אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות התקשורת (בזק ושידורים) (אגרה בעד מתן רישיון מיוחד), התשס"ב-2001

תקנות התקשורת (בזק ושידורים) (אגרה בעד מתן רישיון מיוחד), התשס"ב-2001

תקנות התקשורת (בזק ושידורים) (אגרה בעד מתן רישיון מיוחד), התשס"ב-2001 1
בתוקף סמכותי לפי סעיפים 4ג ו-59 לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982 (להלן - החוק), באישור שר האוצר לפי סעיף 39ב לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985, ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת לפי סעיף 59א לחוק, אני מתקין תקנות אלה:
1. הגדרות
בתקנות אלה -
"אגרה" - אגרה בעד מתן רישיון;
"מבקש" - מי שהגיש למנהל בקשה לרישיון לפי תקנות הבזק (פרטי בקשה לרישיון), התשנ"ב-1992;
"המנהל" - מנהל אגף הנדסה ורישוי במשרד התקשורת או מי שהוא הסמיכו לענין תקנות אלה;
"רישיון" - רישיון מיוחד.
2. אגרה בעד רישיון (תיקון: תשס"ב, תשס"ג, תשס"ו, תשס"ח, תשס"ט, תש"ע))
(א) מבקש ישלם אגרה בסך חמשת אלפים שמונה מאות ושישים שקלים חדשים לאחר שהודיע לו המנהל על ההחלטה ליתן לו רישיון, ולפני קבלת הרישיון.
(ב) בוטל רישיון לפי בקשת בעל הרישיון או על פי כל סמכות שבדין, הוגבל או הותלה, לא תוחזר האגרה.
3. אופן התשלום
אגרה תשולם בבנק לפי טופס לתשלום שהורה עליו המנהל; מבקש ימציא למנהל את הטופס המקורי שעליו מוטבעת חותמת הבנק.
4. תשלומים לפני תחילת התקנות
יראו כל תשלום ששולם כתנאי למתן רישיון או לפיו, לפני תחילתן של תקנות אלה, כאגרה שנקבעה בהן.
5. שינויים בסכום האגרה
(א) סכום האגרה הנקוב בתקנה 2(א) ישתנה ב-1 בינואר של כל שנה (להלן - יום ההעלאה) לפי שיעור עליית המדד החדש לעומת המדד היסודי.
(ב) סכום אגרה ששונה כאמור בתקנת משנה (א), יעוגל לסכום הקרוב שהוא מכפלה של 10 שקלים חדשים.
(ג) בתקנה זו -
"מדד" - מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;
"המדד החדש" - המדד לחודש אוקטובר האחרון שלפני יום ההעלאה;
"המדד היסודי" - המדד לחודש אוקטובר האחרון שלפני יום ההעלאה הקודם, ולענין יום ההעלאה הראשון שלאחר תחילתן של תקנות אלה, המדד לחודש אוקטובר 2000.
(ד) המנהל יפרסם בהודעה ברשומות את סכום האגרה כפי ששונה לפי האמור בתקנת משנה (א).
6. תחילה
תחילתן של תקנות אלה ביום כ"ט בחשון התשס"ב (15 בנובמבר 2001).
_________________________________
1 ק"ת תשס"ב, 121, 206; תשס"ג, 371; תשס"ו, 233; תשס"ח, 219; תשס"ט, 192; תש"ע, 274.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ