אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות לימוד חובה (רישום לגני ילדים) (הוראת שעה), תשל"ח-1978

תקנות לימוד חובה (רישום לגני ילדים) (הוראת שעה), תשל"ח-1978

תקנות לימוד חובה (רישום לגני ילדים) (הוראת שעה), תשל"ח-1978 1
בתוקף סמכותי לפי סעיף 15(א) לחוק לימוד חובה, תש"ט-1949 ולאחר היוועצות בועד החינוך, אני מתקין תקנות אלה:
1. פרשנות
בתקנות אלה תהא לכל מונח המשמעות הנודעת לו בתקנות לימוד חובה וחינוך ממלכתי (רישום), תשי"ט-1959 (להלן - תקנות הרישום).
1א. מילוי מוקדם של טפסי רישום (תיקון: תשל"ח)
(א) טופס רישום שמשרד החינוך והתרבות מספק לרשות חינוך מקומית לפי תקנה 14(א) לתקנות הרישום, יכול שימלא בו, כולם או מקצתם, פרטים שנועדו למילוי במעמד הרישום, למעט משאלת ההורים לפי תקנה 15 לתקנות הרישום.
(ב) לענין תקנת-משנה (א) דין טופס רישום שמילאה רשות חינוך מקומית כדין טופס רישום שמילא משרד החינוך והתרבות, באחת מאלה:
(1) אם עשתה כן על-פי סרט מגנטי שקיבלה ממשרד החינוך והתרבות בלא ששינתה תוך כדי אלא את מענו של הילד;
(2) אם עשתה כן לגבי ילד ששמו לא נזכר בסרט המגנטי שקיבלה ממשרד החינוך והתרבות.
2. משלוח טפסי רישום (תיקון: תשל"ח, תשל"ט, תש"ם)
רשות חינוך מקומית רשאית, לא יאוחר מיום ט"ו בחודש שבט ובשנה מעוברת מיום ט"ו בחודש אדר א', לשלוח בדואר, להוריו של ילד בגיל 5 אשר גר בתחום שיפוטה, טופס רישום כאמור בתקנה 1א.
3. רישום
(א) בבוא הורה לרשום ילד לגן ילדים לפי תקנות הרישום ולפי תקנות אלה, יביא עמו את טופס הרישום שקיבל לפי תקנה 2 וימסרנו לידי הרשם.
(ב) ראה הרשם כי טופס הרישום שנמסר לידיו לפי תקנת משנה (א) נושא הערה, סימן או רישום אחר כלשהו לענין משאלת ההורים לפי תקנה 15 לתקנות הרישום, יפסול את טופס הרישום, ורשאי הוא לפסול את טופס הרישום אם היה הרישום כאמור שלא לענין משאלת ההורים או אם נמסר לו טופס רישום מושחת; פסל הרשם את טופס הרישום לפי תקנת משנה זו, ירשום את הילד על גבי טופס רישום חדש, לפי תקנות הרישום.
(ג) לא פסל הרשם את טופס הרישום שנמסר לידיו לפי תקנת-משנה (א), ירשום את הילד לגן ילדים על גבי טופס הרישום האמור, לאחר שמילא בו את הפרטים שלא מולאו לפי תקנה 2, לאחר שתיקן פרטים שהם טעונים תיקון, ולאחר ששמע את משאלות הרושם בדבר החינוך הרצוי לו ובדבר גן הילדים המבוקש.
4. הורה שאין עמו טופס רישום
בא הורה לרשום ילד לגן ילדים לפי תקנות הרישום ואין עמו טופס רישום לפי תקנה 2, ירשום את הילד לגן ילדים לפי תקנות הרישום.
5. שמירת דינים
הוראות תקנות הרישום ימשיכו לחול אם לא נאמר אחרת בתקנות אלה.
6. עונשין
העושה על גבי טופס רישום הערה, סימן או רישום אחר בניגוד לתקנות אלה, דינו - מאסר חודש או קנס 500 לירות.
6א. (בוטלה) (תיקון: תש"ם)
_________________________________
1 ק"ת תשל"ח, 585, 786; תשל"ט, 496; תש"ם, 82.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ