אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות יישום תכנית ההתנתקות (כשירות והעברה מתפקיד של מנהל מסדיר ומפרק מסדיר), התשס"ה-2005

תקנות יישום תכנית ההתנתקות (כשירות והעברה מתפקיד של מנהל מסדיר ומפרק מסדיר), התשס"ה-2005

תקנות יישום תכנית ההתנתקות (כשירות והעברה מתפקיד של מנהל מסדיר ומפרק מסדיר), התשס"ה-2005 1
בתוקף סמכותי לפי סעיף 93(א) ו-(ב) לחוק יישום תכנית ההתנתקות, התשס"ה-2005 (להלן - החוק), ובהתאם לסעיף 116(ג) לחוק, אני מתקינה תקנות אלה:
1. הגדרות
בתקנות אלה -
"מנהל מסדיר" - כהגדרתו בסעיף 86 לחוק;
"מפרק מסדיר" - כהגדרתו בסעיף 113 לחוק;
"קרוב" - בן זוג, אח, אחות, הורה, צאצא או אדם אחר הסמוך על שולחנו של המנהל המסדיר או של המפרק המסדיר, לפי הענין.
2. סייגים למינוי מנהל מסדיר
(א) לא יתמנה למנהל מסדיר ולא יכהן ככזה -
(1) מי שהורשע בעבירה שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה החליטה המינהלה שאין הוא ראוי לכהן כמנהל מסדיר;
(2) מי שעלול להימצא, בין בעצמו ובין בשל אחרים במשרדו, במישרין או בעקיפין, במצב של ניגוד ענינים בין תפקידו כמנהל מסדיר לבין ענין אחר שלו או של קרובו;
(3) מי שהוכרז כפושט רגל וטרם הופטר.
(ב) לא ימונה אדם למנהל מסדיר אלא אם כן התחייב -
(1) כי לא יטפל ולא ידון בענין של מי שהיה לקוחו, בשנתיים שקדמו למינויו למנהל מסדיר, או בענין של מי שהיה לקוח משרדו בשנה שקדמה למינויו למנהל מסדיר, זולת אם המינהלה אישרה זאת מראש ובכתב;
(2) כי לא ייצג במשך שנתיים מיום שסיים את תפקידו כמנהל מסדיר בענינים שהחוק דן בהם את מי שהיה צד להליך שהתנהל לפניו.
(ג) נבצר ממנהל מסדיר לדון בענין מסוים מחמת ניגוד ענינים, תעביר המינהלה את הדיון בנושא שלגביו התעורר ניגוד הענינים למנהל מסדיר אחר.
3. מסירת פרטים
(א) המינהלה רשאית לבקש ממועמד לתפקיד מנהל מסדיר פרטים אודות לקוחות שהוא מייצג או שייצג בעבר, וכן פרטים אחרים הנראים לה חשובים לקביעת כשירות המועמד.
(ב) פרטים שנמסרו לפי תקנה זאת יהיו חסויים.
4. העברה מתפקיד
(א) המינהלה רשאית להעביר מנהל מסדיר מתפקידו באחת מאלה:
(1) המנהל המסדיר התנהג התנהגות שאינה הולמת את תפקידו;
(2) נתקיים בו אחד הסייגים למינוי מנהל מסדיר לפי תקנה 2;
(3) המנהל המסדיר אינו מקדיש לתפקידו את הזמן הדרוש.
(ב) המינהלה לא תחליט על העברת מנהל מסדיר מתפקידו אלא לאחר שנתנו לו הזדמנות לטעון לפניה את טענותיו.
5. סיום עבודת המנהל המסדיר
ראתה המינהלה כי עבודתו של המנהל המסדיר באה אל סיומה, תבטל את מינויו.
6. תחולת התקנות על מפרק מסדיר
תקנות אלה יחולו גם על מפרק מסדיר בשינויים המחויבים.
______________________________
1 ק"ת תשס"ה, 768.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ