אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות חסות הנוער (מעונות), תשט"ו-1955

תקנות חסות הנוער (מעונות), תשט"ו-1955

תקנות חסות הנוער (מעונות), תשט"ו -1955 1
בתוקף סמכויותינו לפי הסעיפים (16) 4(ו), 20(3) ו-23 לפקודת העבריינים הצעירים, 1937 (להלן - הפקודה), הסעיפים 14 (א) ו-2 (ד) לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש"ח-1948, וסעיף 10(א) לפקודת בתי המשפט (הוראות-מעבר), תש"ח-1948, אנו מתקינים תקנות אלה:
פרק ראשון: מבוא
1. הגדרות
בתקנות אלה -
"מעון" - מוסד הנמצא ברשותו או בפיקוחו של שר הסעד על פי הפקודה או על פי תקנות אלה והמשמש -
(1) מקום-מעצר על פי הסעיפים 5, 7, 8, 12(2) או 15 לפקודה;
(2) בית-ספר לתיקון עבריינים צעירים על פי הסעיפים 12(2) או 18(ה) לפקודה;
(3) מקום בו נעצר חוסה בהתאם לצו של שר הסעד על פי הסעיפים 13 או 14 לפקודה;
(4) מוסד שבית המשפט נקב בשמו בצו לפי סעיף 16 (2)(ג) לפקודה;
(5) מוסד שנקבע לכך על ידי שר הסעד על פי הסעיפים 16(2)(ה) או 18(ה) לפקודה;
"חוסה" - מי שמוחזק במעון על פי פסק-דין או צו של בית-משפט לפי הפקודה.
פרק שני: המנגנון
2. הממונה על המעונות
שר הסעד ימנה ממונה על המעונות (להלן - הממונה).
3. תפקידי הממונה
ואלה תפקידי הממונה: -
(1) להקים מעונות לענין הפקודה, בין במוסדות המדינה ובין במוסדות שאינם מוסדות המדינה;
(2) לפקח על המעונות ולקבוע כללים והוראות לניהולם;
(3) לקבוע כללים והוראות לתיאום ניהול המעונות עם פעולות משרדי הממשלה ורשויותיה הנוגעים בדבר;
(4) לדאוג להכשרת עובדי מעונות ולפקח על עבודתם ועל רמתם המקצועית;
(5) לדאוג לטיפול מתאים בחוסים, לשיקומם ולהכשרתם לחיי-חברה תקינים, ולטפח לשם כך קשרים בין החוסים ובין אנשים שמחוץ למעון ובפרט בינם ובין משפחותיהם;
(6) לנהל רישום של מקומות פנויים ותפוסים במעונות, אם לפי סוגי-מעונות וסוגי-חוסים ואם בדרך אחרת, ורישומם של חוסים, לכל נסיבותיהם האישיות והמשפחתיות.
פרק שלישי: סדרי-מינהל
4. העברת מסמכים
(א) בית-משפט יעביר לממונה שני העתקים מכל פסק-דין או צו שניתן על פי הפקודה ושלפיו או בעקבותיו נמסר חוסה למעון.
(ב) רשאי הממונה, אם הוא סבור כי יש בכך תועלת לטיפול בחוסה, לקבל מבית המשפט העתק מכל פרוטוקול, תסקיר או חוות-דעת הנוגעים לחוסה.
5. קביעת המעון
מקום שלא נאמר בפקודה שבית המשפט או שר הסעד יורו על מעון פלוני לחוסה מסויים, יועיד הממונה את המעון לאותו חוסה ויודיע על כך לבית המשפט.
פרק רביעי: מועצת המעונות
6. מינוי מועצה ותפקידיה
שר הסעד ימנה מועצת מעונות (להלן - המועצה) לייעץ לו ולממונה בענינים שיביאו לפניה, ובפרט בענינים אלה:-
(1) הקמת מעונות לצרכי הפקודה וקביעת הסדרים בהם;
(2) דרכי הפיקוח על מעונות במוסדות שאינם מוסדות המדינה;
(3) כללים ועקרונות בבניית מעונות;
(4) שיטות לטיפול בחוסים.
7. הרכב המועצה
(א) המועצה תהיה של לא פחות מעשרה ולא יותר מחמישה עשר חברים.
(ב) שר הסעד ימנה למועצה, מבין חבריה, יושב-ראש וסגן יושב-ראש.
(ג) הממונה רשאי להשתתף בישיבות המועצה בזכות דעה מייעצת.
8. סדרי דיון
(א) המועצה תקבע בעצמה את סדרי דיוניה במידה שלא נקבעו בתקנות אלה.
(ב) המועצה תמסור לשר הסעד לפחות אחת לשנה סיכום דיוניה עם מסקנות והמלצות.
פרק חמישי: הוראות שונות
9. סודיות
(א) לא יפרסם אדם שם חוסה, מענו, תשלומו או דבר אחר העלול להביא לזיהויו, אם לא קיבל רשות לכך מאת בית-משפט או מאת הממונה, או אם לא היה צורך בכך לשם ביצוע הפקודה או תקנות אלה.
(ב) העובר על תקנת-משנה (א), דינו - מאסר ששה חדשים.
______________________________
1 ק"ת תשט"ו, 886.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ