אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות לפיצוי נפגעי עירוי דם (נגיף האיידס) (הגשת תביעה לקיצבה ותשלומה), התשנ"ה-1995

תקנות לפיצוי נפגעי עירוי דם (נגיף האיידס) (הגשת תביעה לקיצבה ותשלומה), התשנ"ה-1995

תקנות לפיצוי נפגעי עירוי דם (נגיף האיידס) (הגשת תביעה לקיצבה ותשלומה), התשנ"ה-1995 1
בתוקף סמכותי לפי סעיף 7(ד) לחוק לפיצוי נפגעי עירוי דם (נגיף האיידס), התשנ"ג-1992 (להלן - החוק), לאחר היוועצות בשר הבריאות, אני מתקינה תקנות אלה:
1. הגדרות
בתקנות אלה -
"המוסד" - המוסד לביטוח לאומי כמשמעותו בחוק;
"ועדת המומחים" - ועדה שמונתה לפי סעיף 3 לחוק;
"תובע" - תובע קיצבה חודשית לפי החוק.
2. הגשת תביעה לקיצבה
(א) תביעה לקיצבה חודשית (להלן - הקיצבה) תוגש על גבי טופס שקבע המוסד, יחד עם התביעה לפיצוי חד פעמי לפי החוק, המוגשת למשרד הבריאות; אושרה הזכאות של חולה שמכוחו נתבעת הקיצבה, לפיצוי חד פעמי - יעביר משרד הבריאות למוסד את התביעה לקיצבה בצירוף אישור ועדת המומחים בדבר הזכאות לפיצוי.
(ב) תביעה לקיצבת שאירים תוגש למוסד במישרין או באמצעות משרד הבריאות ויצורף לה אישור ועדת המומחים כאמור בתקנת משנה (א).
3. השלמת פרטים
ראה המוסד שפרטי התביעה או המסמכים המצורפים לה אינם מספיקים כדי לברר את זכות התובע לקיצבה או כדי לקבוע את שיעורה, יבקש המוסד מהתובע השלמת הפרטים החסרים; לא השלים התובע את הפרטים הנדרשים תוך 90 ימים מיום שביקש זאת המוסד - תידחה התביעה ואולם התובע יהיה רשאי להגיש תביעה חדשה.
4. תשלום הקיצבה
(א) קיצבה לפי תקנות אלה תשולם לחשבון הבנק שאת פרטיו מסר התובע בכתב ויראו תשלום כאמור כתשלום לזכאי לקיצבה.
(ב) שוהה התובע בחוץ לארץ, תשולם הקיצבה המגיעה לו לחשבון בנק בישראל שאת פרטיו מסר התובע למוסד, בכתב, ויחול האמור בתקנת משנה (א).
5. הודעה על שינויים
מקבל קיצבה לפי תקנות אלה יודיע למוסד, בכתב, על כל שינוי שחל במצבו המשפחתי ועל כל שינוי אחר שעשוי להשפיע על זכותו לקיצבה או על שיעורה.
6. החלת סעיפים מחוק הביטוח הלאומי
סעיפים 130א, 137 ו-140 לחוק הביטוח הלאומי, יחולו בשינויים המחוייבים, על תשלום קיצבה לפי תקנות אלה.
7. תחילה
(א) תחילתן של תקנות אלה ביום א' באדר א' התשנ"ה (1 בפברואר 1995) (להלן - יום התחילה).
(ב) משרד הבריאות העביר למוסד עד יום ל' בשבט התשנ"ה (31 בינואר 1995) את כל הפרטים, שהיו מצויים ברשותו, הנוגעים לזכאים לקיצבה חודשית והדרושים לביצוע תשלום הקיצבה לפי תקנות אלה.
8. הוראות מעבר
(א) קיצבה חודשית לתקופה שקדמה ליום התחילה וכן תוספת לקיצבה כאמור, שטרם שולמה ביום התחילה או לאחריו תשולם בידי המוסד בהתאם לתקנות אלה ובלבד שלגבי תביעה שהוגשה לפני יום התחילה - משרד הבריאות אישר את הזכאות לקיצבה והודיע למוסד את שיעור הקיצבה והתקופה שבעדה תשולם.
(ב) המוסד רשאי לקזז כנגד קיצבה המגיעה לאדם לפי החוק, קיצבה לפי חוק זה ששולמה לאותו אדם, בטעות או שלא כדין, לפני יום התחילה, ובלבד שמשרד הבריאות הודיע למוסד את הסכום שיש לקזז ואת התקופה שבעדה שולם אותו סכום.
______________________________
1 ק"ת תשנ"ה, 1235.
שירותים משפטיים





חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות












כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ