אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות יסודות התקציב (המחאה או שעבוד של זכות בידי תאגיד מים וביוב), התשס"ה-2005

תקנות יסודות התקציב (המחאה או שעבוד של זכות בידי תאגיד מים וביוב), התשס"ה-2005

תקנות יסודות התקציב (המחאה או שעבוד של זכות בידי תאגיד מים וביוב), התשס"ה-2005 1
בתוקף סמכותי לפי סעיף 31ב לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985, אני מתקין תקנות אלה:
1..הגדרות
בתקנות אלה -
"איגרת חוב" - איגרת חוב מובטחת כהגדרתה בחוק החברות, התשנ"ט-1999;
"המחאה" - כמשמעותה בחוק המחאת חיובים, התשכ"ט-1969, לרבות שעבוד;
"הממונה" ו"חברה" - כהגדרתם בסעיף 2 לחוק תאגידי מים וביוב, התשס"א-2001;
"זכות" - זכות לקבלת תמיכה, מענק או השתתפות אחרת מתקציב המדינה, לרבות זכות מותנית או עתידית;
"משקיע" - משקיע המנוי בפסקאות (1) עד (4) לתוספת הראשונה לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968;
2..תנאים להמחאה
חברה לא תמחה ולא תשעבד זכות או חלק ממנה, זולת אם נתקיימו כל אלה:
(1) נתקבל אישור מאת החשב הכללי במשרד האוצר או מי שהוא הסמיך לכך; אישור כאמור לא יינתן אלא אם כן נתקבל אישור הממונה כי החברה עומדת בחובותיה וממלאת את תפקידיה לפי חוק תאגידי מים וביוב, התשס"א-2001;
(2) ההמחאה ניתנה להבטחת אשראי שנתקבל ממשקיעים או להבטחת חוב על פי איגרת חוב שהנפיקה החברה;
(3) ההמחאה כפופה לחובות החברה למשרדי הממשלה, לרבות תשלומי מסים.
3. שמירת דינים
תקנות אלה באות להוסיף על הוראות כל דין ולא לגרוע מהן.
______________________________
1 ק"ת תשס"ה, 439.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ