אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות לשכת עורכי-הדין (פיקוח על קרן הגימלאות), תשל"ח-1978

תקנות לשכת עורכי-הדין (פיקוח על קרן הגימלאות), תשל"ח-1978

תקנות לשכת עורכי-הדין (פיקוח על קרן הגימלאות), תשל"ח-1978 1
בתוקף סמכותי לפי סעיף 89יב לחוק לשכת עורכי הדין, תשכ"א-1961 (להלן - החוק), ושאר הסמכויות הניתנות לי על פי דין אני מתקין תקנות אלה:
1. תחולה
תקנות אלה יחולו על קרן הגימלאות שתקנונה אושר לפי סעיף 89ט לחוק (להלן - הקרן) ועל החברה המנהלת את עסקי הקרן על פי האישור האמור (להלן - החברה).
2. פיקוח
בנוסף לאמור בכל דין אחר תעמוד הקרן לפיקוחה של לשכת עורכי הדין (להלן - הלשכה), והלשכה תהא אחראית כלפי שר המשפטים על ביצועו של פיקוח זה.
3. דיווח על חברים
הלשכה תמציא לחברה העתק מלא של פנקס החברים שלה, תדווח לחברה על הצטרפותו של כל אדם כחבר בלשכה ועל כל מקרה שבו חדל אדם להיות חבר הלשכה; העתק הפנקס והדיווחים על הצטרפות של חבר יכללו את תאריך הלידה, או לפחות את שנת לידתו של החבר כפי שהם רשומים ברישומים של הלשכה.
4. מסירת מידע לפטור מחברות בקרן
הלשכה תמסור, ככל האפשר, לחברה כל מידע על חבר הלשכה שיש בו כדי לפטור את החבר מהחברות בקרן, מכוח החוק או תקנון הקרן.
5. מינוי מבקר פנימי על-ידי החברה
החברה תמנה מבקר פנימי בשכר הכשיר להיות רואה-חשבון, שיבדוק אם עסקי הקרן מתנהלים בהתאם לנהלים המקובלים בעיסקאות כספיות של קרנות לגימלאות, לתקנון, להחלטות מוסדות החברה ולכללי האקטואריות המקובלים; המבקר הפנימי ידווח לחברה על ממצאיו במועדים שתקבע החברה; אולם הלשכה או שר המשפטים רשאים לדרוש מהמבקר שידווח לעתים תכופות יותר כפי שיקבעו בהוראה בכתב אליו; העתק של כל דיווח יימסר גם ללשכה ולשר המשפטים.
6. מינוי מבקר פנימי ע"י הלשכה או שר המשפטים
לא מינתה החברה מבקר פנימי כאמור בתקנה 5 תוך זמן סביר לאחר שנדרשה לעשות כן על-ידי הלשכה או שר המשפטים, רשאים הלשכה או שר המשפטים למנותו במקומה, ולא יפוטר מבקר פנימי שנתמנה כאמור, אלא בהסכמתו של מי שמינה אותו.
7. העתק דיווח ופרוטוקולים
החברה תשלח ללשכה -
(1) העתק של דיווח הניתן על ידה לרשות החסכון שליד משרד האוצר ולרשם החברות;
(2) העתק הפרוטקולים של הישיבות בכל מוסדות החברה.
8. שמירת סודיות
המבקר הפנימי ישמור בסוד כל דבר שהגיע לידיעתו אגב מילוי תפקידו ולא יגלה אותו אלא לחברה, ללשכה ולשר המשפטים או אם נצטווה לעשות כן בחקירה בבית-משפט או בפני כל אדם המוסמך בדין לנהל חקירה או לדרוש ידיעות לצרכי מילוי תפקידו.
9. ועדת השקעות
החברה תקים ועדת השקעות של חמישה שלא מבין מנהלי החברה; בין חברי ועדת ההשקעות יהיו משפטנים, כלכלנים ובקיאים בעיסקי בנקאות; מתפקידה של ועדת ההשקעות יהא לייעץ לחברה לגבי השקעות כספי הקרן במסגרת ההוראות המחייבות את החברה בענין השקעותיה לפי כל דין אחר.
10. הפקדת ניירות ערך
ניירות ערך שבהם הושקעו כספי הקרן יופקדו במוסד בנקאי; תנאי הפקדון יהיה שהמוסד הבנקאי יתן לחברה בסוף כל חודש אישור על הפקדונות המוחזקים בידיו בשם החברה כאמור.
11. חובת מסירת מידע ורשות כניסה ועיון במסמכי חברה
החברה, מנהליה ועובדיה חייבים לתת למבקר הפנימי, ללשכה ולשר המשפטים כל מידע בדבר ניהול עיסקי החברה, והמבקר הפנימי, נציג הלשכה ונציג שר המשפטים שהוסמכו לכך, רשאים בכל עת סבירה להכנס למשרדי החברה ולעיין בכל מסמך הנוגע לניהול עיסקי החברה, ככל שהדבר נראה להם למילוי תפקידי הפיקוח לפי תקנות אלה.
_________________________________
1 ק"ת תשל"ח, 982.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ