אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות לפיצוי נפגעי גזזת (תשלום פיצוי חד פעמי, קיצבה ומענק), התשנ"ה-1995

תקנות לפיצוי נפגעי גזזת (תשלום פיצוי חד פעמי, קיצבה ומענק), התשנ"ה-1995

תקנות לפיצוי נפגעי גזזת (תשלום פיצוי חד פעמי, קיצבה ומענק), התשנ"ה-1995 1
בתוקף סמכותי לפי סעיף 13(ג) לחוק לפיצוי נפגעי גזזת, התשנ"ד-1994 (להלן - החוק), לאחר התייעצות עם שר הבריאות, אני מתקינה תקנות אלה:
1. הגדרות
בתקנות אלה -
"גימלה" - פיצוי חד-פעמי, קיצבה חודשית, מענק במקום קיצבה ומענק לשאירים כמשמעותם בחוק;
"תביעה" - תביעה לגימלה, שהוגשה למשרד הבריאות כאמור בסעיף 6 לחוק;
"תובע" - נפגע או שאיר התובעים גימלה לפי החוק.
2. השלמת פרטים
(א) משרד הבריאות יעביר למוסד כל תביעה שאושרה בצירוף החלטות הועדות כאמור בסעיף 12(א) לחוק.
(ב) ראה המוסד שפרטי התביעה או המסמכים המצורפים לה אינם מספיקים כדי לברר את זכות התובע לגימלה או כדי לקבוע את שיעורה, יבקש המוסד מהתובע השלמת הפרטים החסרים; לא השלים התובע את הפרטים הנדרשים תוך 90 ימים מיום שביקש זאת המוסד - יפסיק המוסד את הטיפול בתביעה ויודיע על כך לתובע.
(ג) השלים התובע את הפרטים החסרים לאחר שהטיפול בתביעה הופסק כאמור בתקנת משנה (ב), יחודש הטיפול בתביעה.
3. תקופות ומועדי תשלום גימלה
(א) פיצוי חד-פעמי וכן מענק לפי סעיף 4 או סעיף 10 לחוק ישולמו בחודש שלאחר החודש שבו התקבלה במוסד החלטת משרד הבריאות בתביעה ולא לפני ה15- בחודש, ובלבד שהתובע המציא למוסד את כל הפרטים הנדרשים לצורך ביצוע התשלום.
(ב) קיצבה חודשית לפי סעיף 3 לחוק תשולם במועד תשלום הגימלאות שלפי חוק הביטוח הלאומי ובעד תקופה המתחילה ב-1 בחודש שבו היה התובע לנפגע, ואולם לא תשולם קיצבה בעד תקופה שקדמה ליום תחילתו של החוק.
4. תשלום הגימלה (תיקון: תשנ"ה)
(א) גימלה לפי תקנות אלה תשולם לחשבון הבנק שאת פרטיו מסר התובע, בכתב, בטופס התביעה, ויראו תשלום כאמור כתשלום לזכאי לקיצבה.
(ב) שוהה התובע בחוץ לארץ, תשולם הגימלה המגיעה לו לחשבון בנק בישראל שאת פרטיו מסר התובע כאמור בתקנת משנה (א).
5. הודעה על שינויים
מקבל קיצבה לפי תקנות אלה יודיע למוסד, בכתב, אם שהה מחוץ לישראל תקופה העולה על ששה חודשים.
______________________________
1 ק"ת תשנ"ה, 1203, 1456.
שירותים משפטיים





חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות












כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ