אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות מוסדות חינוך תרבותיים ויחודיים (סדרי הדין בוועדת ערר - הכרה) התשס"ט-2009

תקנות מוסדות חינוך תרבותיים ויחודיים (סדרי הדין בוועדת ערר - הכרה) התשס"ט-2009

תקנות מוסדות חינוך תרבותיים ויחודיים (סדרי הדין בוועדת ערר - הכרה) התשס"ט-2009 1
בתוקף סמכותי לפי סעיפים 3(ד) ו-38 לחוק מוסדות חינוך תרבותיים ייחודיים, התשס"ח-2008 (להלן - החוק), ובאישור ועדת החינוך התרבות והספורט של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:
1. הגדרות
בתקנות אלה -
"הוועדה" - ועדת ערר שמונתה לפי סעיף 3(ב) לחוק;
"הכרה" - כמשמעותה בסעיף 2 לחוק;
"המרכז" - מי שהשר מינהו למרכז הוועדה;
"השר" - שר החינוך או מי שהוא הסמיך לכך;
"יושב ראש" - יושב ראש הוועדה;
"ערר" - כמשמעותו בסעיף 3(א) לחוק;
"תצהיר" - כהגדרתו בתקנה 1 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984.
2. הכנת תיק
החלטת השר בדבר סירוב לבקשת הכרה, או ביטול הכרה תתויק יחד עם כל אלה (להלן - התיק):
(1) הבקשה להכרה;
(2) הטעמים להחלטת השר;
(3) פרטים אחרים הקשורים בהחלטת השר לסרב לבקשה או בהחלטת השר לבטל הכרה.
3. עיון בתיק
מוסד ששר החינוך סירב לבקשתו להכרה, או שביטל את ההכרה בו, רשאי לעיין בתיק בתוך ארבעים וחמישה ימים מיום שנמסר לו כי בקשתו סורבה או על ביטול ההכרה בו.
4. הגשת הערר
(א) ערר על החלטת השר שלא להכיר במוסד או על החלטת השר על ביטול ההכרה במוסד, יוגש למרכז בכתב בחמישה עותקים ויימסר ביד או באמצעות דואר רשום כנגד אישור קבלתו.
(ב) כתב הערר ילווה בתצהיר של העורר על אמיתות כל אחת מהעובדות הנטענות בערר.
(ג) כל ראיה וכל מסמך שברצון העורר להביא לפני הוועדה יצוינו בתצהיר, ובלבד שהיו לפני השר בעת קבלת ההחלטה; הוועדה רשאית להתיר לעורר להביא מסמכים נוספים, אף אם לא היו לפני השר בעת קבלת ההחלטה, מטעמים מיוחדים שיירשמו.
5. העתקים לכל חברי הוועדה
המרכז ישלח עותק של הערר אל היושב ראש ואל כל חבר של הוועדה.
6. תשובת השר
תשובה מטעם השר, תינתן למרכז שלושים ימים מיום קבלת הערר, ועותק ממנה יועבר לעורר.
7. מחיקת הערר
(א)הוועדה רשאית למחוק את הערר בכל אחד מהמקרים האלה:
(1) הערר לא הוגש בהתאם לתקנה 4;
(2) העורר לא הופיע לפני הוועדה בישיבה שנקבעה לכך, אלא אם כן נתקיימו נסיבות שלא היו לו שליטה עליהן והוא הודיע עליהן לוועדה בתוך שבעה ימים מיום הישיבה.
(ב)ערר שנמחק רשאי העורר להגישו ברשות הוועדה פעם אחת נוספת בלבד בתוך שבעה ימים לאחר שהודיעו לו על המדויקה; נמחק הערר שנית - לא יהיה ניתן עוד להגישו.
8. הדיונים
(א) היושב ראש יקבע את המקום והמועד לישיבת הוועדה, ויזמין את העורר ואת השר לישיבה באמור תוך ציון מקום הישיבה, אלא אם כן ביקשו הצדדים כי הוועדה תיתן את החלטתה על יסוד החומר בכתב שהובא לפניה.
(ב) העורר יטען ראשון ואחריו יטען השר.
(ג) חברי הוועדה והשר רשאים לחקור את העורר או את העדים שחתמו על תצהירים בכל דבר הנוגע לראיה או למסמכים שהוגשו.
(ד) לאחר סיום דברי העורר ושמיעת עדיו, אם היו כאלה, תשמע הוועדה את העדים שחתמו על תצהירים ומסמכים, אם אלה צוינו בתשובה לערר.
(ה) חברי הוועדה והעורר רשאים לחקור את העדים שהגישו תצהירים בכל דבר הנוגע לעדים ולמסמכים שהוגשו .
(ו) היושב ראש רשאי להרשות להביא עדים נוספים או להגיש מסמכים נוספים על אף שאלה לא הוזכרו בכתב הערר או בתשובה, אם ראה צורך בכך לשם הבהרת העניין.
9. פרוטוקול
(א) פרוטוקול על מהלך הדיון לפני הוועדה ינוהל בידי היושב ראש או בידי מי שהוא מינה לכך וייהתם בידי היושב ראש.
(ב) המסמכים שקיבלה הוועדה, לרבות התיק, יצורפו לפרוטוקול ויהוו חלק בלתי נפרד ממנו.
10. זכות היושב ראש להפסיק דיונים
היושב ראש רשאי, בהסכמת שאר הברי הוועדה, להפסיק כל מתן עדות לפני הוועדה, אם ראה שהמשך השמעת העדות אינו לעניין ומהווה הטרדה או גורם לאיבוד זמן.
11. איסוף נתונים נוספים
הוועדה רשאית לדחות את המשך דיוניה ולאסוף ראיות ומסמכים נוספים ככל שתמצא לנכון,
12. אי-כבילות לדיני הראיות
הוועדה לא תהיה קשורה בדיני הראיות ובסדרי הדין הנהוגים בבתי המשפט והיא רשאית לקבל כל מידע נוסף בכל דרך הנראית לה מועילה, בכפוף לכל דין.
13 נימוקים נוספים
הרועדה לא תזדקק לבל נימוק שלא הוזכר בערר, אלא אם כן ראתה ששמיעת הנימוק הנוסף דרושה מטעמים שיירשמו.
14. שינוי בהרכב
נבצר מחבר הוועדה להמשיך בשמיעת הערר, רשאית הוועדה להמשיך בהרכב אחר מן השלב שאליו הגיע הדיון, ורואים את הדיון שקוים בהרכבו הקודם באילו היה בהרכב החדש.
15. החלטה
ההלטת הוועדה תתקבל ברוב דעות והיא תהיה מנומקת; המרכז ישלח העתק ממנה חתום בידי היושב ראש ושאר חברי הוועדה לעורר ולשר, ההחלטה תינתן ארבעים וחמישה ימים מיום שהסתיימו דיוני הוועדה.
16. תחילה
תחילתן של תקנות אלה ביום ה' באב התשס"ט (26 ביולי 2009).
____________________________
1 ק"ת תשס"ט, 1257.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ