אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות יישום תכנית ההתנתקות (תאגידים קשורים לאגודות שיתופיות התיישבותיות), התשס"ה-2005

תקנות יישום תכנית ההתנתקות (תאגידים קשורים לאגודות שיתופיות התיישבותיות), התשס"ה-2005

תקנות יישום תכנית ההתנתקות (תאגידים קשורים לאגודות שיתופיות התיישבותיות), התשס"ה-2005 1
בתוקף סמכותי לפי סעיף 107(ב) לחוק יישום תכנית ההתנתקות, התשס"ה-2005 (להלן - החוק), בהתייעצות עם שר האוצר ועם רשם האגודות השיתופיות, אני מתקינה תקנות אלה:
1. הגדרה
בתקנות אלה, "חוק החברות" - חוק החברות, התשנ"ט-1999 .
2. אגודות הנמצאות בהליכי פירוק
(א) החלו הליכי פירוק לפי החוק באגודה שיתופית התיישבותית, המפורטת בתוספת (להלן בתקנה זו - אגודה הנמצאת בהליכי פירוק) יושבו למינהל מקרקעי ישראל זכויותיה במקרקעי ישראל או זכויותיה לגבי מקרקעי ישראל, בתחום מדינת ישראל.
(ב) עם העברת כל זכויות האגודות הנמצאות בהליכי פירוק במקרקעין האמורים בתקנת משנה (א) למינהל מקרקעי ישראל, יתקשר מינהל מקרקעי ישראל בלא מכרז, בהסכם חכירה עם חברה שתאוגד לפי חוק החברות, אשר מטרתה היחידה היא קבלת הזכויות בקרקע, ואשר הוקמה לענין זה בלבד (בתקנה זו - חברת הקרקע), וזאת לגבי המקרקעין שהוחכרו בתנאי נחלה לאגודה הנמצאת בהליכי פירוק ובלי לשנות מזכויותיהם של צדדים שלישיים במקרקעין האמורים, כפי שהיו ערב מועד השבת הקרקע למינהל מקרקעי ישראל; בעלות המניות בחברת הקרקע יהיו האגודות הנמצאות בהליכי פירוק, בהתאם ליחס שבין שטח המקרקעין שהעבירה אגודה למינהל מקרקעי ישראל לשטח כלל המקרקעין האמורים.
(ג) מפרקי האגודות הנמצאות בהליכי פירוק רשאים להקים תאגיד ישראלי ולהעביר אליו את מניות האגודות הנמצאות בהליכי פירוק בחברת הקרקע, בחברת משקי חבל עזה בע"מ ובחברת הדרי קטיף בע"מ (בתקנה זו - תאגיד החזקות, שלושת החברות, בהתאמה); כמו כן, רשאים הם להחליט, בכפוף לכל דין ובהתאם להוראות חוק החברות, על מיזוג בין חברת הדרי קטיף בע"מ לחברת משקי חבל עזה בע"מ, וההוראות בתקנות משנה (ד) ו-(ה) יחולו, בשינויים המחויבים, אם מוזגו החברות כאמור.
(ד) המניות בתאגיד ההחזקות או בשלוש החברות לפי הענין, יוקצו בלא תמורה למי שהיו ביום הקובע חברי האגודות הנמצאות בהליכי פירוק, בהתאם לשיעור החזקותיה של האגודה שבה היו חברים בשלוש החברות, וביחס לכמות החברים באותה אגודה ביום הקובע והכל, באופן שווה בין החברים באותה אגודה.
(ה) על אף האמור בתקנות משנה (ג) ו-(ד), ראה מפרק אגודה כי יתרת חובות האגודה עולים על נכסיה ככל שאלה אינם כוללים את מניות האגודה בשלוש החברות, יורה כי מניות אלה, כולן או חלקן, יימכרו לפירעון חובות האגודה; הועברו המניות האמורות לתאגיד החזקות, בטרם הורה המפרק כאמור, לא יוקצו מניות לחברי האגודה והמפרק יורה על מכירתן לצורך תשלום חובותיה של האגודה; במכירה כאמור, תהיה למפרקי האגודות האחרות זכות סירוב ראשונה לרכישת מניות האגודה האמורה.
(ו) הורה המפרק כאמור בתקנת משנה (ה), יוקצו המניות שלא נמכרו, אם היו כאלה, לחברי האגודה, בהתאם להוראות תקנת משנה (ד) בשינויים המחויבים.
3. מושב שיתופי עצמונה
(א) החלו הליכי פירוק לפי החוק במושב שיתופי עצמונה (בתקנה זו - האגודה), יושבו למינהל מקרקעי ישראל זכויות האגודה במקרקעי ישראל או לגבי מקרקעי ישראל, בתחום מדינת ישראל; מינהל מקרקעי ישראל יתקשר, בלא מכרז, בהסכם חכירה עם חברה שתאוגד לפי חוק החברות, אשר מטרתה היחידה היא קבלת הזכויות בקרקע, ואשר הוקמה לענין זה
בלבד (בתקנה זו - חברת הקרקע), וזאת לגבי המקרקעין שהוחכרו בתנאי נחלה לאגודה ובלי לשנות מזכויותיהם של צדדים שלישיים במקרקעין האמורים, כפי שהיו ערב מועד השבת הקרקע למינהל מקרקעי ישראל.
(ב) מפרק האגודה רשאי לפעול להפיכתה של האגודה השיתופית תפוחי אדמה עצמונה לחברה בהתאם להוראות חוק החברות (בתקנה זו - תאגיד תפוחי אדמה עצמונה).
(ג) מפרק האגודה רשאי להקים תאגיד שיועברו אליו מניות האגודה בתאגיד תפוחי אדמה עצמונה ובחברת הקרקע (בתקנה זו - תאגיד ההחזקות).
(ד) מניות תאגיד ההחזקות או מניות תאגיד תפוחי אדמה עצמונה ומניות חברת הקרקע, לפי הענין, יוקצו באופן שווה למי שהיו חברים באגודה ביום הקובע.
(ה) על אף האמור בתקנות משנה (ג) ו-(ד), ראה מפרק האגודה כי יתרת חובות האגודה עולים על נכסיה ככל שאלה אינם כוללים את מניות האגודה בתאגידים האמורים, יורה כי מניות אלה, כולן או חלקן, יימכרו לפירעון חובות האגודה; הועברו המניות האמורות לתאגיד החזקות, בטרם הורה המפרק כאמור, לא יוקצו המניות לחברי האגודה והמפרק יורה על מכירתן לצורך תשלום חובותיה של האגודה.
(ו) הורה המפרק כאמור בתקנת משנה (ה), יוקצו המניות שלא נמכרו, אם היו כאלה, לחברי האגודה, בהתאם להוראות תקנת משנה (ד) בשינויים המחויבים.
תוספת
(תקנה 2(א))
מושב גן אור
מושב גדיד
מושב נצר חזני
מושב קטיף
מושב גני טל
מושב בדולח
מושב מורג
______________________________
1 ק"ת תשס"ה, 792.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ