אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות התעבורה (הגשת בקשות לרשיונות להפעלת מוניות מהמכסה לשנים 1993 עד 1996), התשנ"ה-1995

תקנות התעבורה (הגשת בקשות לרשיונות להפעלת מוניות מהמכסה לשנים 1993 עד 1996), התשנ"ה-1995

תקנות התעבורה (הגשת בקשות לרשיונות להפעלת מוניות מהמכסה לשנים 1993 עד 1996), התשנ"ה-1995 1
בתוקף סמכותי לפי סעיף 14ג לפקודת התעבורה (להלן - הפקודה), אני מתקין תקנות אלה:
1. הגדרות
בתקנות אלה -
"בקשה" - בקשת רשיון להפעלת מונית מן המכסה לשנים 1993 עד 1996 או מן המכסה למבקשים נכים לשנים האמורות;
"החוק" - חוק לתיקון פקודת התעבורה (מס' 38) התשנ"ה-1995.
"המועד הקובע" - כהגדרתו בסעיף 4(א)(2) לחוק;
"המפקח" - מפקח על התעבורה כהגדרתו בפקודה;
"ועדת מוניות" - כמשמעותה בסעיף 14א לפקודה;
"מבקש" - מגיש בקשה שנתקיימו בו הוראות סעיף 4(א) לחוק;
"מבקש נכה" - נכה המבקש לקבל רשיון להפעלת מונית ממיכסת הרשיונות לנכים שנקבעה בסעיף 4(ז)(1) לחוק;
"נכה" - נכה או בן משפחה של חייל שנספה במערכה כמשמעותם בסעיף 14(ב) לפקודה.
2. הגשת בקשה
(א) בקשה רשאי להגיש מבקש שבמועד הקובע נתקיימה לגביו אותה תקופת העיסוק העיקרי, מן המפורטות בסעיף 4(ב) לחוק, שצויינה בהודעת המפקח לגבי אותו מועד קובע.
(ב) הבקשה תוגש לא יאוחר מהמועד הקובע.
3. דרך הגשת בקשות
(א) בקשה תוגש בתצהיר, לפי טופס שקבע המפקח ושניתן להשיגו במשרדי המפקח בירושלים, בתל אביב ובחיפה; בקשה של מבקש נכה תוגש לפי טופס שקבע המפקח ושניתן להשיגו במשרדי אגף השיקום במשרד הביטחון.
(ב) בקשה תוגש למפקח, ובקשת מבקש נכה תוגש לאגף השיקום במשרד הביטחון, שיעביר למפקח, סמוך לאחר קבלתן, את הבקשות של מבקשים נכים ששר הבטחון הודיע עליהם למפקח לפי סעיף 14(ב) לפקודה.
(ג) נתקבלה בקשה במשרד המפקח או באגף השיקום במשרד הביטחון, לפי הענין, יטביע עליה עובד המשרד חותמת ויחתום עליה, בציון התאריך שבו קיבל את הבקשה, שיראו אותו כתאריך הגשתה.
(ד) לאחר קבלת הבקשה לא יתקבלו כל מסמכים וראיות אלא בהסכמת ועדת המוניות או לפי דרישתה.
4. מסמכים שיש לצרף לבקשה
מבקש יצרף לבקשה את המסמכים המפורטים להלן:
(1) אישור מאת משרד הפנים שהוא תושב ישראל;
(2) אישור מאת פקיד השומה שהמבקש הגיש לו דוחו"ת שנתיים לפי פקודת מס הכנסה, לגבי תקופת עיסוקו בנהיגת מונית שבהם הצהיר כי עיקר עיסוקו בתקופה האמורה הוא בנהיגת מונית;
(3) אישור מאת המוסד לביטוח לאומי כי המבקש רשום אצלם כנהג מונית;
(4) הסכמה בכתב שועדת המוניות תקבל עליו מידע מן המרשם הפלילי לפי חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, התשמ"א-1981;
(5) תצלום של רשיון בר תוקף של המבקש לנהיגת מונית בישראל.
5. מתן רשיון ואגרה
אישרה ועדת המוניות כי המבקש כשיר לקבל רשיון להפעלת מונית יוציא המפקח למבקש את הרשיון לאחר שהמבקש המציא לו אישור מבנק הדואר על תשלום האגרה.
6. תחולה
הוראות תקנות 2 ו-4 (2)(3) ו-(5) לא יחולו על בקשה של מבקש נכה.
______________________________
1 ק"ת תשנ"ה, 1721.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ