אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות התעבורה (סדרי הגרלה למתן רשיון להפעלת מונית) (הוראת שעה), התשנ"ו-1995

תקנות התעבורה (סדרי הגרלה למתן רשיון להפעלת מונית) (הוראת שעה), התשנ"ו-1995

תקנות התעבורה (סדרי הגרלה למתן רשיון להפעלת מונית) (הוראת שעה), התשנ"ו-1995 1
בתוקף סמכותי לפי סעיפים 14ד ו-71 לפקודת התעבורה, אני מתקין תקנות אלה:
פרק א': עריכת הגרלה
1. חובת הגרלה
מתן רשיון להפעלת מונית למבקש מהמכסה לשנים 1993 עד 1996 (להלן - המכסה), ייעשה על פי הגרלה שתיערך לפי תקנות אלה.
2. ההגרלה, הרשימה והועדה
(א) יושב ראש ועדת המוניות יערוך הגרלה בין מבקשי הרשיון מן המכסה, לפי העתק הרשימה כאמור בתקנת משנה (ב) שהגיש לו המפקח על התעבורה ושבה רשום כל אחד מהמבקשים כשבקשתו מסומנת באמצעות מחשב, באופן מקרי, במספר חדש, סידורי ועוקב, החל במספר 1 (להלן - הרשימה).
(ב) הרשימה תיחתם ביד המפקח על התעבורה וביד יושב ראש ועדת המוניות ומשנחתמה כאמור, היא תהיה סופית, לא ייעשה בה כל שינוי שהוא והיא תישמר במשרדו של המפקח על התעבורה עד לגמר חלוקת הרשיונות על פי המכסה.
(ג) יושב ראש ועדת המוניות יחליט על מועד ההגרלה ומקום עריכתה.
(ד) לעריכת ההגרלה ימנה יושב ראש ועדת המוניות, מבין חברי ועדת המוניות, ועדת הגרלה שהוא יעמוד בראשה ובה יהיו לפחות עוד שלושה חברים (להלן - הועדה); יושב ראש הועדה רשאי להזמין כל אדם להיות נוכח כמשקיף בעת עריכת ההגרלה.
פרק ב': אופן עריכת ההגרלה
3. עריכת ההגרלה
ההגרלה כאמור בפרק זה תיערך בין כל המבקשים שברשימה.
4. סדר ההגרלה
ההגרלה תיערך לפי הסדר הבא:
(1) יוכנו פתקים במספר המבקשים שברשימה באופן שכל פתק יסומן במספר סידורי עוקב החל במספר 1;
(2) יושב ראש הועדה יחתום על כל פתק;
(3) הפתקים יקופלו באופן שלא ייראה הכתוב בהם;
(4) הפתקים המקופלים יעורבלו בתוך מכל;
(5) יושב ראש הועדה, או מי שהוא יקבע מבין חברי הועדה, יוציא מהמכל פתק ראשון, יסמנו "ג1" וירשום את המספר המופיע בפתק ברשימת העולים בגורל (להלן - רשימה ג'); לאחר מכן יוציא פתק שני, יסמנו "ג2" וירשום את המספר המופיע בו ברשימה ג', וכך ימשיך, יוציא, יסמן וירשום, על פי סדר עוקב של העלאת הפתקים בגורל עד האחרון בהם.
(6) בסיום הוצאת הפתקים, סימונם ורישומם כאמור, יחתמו חברי הועדה על רשימה ג';
(7) הפתקים שעלו בגורל ורשימה ג' יישמרו במשרדו של המפקח על התעבורה עד לגמר מתן רשיונות ההפעלה לפי המכסה.
5. רישום פרוטוקול
יושב ראש הועדה ידאג לרישום פרוטוקול ממהלך עריכת ההגרלה ותוצאותיה אשר ייחתם בידי חברי הועדה מיד עם סיום ההגרלה.
6. העולים בגורל
(א) ועדת המוניות תבדוק כשירותו של מבקש שבקשתו לקבל רשיון להפעלת מונית עלתה בגורל, לפי סדר עלייתה בגורל ברשימה ג'.
(ב) מבקש שעלה בגורל ונמצא בלתי כשיר לא יבוא במנין הזוכים ואת מקומו ברשימה ג' יתפוס המבקש הבא אחריו ברשימה ג'.
7. הזוכים
הזוכים ברשיון להפעלת מונית ייקבעו על פי סדר הופעתם ברשימה ג' לאחר שנמחקו ממנה מי שנמצאו בלתי כשירים, עד למילוי המכסה.
8. סמכות יושב ראש הועדה
יושב ראש הועדה רשאי להחליט על סדרים משלימים לעריכת ההגרלה.
9. תחולה
הוראות תקנות אלה יחולו לגבי מתן רשיונות להפעלת מונית מן המכסה לשנים 1993 עד 1996 בלבד.
______________________________
1 ק"ת תשנ"ו, 307.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ