אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות לתיקון סדרי הדין (חקירת עדים) (גביית עדות מתלונן בשל עבירת מין שלא בפני הנאשם), התשנ"ז-1996

תקנות לתיקון סדרי הדין (חקירת עדים) (גביית עדות מתלונן בשל עבירת מין שלא בפני הנאשם), התשנ"ז-1996

תקנות לתיקון סדרי הדין (חקירת עדים) (גביית עדות מתלונן בשל עבירת מין שלא בפני הנאשם), התשנ"ז-1996 1
בתוקף סמכותי לפי סעיף 2ב לחוק לתיקון סדרי הדין (חקירת עדים), התשי"ח-1957 (להלן - החוק), אני מתקין תקנות אלה:
1. הגשת בקשה
(א) בקשת תובע לגביית עדות ממתלונן שלא בפני הנאשם (להלן - הבקשה), תוגש בכתב לבית המשפט שבפניו יתברר המשפט לא יאוחר מעשרים ימים לפני המועד הקבוע לתחילת שמיעת פרשת התביעה, אלא אם כן קבע בית המשפט תקופה קצרה ממנה.
(ב) הוגשה בקשה לגביית עדות של אדם לאלתר כאמור בסעיפים 117 ו-117א לחוק סדר הדין הפלילי (נוסח משולב), התשמ"ב-1982, רשאי תובע להגיש בקשה כאמור בתקנת משנה (א) יחד עם הבקשה לגביית עדות לאלתר והוראות תקנות אלה יחולו, בשינויים המחויבים, על הבקשה.
(ג) לבקשה יצורפו ראיות בכתב לשם הוכחת הטענה שמתן העדות בנוכחות הנאשם עלולה לפגוע במתלונן או לפגום בעדות; היתה הבקשה לגבי עדות של ילד שחוק לתיקון דיני ראיות (הגנת ילדים), התשט"ו-1955, חל עליה, תצורף לבקשה חוות דעת של חוקר נוער; לענין סעיף קטן זה, "ילד" ו"חוקר נוער" - כהגדרתם בחוק האמור.
(ד) העתק של הבקשה על מצורפיה יימסר לנאשם ולסניגורו, אם הוא מיוצג.
2. הגשת בקשה במהלך העדות
ראה בית המשפט, במהלך עדותו של המתלונן כי המשך מתן העדות בנוכחות הנאשם עלול לפגוע במתלונן או לפגום בעדות, רשאי הוא, בין מיוזמתו ובין על פי בקשה בעל פה של התובע, להורות כאמור בתקנה 4.
3. דיון בבקשה
(א) הוגשה בקשה, יקבע בית המשפט תאריך לדיון בה בטרם החלה פרשת התביעה; בדיון כאמור ישמע בית המשפט את טענות בעלי הדין לענין הבקשה ויחליט על הדרך שבה תישמע העדות של המתלונן, כאמור בתקנה 4.
(ב) לא היה הנאשם מיוצג, יקבע בית המשפט את מועד הדיון כאמור בתקנת משנה (א) לאחר שמינה לו סניגור.
(ג) בנסיבות האמורות בתקנה 2, יפסיק בית המשפט את מתן העדות ויקיים דיון כאמור בתקנות משנה (א) ו-(ב), לפי הענין.
4. שמיעת עדות המתלונן
(א) החליט בית המשפט שהמתלונן יתן את עדותו שלא בנוכחות הנאשם, רשאי הוא להורות שהעדות תישמע באמצעות מערכת טלוויזיה במעגל סגור או בדרך אחרת, הכל כפי שיקבע בית המשפט בהתאם לתנאים הקבועים בחוק לענין מתן עדות מתלונן שלא בנוכחות הנאשם.
(ב) נבצר מבית המשפט לשמוע את עדות המתלונן כאמור בתקנת משנה (א) במקום מושבו, רשאי הוא לשמוע את העדות במקום אחר כאמור בסעיפים 34 ו-44 לחוק בתי המשפט (נוסח משולב), התשמ"ד-1984.
_________________________________
1 ק"ת תשנ"ז, 275.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ