אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | חקיקה | כתבי טענות | טפסים | TV | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות התעבורה (סדרי הגרלה למתן רשיון להפעלת מונית), התשנ"ח-1997

תקנות התעבורה (סדרי הגרלה למתן רשיון להפעלת מונית), התשנ"ח-1997

תקנות התעבורה (סדרי הגרלה למתן רשיון להפעלת מונית), התשנ"ח-1997 1
בתוקף סמכותי לפי סעיפים 14ד(ה) ו-71 לפקודת התעבורה, אני מתקין תקנות אלה:
פרק א': עריכת הגרלה
1. חובת הגרלה
מתן רשיון להפעלת מונית על פי המכסה לשנת 1997 (להלן - המכסה), ייעשה על פי הגרלה שתיערך לפי תקנות אלה.
2. ההגרלה, הרשימה והועדה
(א) יושב ראש ועדת המוניות יערוך הגרלה בין מבקשי הרשיון מן המכסה, לפי העתק הרשימה כאמור בתקנת משנה (ב) שהגיש לו המפקח על התעבורה ושבה רשום כל אחד מהמבקשים כשבקשתו מסומנת באמצעות מחשב, באופן מקרי, במספר חדש, סידורי ועוקב, החל במספר 1 (להלן - הרשימה).
(ב) הרשימה תיחתם ביד המפקח על התעבורה וביד יושב ראש ועדת המוניות ומשנחתמה כאמור, היא תהיה סופית, לא ייעשה בה כל שינוי שהוא והיא תישמר בכספת שבמשרדו של המפקח על התעבורה ער לגמר חלוקת הרשיונות על פי המכסה.
(ג) יושב ראש ועדת המוניות יחליט על מועד ומקום עריכתה.
(ד) לעריכת ההגרלה ימנה יושב ראש ועדת המוניות מבין חברי ועדת המוניות ועדת הגרלה שהוא יעמוד בראשה ובה יהיו לפחות עוד שלושה חברים (להלן - הועדה); יושב ראש הועדה רשאי להזמין כל אדם להיות נוכח כמשקיף בעת עריכת ההגרלה.
פרק ב': אופן עריכת ההגרלה
3. עריכת ההגרלה
ההגרלה תיערך בין כל המבקשים שברשימה כאמור בפרק זה.
4. סדר ההגרלה
ההגרלה תיערך בשני שלבים לפי הסדר הזה:
(1) בשלב ראשון -
(א) יוכנו 100 פתקים כשכל פתק יסומן במספר סידורי עוקב בן שתי ספרות מ-"00" עד "99";
(ב) יושב ראש הועדה יחתום על כל אחד ממאה הפתקים האמורים;
(ג) הפתקים יקופלו באופן שלא ייראה הכתוב בהם, יוכנסו לתוך מכל ויעורבלו בתוכו;
(ד) יושב ראש הועדה, או מי שהוא יקבע מבין חבריה, יוציא מהמכל תשעה פתקים בלבד והם ייחתמו ביד כל חברי הועדה; המספר הרשום בפתקים שהוגרלו יקבע את שתי הספרות האחרונות של מספרי הבקשות שישתתפו בהגרלה בשלב השני.
(2) בשלב שני (הגרלת הבקשות) -
(א) בהגרלה בשלב השני ישתתפו רק המבקשים שמספר בקשתם ברשימה מסתיים בשתי הספרות שהוגרלו בשלב הראשון, ואילו כל הבקשות שמספרן הסידורי לא מסתיים בשתי הספרות האחרונות שהוגרלו כאמור יוצאו מן ההגרלה.
(ב) יושב ראש הועדה יחתום על כל אחד מהפתקים שיוכנו ואשר מתייחסים לאותם המבקשים שמספר בקשתם ברשימה מסתיים בשתי הספרות כאמור;
(ג) הפתקים יקופלו באופן שלא ייראה הכתוב בהם;
(ד) הפתקים המקופלים יוכנסו לתוך מכל ויעורבלו בתוכו;
(ה) יושב ראש הועדה, או מי שהוא יקבע מבין חברי הועדה, יוציא מהמכל פתק ראשון, יסמנו "ג1" וירשום את המספר המופיע בפתק ברשימת העולים בגורל (להלן - רשימה ג'); לאחר מכן יוציא פתק שני, יסמנו "ג2" וירשום את המספר המופיע בו ברשימה ג', וכך ימשיך, יוציא, יסמן וירשום, על פי סדר עוקב של העלאת הפתקים בגורל, את כל הפתקים שבמכל.
(ו) בסיום הוצאת הפתקים, סימונם ורישומם כאמור, יחתמו חברי הועדה על רשימה ג';
(ז) הפתקים שעלו בגורל ורשימה ג' יישמרו בכספת שבמשרדו של המפקח על התעבורה עד לגמר מתן רשיונות ההפעלה לפי המכסה.
5. רישום פרוטוקול
יושב ראש הועדה ידאג לרישום פרוטוקול ממהלך עריכת ההגרלה ותוצאותיה אשר ייחתם בידי חברי הועדה מיד עם סיום ההגרלה.
6. העולים בגורל
(א) ועדת המוניות תבדוק כשירותו של מבקש שבקשתו לקבל רשיון להפעלת מונית עלתה בגורל, לפי סדר עלייתה בגורל ברשימה ג':
(ב) לא ייחשב זוכה מבקש שנמצא בלתי כשיר.
(ג) את מקום בקשתו של מי שלא נחשב זוכה כאמור בתקנת משנה (ב) בסדר העולים בגורל ברשימה ג', תתפוס הבקשה הבאה אחריה ברשימה, ורשימה ג' תתוקן בהתאם (להלן - רשימה ג' המתוקנת).
7. הזוכים
הזוכים ברשיון להפעלת מונית ייקבעו על פי סדר הופעתם ברשימה ג' המתוקנת, עד למילוי המכסה.
8. סמכות יושב ראש
יושב ראש הועדה רשאי להחליט על סדרים משלימים לעריכת ההגרלה.
9. תחולה
הוראות תקנות אלה יחולו לגבי מתן רשיונות להפעלת מונית מן המכסה לשנת 1997 בלבד.
_________________________________
1 ק"ת תשנ"ח, 236.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ