אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות לעידוד טוהר המידות בשירות הציבור, התשנ"ד-1994

תקנות לעידוד טוהר המידות בשירות הציבור, התשנ"ד-1994

תקנות לעידוד טוהר המידות בשירות הציבור, התשנ"ד-1994 1
בתוקף סמכותי לפי סעיפים 5, 6 ו-7 לחוק לעידוד טוהר המידות בשירות הציבור, התשנ"ב-1992 (להלן - החוק), ולאחר התייעצות עם נשיא המדינה ועם מבקר המדינה, אני מתקין תקנות אלה:
1. הגדרות
בתקנות אלה -
"גוף בודק" - אחד מאלה: מי שעומד בראש גוף שבו היתה פגיעה, בית משפט, מבקר המדינה, היועץ המשפטי לממשלה, המבקר הפנימי או הממונה על המתלונן במקום, עבודתו וכל גוף המוסמך על פי דין לבדוק את התלונה;
"המלצה" - המלצה של אזרח ישראל, לפי סעיף 5 לחוק, על הענקת תעודת הוקרה;
"ממצאי בדיקה" - הממצאים של גוף בודק שבדק תלונה שהוגשה בידי עובד הציבור על מעשה שחיתות או על פגיעה אחרת בטוהר המידות במקום עבודתו, ושבהם נקבע שהתלונה מוצדקת;
"תעודת הוקרה" - תעודה על תרומה לטוהר המידות, המוענקת לזכאי, לפי סעיף 4 לחוק, בידי נשיא המדינה;
"תעודת ממצאים" - תעודה לפי סעיף 2 לחוק על ממצאי בדיקה, הניתנת למי שתלונתו נמצאה מוצדקת.
2. דרכי ציון ממצאי בדיקה
(א) ציון ממצאי בדיקה ייעשה בדין וחשבון בכתב של הגוף הבודק שיכיל פרטים אלה:
(1) זהותו של הגוף הבודק;
(2) תמצית התלונה שהוגשה;
(3) תיאור תמציתי של מהלך הבדיקה שנערכה;
(4) המסקנות שנבעו ממצאי הבדיקה.
(ב) הדין וחשבון האמור בתקנת משנה (א) ייחתם ביד העומד בראש הגוף שבו היתה הפגיעה, ואם לא היה הוא הגוף הבודק - גם בידי מי שהיה ראש הגוף הבודק.
(ג) בדק מבקר המדינה תלונה ומצא אותה מוצדקת, יבואו דין וחשבון של מבקר המדינה לפי הפרק הרביעי לחוק מבקר המדינה, התשי"ח-1958 (נוסח משולב), או הודעה למתלונן לפי הפרק השביעי לחוק האמור, במקום דין וחשבון לפי תקנת משנה (א), ובמקרה זה לא יחולו תקנה 2(א) ו-(ב) ותקנה 3; דין וחשבון של מבקר המדינה כאמור יימסר לזכאי סמוך למועד שהותר פרסומו לפי החוק.
3. פרטי תעודת ממצאים
בתעודת ממצאים יפורטו ממצאי הבדיקה כמפורט בתקנה 2(א)(1), (2) ו-(4), והיא תימסר למי שתלונתו נמצאה מוצדקת לא יאוחר מ-14 ימים לאחר השלמת ציון ממצאי הבדיקה.
4. המלצה למתן תעודת הוקרה
(א) המלצה תוגש לנשיא המדינה, בכתב, באמצעות המנהל הכללי של משרד המשפטים; ההמלצה תהיה מנומקת, ולבד מתיאור התלונה שבעטיה קיבל המומלץ תעודת ממצאים, יציין הממליץ גם את הנסיבות המיוחדות המצדיקות, לדעתו, הענקת תעודת הוקרה.
(ב) המנהל הכללי של משרד המשפטים יעביר את ההמלצה בצירוף ממצאי הבדיקה של הגוף הבודק לשר המשפטים.
(ג) שר המשפטים יעביר את החומר הנזכר בתקנות משנה (א) ו-(ב), עם חוות דעתו לנשיא המדינה.
5. תעודת הוקרה
החליט נשיא המדינה, להעניק תעודת הוקרה, יחתום הנשיא על התעודה, וחתימתו תקוים בידי שר המשפטים.
6. הענקת תעודת הוקרה ופרסום
(א) תעודת הוקרה תוענק בידי נשיא המדינה בטקס, במעמד שר המשפטים ומבקר המדינה.
(ב) הטקס יתקיים בלשכת נשיא המדינה או במקום אחר שקבע נשיא המדינה.
(ג) על מתן תעודת הוקרה תפרסם לשכת נשיא המדינה הודעה ברשומות וכן בעתון יומי אחד לפחות.
7. תחילה2
תחילתן של תקנות אלה שלושים ימים מיום פרסומן.
_________________________________
1 ק"ת תשנ"ד, 1008.
2 התקנות פורסמו ביום 14.6.94.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ