתי העלמין היהודיים בירושלים ומחוצה לה;
"המועצה" - מועצת בתי העלמין.
2. הקמת מועצה ותפקידיה
(א) מוקמת בזה מועצה שתפקידיה הם -
(1) להקים, להחזיק, לנהל ולפתח בתי עלמין וכן לפקח על בתי עלמין;
(2) להסדיר בבתי עלמין את עניני הקבורה מבחינה טכנית;
(3) להקים, להחזיק ולנהל מבנים הדרושים לקיום שירותי קבורה;
(4) לייעץ לשר בענינים האמורים בסעיף 8(ב) לחוק;
(5) לפקח על הסידורים הכספיים והמינהליים של חברות הקדישא;
(6) לדווח לשר אם ובאיזו מידה ממלאות חברות הקדישא את תפקידיהן, וכן להמליץ בפני השר על ביטול רשיון של חברת קדישא שאינה ממלאת תפקידיה כראוי.
(ב) המועצה רשאית, למטרת ביצוע תפקידיה, לרכוש ולהחזיק מקרקעין ומטלטלין, להתקשר בחוזים, לחתום על שטרות, ובהסכמת השר לקבל הלוואות.
(ג) המועצה רשאית להופיע במשפטים בשמה כתובעת וכנתבעת.
3. הרכב המועצה (תיקון: תשנ"ז)
(א) השר ימנה את חברי המועצה שמספרם לא יעלה על 37, וביניהם שני נציגי הרבנות המקומית ונציגי החברות קדישא בעלות רשיונות קבורה.
(ב) השר ימנה יושב ראש למועצה מבין חבריה ורשאי הוא למנות סגן ליושב ראש מבין חבריה.
3א. תפקידי יושב ראש המועצה (תיקון: תשנ"ז)
יושב ראש המועצה -
(1) ירכז את פעולות המועצה וידאג לביצוען התקין;
(2) ידאג לכך שהחלטות המועצה יבוצעו במלואן ובלוח הזמנים שקבעה;
(3) ייצג את המועצה בכל הענינים שבתחום סמכותה;
(4) יקבע את סדר היום של ישיבות המועצה;
(5) יזמן וינהל את ישיבות המועצה.
3ב. חידוש הרכב המועצה (תיקון: תשס"ז)
(א) השר יחדש את הרכב המועצה מדי 4 שנים.
(ב) המועצה תכהן עד יום חידוש הרכבה כאמור בסעיף קטן (א).
(ג) לא חודש הרכב המועצה כאמור בסעיף קטן (א), ימנה השר אדם מקרב עובדי משרדו (להלן - הממונה) שיופקד על ניהול עניני המועצה ככל שנדרש לצורך ביצוע תפקידיה וחובותיה ותשלום שכר לעובדיה וגמלאיה.
(ד) הממונה יכהן עד לחידוש הרכב המועצה לפי סעיף קטן (א).
4. ההנהלה
עניני המועצה יתנהלו על ידי הנהלה החייבת למסור למועצה דין וחשבון שנתי על פעולותיה.
5. הרכב ההנהלה (תיקון: תשנ"ז)
מתוך חברי המועצה ימנה השר את חברי ההנהלה, שמספרם לא יעלה על 11.
5א. קופת המועצה (תיקון: תשנ"ז)
(א) כל הכספים המתקבלים בידי המועצה או בשמה, מהווים קופת המועצה.
(ב) קופת המועצה תשמש לתשלום כל סכום שהמועצה רשאית להוציא כדין, כאמור בתקנה 2.
(ג) יושב ראש המועצה וגזבר שההנהלה תבחר מבין חבריה אחראים על קופת המועצה, ובאין גזבר - חבר הנהלה אחר שההנהלה מינתה לכך.
(ד) כל המחאה או פקודת תשלום לחובת קופת המועצה ייחתמו בידי יושב ראש המועצה ובידי הגזבר ובאין גזבר - בידי חבר ההנהלה שההנהלה מינתה לכך.
הוראת שעה לתקופה שעד 24 חודשים מיום 30.12.04
5ב. מינוי ממונה (תיקון: תשס"ה, תשס"ו)
(א) חדלה המועצה לתפקד רשאי השר למנות אדם מקרב עובדי משרדו (להלן הממונה) שיופקד באופן זמני על ניהול עניני המועצה ככל שנדרש לצורך ביצוע תפקידיה וחובותיה ותשלום שכר לעובדיה וגמלאיה.
(ב) מינויו של הממונה יהיה לתקופה שיקבע השר ושלא תעלה על עשרים וארבעה חודשים.
6. פרסום ברשומות
הודעה על הרכב המועצה וההנהלה תפורסם ברשומות.
______________________________
1 ק"ת תשכ"ז, 1304; תשנ"א, 526; תשנ"ז, 942; תשס"ה, 280, 806; תשס"ו, 448, 848; תשס"ז, 560.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ