אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות מוסדות חינוך תרבותיים ייחודיים (סדרי הדין בוועדת ערר – רישיון), התשס"ט-2009

תקנות מוסדות חינוך תרבותיים ייחודיים (סדרי הדין בוועדת ערר – רישיון), התשס"ט-2009

תקנות מוסדות חינוך תרבותיים ייחודיים (סדרי הדין בוועדת ערר רישיון), התשס"ט-2009 1
בתוקף סמכותי לפי סעיפים 17(ד) ו-38 לחוק מוסדות חינוך תרבותיים ייחודיים, התשס"ח-2008 (להלן - החוק), ובאישור ועדת החינוך התרבות והספורט של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:
1. הגדרות
בתקנות אלה -
"הוועדה" - ועדת ערר שמונתה לפי סעיף 17(ד) לחוק;
"המנהל הכללי" - המנהל הכללי של משרד החינוך;
"המרכז" - מי שהשר מינהו למרכז הוועדה;
"יושב ראש" - יושב ראש הוועדה;
"ערר" - כמשמעותו בסעיף 17(א) לחוק;
"רישיון" - במשמעותו בסעיף 7 לחוק;
"תצהיר" - כהגדרתו בתקנה ו לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984.
2. הכנת תיק
ההלטת המנהל הכללי בדבר סירוב לבקשת רישיון, או ביטול רישיון תתויק יחד עם כל אלה (להלן - התיק):
(1) הבקשה לרישיון;
(2) טעמי ההחלטה;
(3) פרטים אחרים הקשורים בהחלטת המנהל הכללי לסרב לבקשה או בהחלטת המנהל הבללי לבטל רישיון.
3. עיון בתיק
מוסד שהמנהל הכללי סירב לבקשתו לרישיון, או שביטל את רישיונו, רשאי לעיין בתיק ובתוך עשרים ואחד ימים מיום שנמסר לו על ההחלטה.
4. הגשת הערר
(א) ערר על ההלטת המנהל הכללי שלא לתת רישיון למוסד או על החלטת המנהל ןהכללי על ביטול רישיון המוסד, יוגש למרכז בכתב בחמישה עותקים ויימסר ביד או באמצעות דואר רשום כנגד אישור קבלתו.
(ב) כתב הערר ילווה בתצהיר של העורר על אמיתות כל אחת מהעובדות הנטענות בערר.
(ג) כל ראיה וכל נוסמך שברצון העורר להביא לפני הוועדה יצוינו בתצהיר, ובלבד שהיו לפני המנהל הכללי בעת קבלת ההחלטה; הוועדה רשאית להתיר לעורר להביא מסמכים נוספים, אף אם לא היו לפני המנהל הכללי בעת קבלת ההחלטה, מטעמים
מיוחדים שיירשמו.
5. העתקים לכל חברי הוועדה
המרכז ישלה עותק של הערר אל היושב ראש ואל כל חבר של הוועדה.
6. תשובת המנהל הכללי
תשובה מטעם המנהל הכללי או מי שהוא הסמיך לבך, תינתן למרכז שלושים ימים מיום קבלת הערר, ועותק ממנה יועבר לעורר.
7. מחיקת העור
(א) הוועדה רשאית למחוק את הערר בבל אחד מהמקרים האלה:
(1) הערר לא הוגש בהתאם לתקנה 4;
(2) העורר לא הופיע לפני הוועדה בישיבה שנקבעה לכך, אלא אם כן נתקיימו נסיבות שלא היו לו שליטה עליהן והוא הודיע עליהן לוועדה בתוך שבעה ימים מיום הישיבה.
(ב) ערר שנמחק רשאי העורר להגישו ברשות הוועדה פעם אחת נוספת בלבד בתוך שבעה ימים לאחר שהודיעו לו על המהיקה; נמחק הערר שנית - לא יהיה ניתן עוד להגישו.
8. הדיונים
(א) היושב ראש יקבע את המקום והמועד לישיבת הוועדה, ויזמין את העורר ואת המנהל הכללי או מי שהוא הסמיך לכך לישיבה כאמור תוך ציון מקום הישיבה, אלא אם כן ביקשו הצדדים בי הוועדה תיתן את החלטתה על יסוד החומר בכתב שהובא לפניה.
(ב) העורר יטען ראשון, ואחריו יטען המנהל הכללי או מי שהוא הסמיך לכך.
(ג) חברי הוועדה והמנהל הכללי או מי שהוא הסמיך לכך רשאים לחקור את העורר או את העדים שחתמו על וזצהירים בכל דבר הנוגע לראיה או לנוסמכים שהוגשו.
(ד) לאחר סיום דברי העורר ושמיעת עדיו, אם היו כאלה, תשמע הוועדה את העדים שחתמו על תצהירים ומסמכים, אם אלה צוינו בתשובה לערר.
(ה) חברי הוועדה והעורר רשאים לחקור את העדים שהגישו תצהירים בכל דבר הנוגע לעדים ולמסמכים שהוגשו או למוסד החינוך שלגביו הוגש הערר.
(ו) היושב ראש רשאי להרשות להביא עדים נוספים או להגיש מסמכים נוספים על אף שאלה לא הוזכרו בכתב הערר או בתשובה, אם ראה צורך בכך לשם הבהרת העניין.
9. פרוטוקול
(א) פרוטוקול על מהלך הדיון לפני הוועדה ינוהל בידי היושב ראש או בידי מי שהוא מינה לבך וייהתם בידי היושב ראש.
(ב) המסמכים שקיבלה הוועדה, לרבות התיק, יצורפו לפרוטוקול ויהוו חלק בלתי נפרד ממנו.
10 זכות היושב ראש להפסיק דיונים
היושב ראש רשאי, בהסכמת שאר חברי הוועדה, להפסיק כל מתן עדות לפני הוועדה, אם ראה שהמשך השמעת העדות אינו לעניין ומהווה הטרדה או גורם לאיבוד זמן.
11. איסוף נתונים נוספים
הוועדה רשאית לדחות את המשך דיוניה ולאסוף ראיות ומסמכים נוספים ככל שתמצא לנכון.
12. אי-כבילות לדיני הראיות
וכוועדה לא תהיה קשורה בדיני הראיות ובסדרי הדין הנהוגים בבתי המשפט והיא רשאית לקבל כל מידע נוסף בכל דרך הנראית לה מועילה, בכפוף לכל דין.
13. נימוקים נוספים
בוועדות לא תזדקק לכל נימוק שלא הוזכר בערר, אלא אם כן ראתה ששמיעת הנימוק הנוסף דרושה מטעמים שיירשמו.
14. שינוי בהרכב
נבצר מחבר הוועדה להמשיך בשמיעת הערר, רשאית הוועדה להמשיך בהרכב אחר מן השלב שאליו הגיע הדיון, ורואים את הדיון שקוים בהרכבו הקודם כאילו היה בהרכב החדש.
15. החלטה
החלטת הוועדה תתקבל ברוב דעות והיא תהיה מנומקת; המרכז ישלה העתק ממנה חתום בידי היושב ראש ושאר חברי הוועדה לעורר ולמנהל הכללי, ההחלטה תינתן בתוך ארבעים וחמישה ימים מיום שהסתיימו דיוני הוועדה.
16. תחילה
תחילתן של תקנות אלה מיום ה' באב התשס"ט (26 ביולי 2009).
____________________________
1 ק"ת תשס"ט, 1255.
________________________________________________________________
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ